Monimuotoinen punavihoittuma eli erythema multiforme on ihon ja limakalvojen immunologinen reaktio, jonka laukaisee useimmiten virus- tai bakteeri-infektio. Tavallisin aiheuttaja on Herpes simplex -infektio, joskus muu mikrobi kuten mykoplasma tai erityisesti lapsilla COVID-19- koronainfektio. Reaktion voi joskus laukaista myös lääke (esimerkiksi tulehduskipulääke, epilepsialääke tai antibiootti kuten sulfonamidi), joskin se on harvinaisempaa. Erythema multiformen aiheuttaja voi jäädä tuntemattomaksikin. Potilaat ovat useimmiten nuoria aikuisia ja oireet ilmaantuvat yleensä noin viikon viiveellä mahdollisesta altistavasta tekijästä.

Monimuotoisen punavihoittuman oireet

Tauti jaetaan lievempään muotoon (erythema multiforme minor) ja vaikeampaan muotoon (erythema multiforme major).

Lievemmässä muodossa raajoihin (kädet, jalkapohjat, polvet, kyynärpäät) ja kasvoihin nousee parissa päivässä 1–2 cm:n läpimittaisia punoittavia läiskiä. Niissä näkyy sisäkkäisiä renkaita eri punaisen sävyissä, ja läiskän keskellä on usein rakkula (ns. kokardileesio, ks. kuva  ). Osalla esiintyy lisäksi vähäisiä limakalvorikkoumia, yleisimmin suun alueella. Erythema multiforme minor paranee itsekseen 1–3 viikossa ja kuumetta tai muita yleisoireita ei yleensä ole. Tauti voi uusiutua ajoittain, varsinkin jos taustalla on uusiutuva Herpes simplex-infektio.

Kuva

Monimuotoinen punavihoittuma ihossa. Monimuotoisessa punavihoittumassa (ks. Monimuotoinen punavihoittuma (erythema multiforme)) ihomuutos on usein kokardimainen.

Vaikeammassa tautimuodossa eli erythema multiforme majorissa oireita on myös limakalvoilla. Suuhun, joskus myös silmien tai sukuelinten limakalvoille, ilmaantuu rakkuloita tai haavaumia. Iho-oireita on yleensä laajemmalla alueella ja läiskien kohdalle voi kehittyä kookkaita rakkuloita. Yleisoireena on usein kuumetta ja sairauden tunnetta. Lääke löytyy useammin vaikean kuin lievän tautimuodon taustalta.

Kuva

Monimuotoinen punavihoittuma huulessa. Monimuotoinen punavihoittuma (ks. Monimuotoinen punavihoittuma (erythema multiforme)) voi vaikeammassa muodossaan ilmetä myös limakalvoilla, tässä tapauksessa huulissa.

Monimuotoisen punavihoittuman toteaminen

Taudinmääritys tehdään vastaanotolla oireiden perusteella. Ihon koepala on harvoin tarpeen. Taustatekijät kuten mahdolliset infektiot tai lääkealtistukset selvitetään. Tärkeää on erottaa erythema multiforme major ihon ja limakalvojen vaikeista lääkeainereaktioista (Stevens–Johnsonin oireyhtymä ja toksinen epidermaalinen nekrolyysi TEN), jotka voivat olla hengenvaarallisia.

Monimuotoisen punavihoittuman itsehoito

Lievä tautimuoto paranee itsestään. Hydrokortisonivoide 1–2 viikon ajan voi nopeuttaa läiskien paranemista.

Milloin lääkäriin?

Rajuoireinen iholla ja limakalvoilla oireileva tauti on aihe hakeutua välittömästi lääkärin arvioon.

Erythema multiforme majorin hoidossa käytetään usein sisäistä kortisonilääkitystä. Iho-oireisiin voidaan käyttää vahvaa kortisonivoidetta. Silmien limakalvojen oireet edellyttävät silmälääkärin tutkimusta ja hoitoa.

Erythema multiformen ehkäisy

Toistuvan Herpes simplex-infektion ja siihen liittyvän erythema multiformen voi ehkäistä jatkuvalla herpeksen estolääkityksellä. Lääkkeen laukaisemassa erythema multiformessa kyseistä lääkettä vältetään jatkossa.

Kirjallisuutta

  1. Koulu L. Monimuotoinen punavihoittuma (erythema multiforme). Lääkärin tietokannat / Lääkärin käsikirja [online; vaatii käyttäjätunnuksen]. Kustannus Oy Duodecim. Päivitetty 13.1.2021.
  2. Plaza JA. Erythema multiforme. eMedicine (vaatii käyttäjätunnuksen). Päivitetty 20.2.2020.
  3. Huynh T ym. Cutaneous Manifestations of SARS-CoV-2 Infection. Am J Clin Dermatol 2022 Mar 5;1-10.