Aikuisilla tavallisimpia lonkan kipujen syitä on nivelrikko. Perimmäistä nivelrikon syytä ei tiedetä. Merkittävimmät riskitekijät ovat ikääntyminen, nivelvammat, ylipaino ja raskas nivelkuormitus.

Lonkkanivel

Lonkkanivel on pallonivel, jossa reisiluun pää niveltyy lantioluiden muodostamaan lonkkamaljaan. Lonkkamaljan syvyyttä ja samalla nivelen vakautta lisää rustosta ja sidekudoksesta muodostunut lonkkamaljan reunus (labrum acetabuli; ks. kuva ).

Kuva

Lonkkanivelen rakenne. Lonkkanivelessä pallomainen reisiluun nuppi sijaitsee lonkkaluussa olevassa kuopassa. Rustoinen lonkkamaljan reunus laajentaa nivelen pinta-alaa.

Lonkkanivel on tyypiltään moniakselinen pallonivel, joka sallii suuren liikkuvuuden.

Lonkan nivelrikko

Nivelrikko on koko nivelen sairaus, jossa muutoksia on niin nivelrustossa, luussa, nivelkalvossa kuin ympäröivissä lihaksissakin. Nivelrikossa nivelruston väliaineen ja sidekudoksen (kollageeni) hajoaminen kiihtyy. Solu- ja molekyylitasolla hajottavia tapahtumia on enemmän kuin korjaavia. Rustonalainen luu muotoutuu nivelrikossa uudelleen. Kun nivelrusto häviää luun pinnalta, rustonalainen luulevy paksunee (ks. kuva ). Nivelen reunassa rusto-luurajalla, nivelkapselin, nivelsiteiden ja jänteiden kiinnittymiskohdissa, nähdään luun uudismuodostuksen seurauksena ns. luisia nokkaumia (osteofyytit), ja nivelkapseli paksuuntuu.

Kuva

Nivelrikko rustomuutos. Nivelrikossa nivelpintoja peittävän kimmoisen rustokudoksen rakenne vähitellen heikkenee ja rusto ohenee. Lopulta rusto häviää ja luun pinta tulee esiin.

Kivun aiheuttavat luun ja niveltä ympäröivien rakenteiden muutokset ja niihin liittyvä tulehdusreaktio. Nivelmuutokset etenevät yleensä hitaasti vuosien kuluessa, eikä vaurioitunut rustokudos uusiudu ennalleen. Röntgenkuvissa todettu nivelrikon vaikeus korreloi huonosti kipuun: kuvassa voi olla paljon muutoksia, vaikka oireita on vähän, tai oireita on paljon, mutta kuvassa näkyy vain vähäisiä muutoksia.

Lonkan nivelrikon oireet

Lonkan nivelrikossa kipu on jomottavaa, ja se pahenee liikkuessa ja lievittyy levossa, mutta sairauden edetessä se voi muuttua jatkuvaksi ja vaivata myös yöllä. Lonkkanivelperäinen kipu tuntuu usein pahiten reiden etupinnalla aivan nivustaipeen alapuolella, mutta se voi olla laaja-alaisempi ja epätarkempi ja säteillä reiden etu-, ulko- ja takapinnalle. Nivelessä on usein aamujäykkyyttä, ja lonkassa on liikkeellelähtöjäykkyyttä istumisen jälkeen.

Kävely sekä tasamaalla että rapuissa vaikeutuu. Nousu istuvasta asennosta seisomaan ja päinvastoin on hankalaa (tuoli, sänky, auto, WC-istuin). Pitkälle ehtineessä vaiheessa pukeutuminen (sukat, housut, kengät), peseytyminen ja varpaankynsien leikkaaminen voivat vaikeutua. Samassa vaiheessa oireena on yleensä jo yösärkyä, joka häiritsee unta.

Lonkan nivelrikon toteaminen

Nivelrikon diagnoosi perustuu potilaan kuvaamiin oireisiin ja lääkärin tutkimuksessa todettuihin nivellöydöksiin: reiden sisä- ja ulkokierto, lonkan kiertoliikkeiden kokonaislaajuus ja loitonnusliike pienenevät. Diagnoosi varmistetaan röntgenkuvalla. Laboratoriokokeilla ei ole merkitystä nivelrikon toteamisessa eikä sen etenemisen seurannassa. Lonkkien röntgenkuvat otetaan seisten tai makuulla etu-takasuunnassa. Magneettikuvaukseen ei ole aihetta, ellei epäillä jotakin muuta sairautta.

Lonkan nivelrikon itsehoito

Ylipainoisen nivelrikkopotilaan laihdutus on tärkeää. Laihtuminen useimmiten lievittää kipua ja parantaa lonkkanivelrikkopotilaiden toimintakykyä. Liike- sekä liikuntaharjoitus ovat tärkeitä ja vähentävät nivelrikon haittoja.

