Testosteroni on miehen sukuhormoni. Testosteronin tuotanto heikkenee hiljalleen keski-iästä lähtien. Toisin kuin naisilla, joilla hormonituotanto sammuu lyhyessä ajassa, miehillä sukuhormonin tuotanto vähenee vähitellen asteittain. Yli 75-vuotiaista miehistä ainakin kolmasosalla testosteronin määrä veressä on normaalia pienempi.

Alentuneen testosteronin syyt

Keski-ikäisillä ja ikääntyvillä miehillä yleisin syy veren testosteronin alentuneeseen pitoisuuteen on lihavuus. Kun ylipainoa ilmaantuu 12–15 kiloa (painoindeksi 30) tai enemmän, se pienentää testosteronipitoisuutta keskimäärin neljä–viisi ”pykälää”, esimerkiksi arvosta 14 arvoon 9–10 nanomoolia litrassa (nmol/l). Veren testosteroniin vaikuttaa etenkin vyötärölihavuus, joka on miehillä yleinen.

Lihavuuden lisäksi monet pitkäaikaiset sairaudet vaikuttavat veren testosteroniin. Niiden tehokas hoito voi osittain tai kokonaan palauttaa testosteroniarvon ennalleen. Kohtuullinen alkoholin käyttö ei pienennä veren testosteronia, mutta runsas käyttö vaikuttaa siihen.

Edellä mainitut tekijät ovat tärkeimmät syyt alentuneeseen veren testosteronipitoisuuteen, mutta veren testosteronipitoisuus pienenee ilman sairauksiakin hiljalleen keski-iästä lähtien.

Oireita

Iän mukana miesten elimistössä tapahtuu monia muutoksia, joihin liittyviä oireita kutsutaan ikääntymisoireiksi. Näitä ovat keskittymisvaikeudet, nivel- ja lihassäryt, hikoilu, unihäiriöt, väsymys, sukupuolisen halukkuuden väheneminen, erektioiden harveneminen ja masentuneisuus. Näistä oireista vain seksuaalisuuteen liittyvillä (vähentyneet seksuaaliajatukset, harventuneet aamuerektiot ja erektiohäiriö) on todettu selvä yhteys matalaan veren testosteronin tasoon. Muiden oireiden taustalla ovat yleensä ylipaino ja monet muut ikääntymiseen liittyvät elimistön tapahtumat ja varsinaiset sairaudet.

Miten testosteronin puutetta tutkitaan?

Testosteronin puutetta ei voida luotettavasti todeta pelkkien oireiden tai kyselytestien perusteella. Se todetaan mittaamalla veren testosteroniarvo, jota voidaan täydentää ns. veren vapaan testosteronin mittauksella. Laboratorionäytteet pitää ottaa ennen klo 10 aamulla, sillä vuorokaudenaika vaikuttaa testosteronin veriarvoon.

Pelkkä alentunut testosteroniarvo yksinään ei merkitse, että siitä on haittaa. Vasta kun potilaalla on alentunut testosteroniarvo ja sen puutteeseen sopivia sukupuolitoimintoihin liittyviä oireita (vähentyneet seksuaaliajatukset, harventuneet aamuerektiot, erektiohäiriö yhdynnässä) yhtä aikaa, on hoito aiheellista.

Kaikkien ikääntyvien miesten veren testosteronipitoisuutta ei ole tarpeen tutkia. Verikokeita otetaan vain, jos lääkäri toteaa oireita, joiden syynä voi olla testosteronin vähäisyys.

Alhaisen testosteronin itsehoito

Monilla ikääntyvillä miehillä vyötärölihavuus ja siihen liittyvät aineenvaihdunnan häiriöt (ks. Metabolinen oireyhtymä (MBO)) alentavat veren testosteronipitoisuutta. Heillä laihduttaminen ja liikunnan lisääminen nostavat veren testosteronipitoisuutta ja voivat palauttaa testosteronitason normaaliksi, jolloin testosteronihoitoa ei tarvita.

Muu hoito

Jos potilas on ylipainoinen ja etenkin jos lihavuus on vyötärötyyppistä, hoidoksi kannattaa ensimmäiseksi kokeilla laihduttamista ja painonhallintaa. Samoin jos alkoholin käyttö on runsasta, sen vähentäminen kuuluu asiaan.

Jos edellä mainittuja syitä alhaiseen testosteroniin ei ole tai elintapojen muuttaminen ei tilannetta paranna, voidaan hoidoksi kokeilla testosteronihoitoa. Hoidon edellytys on, että on todettu selvästi normaalia pienempi veren testosteronipitoisuus. Hoitona käytetään yleensä iholle levitettävää testosteronigeeliä, jota saa vain lääkärin reseptillä. Joskus voidaan käyttää myös pistoksena annosteltavaa testosteronia.

Testosteronihoitoa ei voida käyttää, jos on todettu eturauhassyöpä tai eturauhasen vaikea hyvänlaatuinen liikakasvu.

Kirjallisuutta

  1. Vehkavaara S. Miehen hypogonadismi ja hormonikorvaus. Lääkärin tietokannat / Lääkärin käsikirja [online; vaatii käyttäjätunnuksen]. Kustannus Oy Duodecim. Päivitetty 14.10.2018.
  2. Vehkavaara S, Hämäläinen E. Miehen matala testosteronitaso - miten diagnosoin ja hoidan? Suomen Lääkärilehti 2015;70:723-727.
  3. Huhtaniemi I, Perheentupa A. Miehen ikääntymiseen liittyvien hormonimuutosten diagnostiikka ja hoito. Duodecim 2009;125(10):1099–1106.