Hyperventilaation syyt ja oireet

Hyperventilaation eli liikahengityksen seurauksena keuhkoissa poistuu verestä enemmän hiilidioksidia kuin aineenvaihdunnan tuloksena syntyy.

Pienentynyt valtimoveren hiilidioksidimäärä ja siitä johtuva veren muuttuminen emäksiseksi aiheuttaa verisuonten supistumista ja moninaisia oireita. Näitä voivat olla tukehtumisen tunne, rintakipu, sydämentykytys, käsien pistely ja puutuminen, vapina, huimaus ja jopa pyörtyminen.

Varsinaiset hyperventilaatioon johtavat mekanismit voivat olla moninaisia, ja useiden tekijöiden, kuten henkinen stressi, hiilidioksidi, maitohappo ja kofeiini on havaittu provosoivan liiallista hengitystä.

Henkilöiden, jotka saavat hyperventilaatio-oireita, on todettu käyttävän normaaliin hengitykseensä pikemmin ylempää rintakehää kuin palleaa.

Hyperventilaatio liittyy usein paniikkikohtaukseen, ja tilaan liittyy myös pelkoa ja ahdistusta. Paniikkikohtauksessa vastaavia oireita voi tulla myös ilman varsinaista liikahengitystä ja keuhkotuuletuksen poikkeavuutta.

Joskus liikahengityksen syynä voi olla myös muu sairaus, kuten keuhkokuume, keuhkoveritulppa, sepelvaltimotauti, astma taikeuhkoahtauma, sydämen vajaatoiminta tai neurologinen sairaus. Voipa hyperventilaatioon liittyviä oireita saada tahdonalaisesti puhaltamallakin, esimerkiksi huonosti syttyvää tulta viritellessä.

Hyperventilaation itsehoito

Muu kuin tahdonalainen hyperventilaatio aiheuttaa yleensä niin dramaattisia oireita, että ne ainakin ensi kerran esiintyessään ajavat potilaan nopeasti lääkäriin. Kun oireisto alkaa olla tuttu, sitä voi pyrkiä hallitsemaan. Rentoutusharjoituksista ja vertaisryhmistä voi olla apua. Samoin palleahengityksen harjoittelu voi vähentää hyperventilaatioon liittyvän ahdistuksen tunnetta. On myös tärkeää, että lähiympäristö ymmärtää hyperventiloivan oireita ja voi rauhoittaa häntä.

Aikaisemmin käytettyä hengittämistä paperipussiin ei nykyään suositella hyperventilaation hoidossa, koska se saattaa olla vaarallista, mikäli oireen taustalla onkin sydän- tai keuhkoperäinen vaiva. Sen sijaan voi koettaa säännöstellä uloshengitystä esimerkiksi supistamalla huulia ja näin aiheuttaen hieman vastusta.

Milloin hoitoon

Hyperventilaatioon liittyvä oireisto on sellainen, että sen syy ensi kertaa esiintyessään on aihetta selvittää kiireisesti välittömän hoidon tarpeen arvioimiseksi. Mikäli syyksi ilmenee paniikkihäiriö, hoitona voivat olla rentoutusharjoitukset, lääkehoito tai muuta terapiaa. Muiden hyperventilaatiota aiheuttavien tilojen hoito riippuu perustaudista. Hengitysfysioterapiasta voi olla apua hyperventilaation syystä riippumatta.

Kirjallisuutta

  1. Salomaa E-R. Hyperventilaatio. Lääkärin tietokannat / Lääkärin käsikirja [online; vaatii käyttäjätunnuksen]. Kustannus Oy Duodecim. Päivitetty 27.1.2020.
  2. Kern B. Hyperventilation syndrome. eMedicine (vaatii käyttäjätunnuksen). Päivitetty 22.2.2021, luettu 27.3.2021.
  3. Vorvick L. Hyperventilation. Medline Plus Päivitetty 3.8.2020, luettu 27.3.2021.