Liikuntalajeista sopivimpia ovat vesivoimistelu, vesijuoksu, uinti, kuntopyöräily ja pyöräily, koska niissä ei tule oleellista painokuormitusta niveleen. Kuntokävely (sauvakävely) ja hiihto vähintään kolme kertaa viikossa 15–30 minuuttia kerrallaan ovat myös hyviä liikuntalajeja.

Nivelkuormitusta vähentävien jalkineiden ja pohjallisten on osoitettu vaimentavan jalkapohjaan ja sääriluun yläosaan kohdistuvaa kuormitusta, mutta niiden vaikuttavuutta nivelrikon hoidossa ei ole systemaattisesti tutkittu.

Lonkan nivelrikon hoito

Nivelrikon hoidon tavoitteina ovat kivun hallinta ja lieveneminen sekä toimintakyvyn ylläpito ja paraneminen. Sopiva liike- ja liikuntaharjoittelu on nivelrikon hoidon perusta. Fysioterapeutti ohjaa venyttely-, ojennus- ja nivelen liikkuvuutta parantavat sekä lihasvoimaa lisäävät voimistelu- ja harjoitusmenetelmät. Ne usein vähentävät kipua ja parantavat toimintakykyä.

Nivelrikon lääkehoito on kipua lievittävää ja toimintakykyä ylläpitävää. Rustovaurioita korjaavaa lääkettä ei ole olemassa. Nivelrikkokivun ensisijainen lääke on turvallisuutensa takia parasetamoli. Suositeltava annos on 1 g 1–3 kertaa vuorokaudessa. Sen kipua lievittävä vaikutus on kuitenkin heikko ja vaikutusaika on lyhyt.

Jos parasetamolin teho ei riitä, siirrytään tulehduskipulääkkeisiin. Tulehduskipulääkettä on hyödyllistä käyttää lyhyinä 5–14 vrk:n kuureina. Lääke kannattaa ottaa ensisijaisesti aamulla. Tutkimuksissa ei ole todettu eroja eri tulehduskipulääkkeiden kipua lievittävässä tehossa. Tämä ei kuitenkaan sulje pois potilaskohtaisia eroja eri tulehduskipulääkkeiden välillä. Paikallisesti käytettäviä, ihon kautta imeytyviä tulehduskipulääkkeitä voidaan käyttää lievän nivelrikkokivun hoitoon yksinään ja tarvittaessa muun hoidon lisäksi. Tulehduskipulääkkeiden haittavaikutukset tulee ottaa huomioon.

Ellei pitkälle edenneeseen nivelrikkoon saada parasetamolilla ja tulehduskipulääkkeillä riittävää kivunlievitystä tai niitä ei haittavaikutusten vuoksi ole mahdollista käyttää, nivelrikkokipua voidaan poikkeustapauksissa lievittää vahvemmilla kipulääkkeillä, ns. opioideilla (tramadoli, kodeiini tai laastarimuotoinen buprenorfiini).

Tutkimustiedon mukaan glukosamiini ja kondroitiini eivät ole nivelrikon hoidossa lumelääkettä tehokkaampia.

Leikkaushoito

Osteotomialeikkauksilla pyritään parantamaan nivelen mekaniikkaa siten, että rasitus jakaantuu tasaisemmin laajemmalle alueelle ja paikallinen, epänormaalin suuri kuormitus pienenee. Leikkauksia ovat reisiluun yläosan ja lonkkamaljan osteotomiat. Niitä on käytetty erityisesti epämuotoisen eli dysplastisen lonkkanivelen hoidossa. Dysplastisen lonkan osteotomian tavoitteena on lonkkanivelrikon ehkäisy.

Lonkan tekonivelleikkauksen merkittävimmät aiheet ovat kipu tai toimintakyvyn heikkeneminen yhdessä radiologisten löydösten pahenemisen kanssa. Tarkemmin aiheet ovat seuraavat:

 • nivelkipu, joka ei ole hallittavissa muilla keinoin
 • selkeä ja häiritsevä nivelen liikevajaus
 • jatkuva yösärky ja päivittäinen leposärky
 • toiminnallisia rajoituksia (kävely on rajoittunut kivun vuoksi, vaikeuksia porraskävelyssä, peseytymisessä, kenkien jalkaan laitossa, ontuminen)
 • niveleen on kehittymässä luukuolio.

Tekonivelleikkausta ei voida tehdä, jos lonkassa on aktiivinen infektio tai sairaus, joka lisää leikkauskuoleman riskiä. Useat muut sairaudet ja potilaskohtaiset tekijät, mm. ylipaino ja tupakointi, lisäävät leikkaukseen liittyvien ongelmien vaaraa. Ne on otettava huomioon leikkauspäätöstä tehdessä, mutta ne eivät välttämättä estä leikkausta.

Leikkaushoitoon liittyvä kuntoutus

Fysioterapeutti antaa lonkkaleikkaukseen tuleville liikkumisharjoitus- ja liikuntaharjoitteluohjausta. Alaraajojen nivelten liikkuvuutta parantavien, lihaksistoa vahvistavien ja seisomatasapainoa kohentavien harjoitusten tavoitteena on tehdä kävely varmemmaksi ja helpottaa päivittäisten toimintojen sujuvuutta.

