Yleistä

Virtsaputken mekaaninen ahtauma ja siitä syntyvä virtsaamisvaikeus tai täydellinen virtsaumpi (retentio) ovat naisella harvinainen ongelma. Virtsaumpi on miehillä yli kymmenen kertaa tavallisempi kuin naisilla esiintyvä virtsaumpi.

Virtsaumpi tarkoittaa kyvyttömyyttä virtsata spontaanisti. Virtsarakko laajenee, jolloin rakonsisäinen paine ja seinämän venyttyminen lisääntyvät. Tämän seurauksena rakkolihaksen supistusvoima heikkenee.

Akuutti virtsaumpi on äkillinen ja usein kivulias tila. Krooninen virtsaumpi on usein kivuton. Kroonisessa tilanteessa rakko tyhjenee osittain, mutta siihen liittyvät suurentuneet jäännösvirtsamäärät (virtsarakkoon jää aina runsaasti virtsaa).

Virtsaummen oireet

Oireena on kipu alavatsalla ja virtsan tulon heikkeneminen ja toisaalta tiheävirtsaisuus. Myös virtsankarkailua voi esiintyä täyden rakon vuotaessa yli. Virtsaumpi voi joskus kehittyä alkuraskauden aikana, jolloin kasvava, taaksepäin kallistunut kohtu voi kiilata virtsaputkea ja johtaa virtsankulun vaikeutumiseen. Vaihdevuosien jälkeen limakalvojen voimakas kuivuminen ja oheneminen voi johtaa virtsaputken ahtautumiseen.

Harvoin virtsaummen takana on iso, taaksepäin kallistunut myoomakohtu tai kookas lantion kasvain, joka painaa virtsaputkea ja -rakkoa. Joskus ohimenevä virtsaumpi on gynekologisen leikkauksen tai synnytykseen liittyvän toimenpiteen komplikaatio. Se johtuu rakon hermotuksen vauriosta, joka kuitenkin korjautuu, yleensä nopeasti.

Jotkut sairaudet (kuten MS-tauti ja diabetes) voivat vaikuttaa rakon hermotukseen, ja tällöin virtsarakko tyhjenee huonosti tai sinne jää aina virtsaamisen jälkeen virtsaa.

Virtsaummen toteaminen

Alavatsaa tunnusteltaessa todetaan suurentunut virtsarakko. Ultraäänitutkimuksella voidaan määrittää rakossa olevan virtsan määrä. Virtsaummen taustasyy pitää selvittää jatkotutkimuksilla.

Milloin lääkäriin

Äkillinen virtsaumpi hoidetaan päivystysluonteisesti, katetroimalla tai muulla toimenpiteellä. Lääkärin tutkimukseen kannattaa aina hakeutua, jos virtsantulo on nopeasti vaikeutunut.

Virtsaummen hoito

Jos virtsaumpi johtuu vaihdevuosien jälkeisestä limakalvojen kuivumisesta ja virtsaputken ahtautumisesta, hoitona on paikallinen estrogeenihoito. Joskus tarvitaan muutamaan kertaan geelipuudutuksessa tehtävä virtsaputken laajennus.

Virtsarakon tyhjentämistä voi auttaa. WC-käynnit kannattaa suorittaa kaikessa rauhassa ja keskittyä lantionpohjan lihasten rentouttamiseen. Joillakin naisilla saattaa jalkojen kohotus tai korotettu WC-istuin auttaa rakon tyhjentämistä.

Kirjallisuutta

  1. Raatikainen K, Mikkola T. Gynekologiset virtsatieongelmat. Kirjassa: Tapanainen J, Heikinheimo O, Mäkikallio K (toim.). Naistentaudit ja synnytykset. Kustannus Oy Duodecim 2019, s. 217.
  2. Tammela T. Virtsaumpi. Lääkärin tietokannat / Lääkärin käsikirja [online; vaatii käyttäjätunnuksen]. Kustannus Oy Duodecim. Päivitetty 27.6.2019.
  3. Säily M, Vasarainen H, Sairanen J, Taari K. Naisen virtsaumpi. Duodecim 2012;128(21):2244-50