Lonkkakivun syyt

Äkillisen lonkan kivun syynä vamma on tavallinen. Liikunnan yhteydessä lonkkanivel voi joutua ylivenyttyneeksi, ja tästä saattaa aiheutua hyvinkin hankalaa kipua, vaikka syntynyt vaurio ei olisikaan suuri. Kaatumistapaturmissa lonkan jokin osa usein iskeytyy maahan. Tavallisia kaatumisessa syntyviä vammoja ovat ihonalaiset ja lihasten sisäisen verenvuodot, jotka voivat aiheuttaa huomattavaakin kipua. Ikäihmisille kaatuminen merkitsee suurta riskiä saada reisiluun kaulan murtuma. Murtumassa lonkkanivelen liikuttelu aristaa voimakkaasti eikä jalalle pysty astumaan (varaamaan).

Vähitellen kehittyvistä lonkan kivuista yleisimpiä ovat reisiluun ison sarvennoisen limapussin tulehdus ja sarvennoiseen kiinnittyvien lihasten kiinnityskohdan tulehdukset. Limapussitulehduksia, lihasten kiinnityskohtakipuja, samoin kuin lihasjännityksestä johtuvia hankalia kipuja esiintyy myös pakaran seudussa. Kuitenkin tärkein iän myötä kehittyvä vaiva on lonkan nivelrikko, joka aiheuttaa vähitellen lisääntyvää kävelykipua ja nivelen liikerajoitusta. Myös yösärky on tavallista. Kipu tuntuu usein reiden etupinnalla nivustaipeen alapuolella, mutta voi tuntua laajemmaltikin, joskus lähinnä polven kipuna. Lonkan nivelrikon kehittymistä edesauttaa ylipaino, mutta nivelrikko voi kehittyä normaalipainoisellekin.

Selkärangan ja ristiselän sairauksien, kuten välilevypullistuman, selkäytimen ahtauman tai selkärankareuman, aiheuttamat kivut voivat joskus tuntua pääasiassa lonkan seudulla etenkin pakarassa. Samoin kipu lonkassa voi johtua paksusuolen sairauksista, tyrästä, lantion luuston kasvaimista tai lantion alueen hermopinteistä, esimerkiksi melko harvinaisesta piriformisoireyhtymästä, jossa iskiashermo on piriformis-lihaksen aiheuttamassa puristuksessa aiheuttaen pakarassa tuntuvan kivun.

Milloin hoitoon

Lonkan seudun vamma on syytä selvittää välittömästi, jos se estää varaamisen vammautuneen puolen jalalla. Myös huomattavan kova kipu ja turvotus tai lonkkakipuun liittyvä kuume edellyttävät pikaista lääkärissäkäyntiä.

Vähitellen kehittyneen lonkan kivun vuoksi on myös tarpeellista suorittaa perustutkimukset, joihin kuuluvat lääkärin suorittama lonkkanivelen liikkeiden ja lihasten toiminnan tutkiminen ja tämän perusteella mahdolliset laboratorio- ja kuvantamistutkimukset. Tutkimuksiin on syytä hakeutua, jos kipu haittaa jokapäiväistä elämää.

Kirjallisuutta

  1. Karppinen J, Sundqvist K. Pakaran ja lonkanseudun kiputilat. Lääkärin tietokannat / Lääkärin käsikirja [online; vaatii käyttäjätunnuksen]. Kustannus Oy Duodecim. Päivitetty 26.7.2018.