Heti leikkauksen jälkeisenä päivänä alkaa fysioterapia. Seisonta- ja kävelyharjoituksiin valitaan sopiva liikkumisen apuväline, kuten kyynärsauvat tai nelipyöräinen rollaattori. Tekonivelpotilaat voivat yleensä välittömästi kuormittaa leikattua alaraajaansa. Liikkumisharjoitusten lisäksi potilaalle ohjataan nivelliikkuvuutta parantavia ja erityisesti pakara- ja reisilihaksia vahvistavia kotiharjoituksia. Kotiutuvilla potilailla tulee olla valmiina apuvälineet, esimerkiksi kyynärsauvat, WC-istuimen korotus ja tarttumapihdit.

Lonkan nivelrikon kotivoimisteluohjelma

Lonkan nivelrikossa liikkuvuuden ja lihastoiminnan harjoittelu ovat välttämättömiä, jotta lonkkanivelen liikkuvuus säilyisi. Harjoituksia tehdään päivittäin, mielellään kaksi kertaa päivässä. Aluksi tehdään jokaista liikettä kymmenen toistoa. Toistojen määrää lisätään vähitellen. Jos nivelrikko on molemmissa lonkissa, harjoitukset tehdään molemmille puolille. Harjoitukset sopivat myös lonkan leikkaushoidon jälkeiseen kuntoutukseen.

 1. Makaa selälläsi ja koukista nilkkaa pystyasentoon ja ojenna takaisin (ks. kuva -1.)
 2. Makaa selälläsi ja aseta pyyherulla polvitaipeen alle. Ojenna polvi niin, että kantapää nousee alustasta, sitten anna rentoutua ja kantapään laskeutua alustaan (ks. kuva -2).
 3. Makaa selälläsi jalat suorina ja jännitä vatsalihaksia "napaa kohti". Koukista samalla polvea ja liu'uta jalkapohjaa alustaa pitkin (ks. kuva 1-3).
 4. Makaa selälläsi jalat suorina. Jännitä pakaralihaksia yhteen, pidä hetken aikaa ja anna rentoutua.
 5. Makaa selälläsi kädet sivuilla. Jännitä vatsalihaksia, pidä jännitys ja nosta lantio koholle. Hengitä koko ajan normaalisti (ks. kuva -1).
 6. Makaa selälläsi jalat yhdessä, varpaat osoittavat ylöspäin. Jännitä reisilihasta ja paina polvitaive alustaan. Liu'uta samalla nivelrikon puoleista alaraajaa sivulle. Pidä hetken aikaa ja palaa alkuasentoon (ks. kuva -2).
 7. Makaa kyljellä alimmainen polvi koukussa. Nosta ylempää alaraajaa suoran ylös kantapää edellä. Jännitä samalla vatsalihaksia (ks. kuva -3).
 8. Istu tuolilla. Koukista ja ojenna polvea rauhalliseen tahtiin.
 9. Seiso ja ota tukea tuolin selkänojasta. Vie alaraaja sivulle siten, että varpaat osoittavat koko ajan eteen. Palaa alkuasentoon (ks. kuva -1).
 10. Ojenna lonkkaa viemällä seisten alaraaja suorana taakse (ks. kuva -2).
 11. Seiso polvet vierekkäin, koukista polvea viemällä kantapää kohti pakaraa. Laske hitaasti alas (ks. kuva -3).
 12. Seiso jalat vierekkäin. Nosta alaraajaa eteen lonkkaa koukistamalla (ks. kuva -4).
Kuva

Lonkan kotivoimistelu 1. Jokaista liikettä tehdään alussa 10 kertaa, myöhemmin enemmän.Tässä on vain osa 12 liikkeen voimisteluohjelmasta. Muut voimisteluohjeet, ks. Lonkan nivelrikko.

Kuva

Lonkan kotivoimistelu 2. Jokaista liikettä tehdään alussa 10 kertaa, myöhemmin enemmän.Tässä on vain osa 12 liikkeen voimisteluohjelmasta. Muut voimisteluohjeet, ks. Lonkan nivelrikko.

Kuva

Lonkan kotivoimistelu 3. Jokaista liikettä tehdään alussa 10 kertaa, myöhemmin enemmän.Tässä on vain osa 12 liikkeen voimisteluohjelmasta. Muut voimisteluohjeet, ks. Lonkan nivelrikko.

Lonkan nivelrikon ehkäisy

Sopiva nivelen kuormitus ei kuluta niveltä. Päinvastoin – kohtuullinen liikunta ja nivelen käyttö ovat nivelruston aineenvaihdunnan ja hyvinvoinnin kannalta tärkeitä. Normaali paino todennäköisesti pienentää nivelrikon riskiä. Laihdutuksen nivelsairauksia pysäyttävästä tai parantavasta vaikutuksesta ei ole tieteellistä näyttöä .