Nivelpsoriaasi on tulehduksellinen reumasairaus, jota esiintyy nimensä mukaisesti psoriaasia sairastavilla. Iho- ja nivelpsoriaasi ovat autoimmuunitauteja, joiden syitä ei tunneta.

Suomessa ihopsoriaasia sairastaa 1,5–3 % väestöstä, ja potilaista 5–7 %:lla on myös niveltulehdus. Keskivaikeassa tai vaikeassa psoriaasissa niveltulehduksen esiintyvyys on n. 20–30 %. Naiset ja miehet sairastuvat nivelpsoriaasiin yhtä usein, mutta taudin muoto, jossa tavataan risti-suoliluun ja selkärangan niveltulehdus, on miehillä yleisempi.

Perinnöllinen alttius on vahva: jos toisella vanhemmalla on psoriaasi, on sairastumisriski ihotautiin 15–30 %, ja nivelpsoriaasipotilaista n. 30 %:lla esiintyy psoriaasia suvussa. Tupakointi näyttää myös lisäävän riskiä sairastua nivelpsoriaasiin.

Nivelpsoriaasiin liittyy suurentunut riski sairastua sydän- ja verisuonitauteihin.

Nivelpsoriaasin oireet

Niveloireet voivat ilmaantua joko samanaikaisesti iho-oireiden kanssa, iho-oireiden jälkeen (yleisin) tai pienellä osalla potilaista jo ennen iho-oireita. Tavallisia oireita ovat nivelten arkuus, aamujäykkyys ja turvotus sekä jänteiden kiinnityskohtien kipu. Epäsymmetrisesti ilmenevät harvojen nivelten ja sormien kärkinivelten tulehdukset ovat yleisempiä kuin nivelreumaa muistuttava symmetrinen monen nivelen tulehdus. Jänneperäisiä kipuja esiintyy erityisesti kantaluussa akillesjänteen ja jalkapohjan kalvojänteen (plantaarifaskian) kiinnitysalueella.

Jossain vaiheessa jopa puolella potilaista tavataan sormien ja varpaiden makkaramaista turvotusta (daktyliitti), mikä johtuu nivelten, jänteiden ja niitä ympäröivien kudosten tulehduksesta. Aamuyöstä herättävä alaselkäkipu ja selän jäykkyys ja liikearkuus viittaavat selkärankareumaa muistuttavaan taudin muotoon. Melko usein psoriaasia sairastavilla potilailla on nivelkipuja ilman aktiivista niveltulehdusta. Riski sairastua silmän värikalvon tulehdukseen on lisääntynyt.

Kynsimuutokset (kuoppaisuus, paksuuntuminen, irtoaminen) ja iho-oireet useilla alueilla liittyvät niveltulehdukseen.

Nivelpsoriaasin toteaminen

Jos epäillään nivelpsoriaasia, potilas ohjataan erikoissairaanhoitoon reumatologian poliklinikalle. Taudin toteaminen perustuu lääkärin arvioon potilaan kertomista oireista ja tutkimuksessa todetuista nivelten turvotuksista. Nivelpsoriaasin toteaminen voi olla hankalaa taudin alkuvaiheessa, kun turvotukset voivat olla lieviä ja vaihtelevia. Jos ainoana oireena ovat vain nivelkivut ilman nivelturvotuksia, ei nivelpsoriaasidiagnoosia voi tehdä.

Laboratoriokokeet ja kuvantamistutkimukset voivat auttaa taudin määrittämisessä. Tulehdusarvot (lasko ja CRP) ovat usein koholla, mutta voivat olla myös täysin normaalit. Nivelreumassa todettavat reumatekijä ja sitrulliinipeptidivasta-aineet ovat nivelpsoriaasipotilailla useimmiten negatiiviset.

Käsien ja jalkaterien röntgenkuvissa voidaan pitkäkestoisemmassa taudissa nähdä nivelpsoriaasille ominaisia muutoksia, jotka ovat erilaisia kuin nivelkulumissa tai nivelreumassa tavattavat muutokset. Risti-suoliluun ja selkärangan tulehdusmuutokset voidaan havaita röntgenkuvissa ja oireiden alkuvaiheessa parhaiten magneettitutkimuksella.

Nivelpsoriaasin lääkehoito

Nivelpsoriaasin hoidon tavoite on oireettomuus. Lääkityksellä pyritään sammuttamaan aktiivinen reumaattinen tulehdus kokonaan tai lähes kokonaan. Lievässä yhden tai muutaman nivelen tulehduksessa voi riittää paikallinen glukokortikoidi- eli kortisonipistos, jonka lisäksi voi käyttää kuureittain tai tarpeen mukaan otettavaa tulehduskipulääkettä.

Mikäli edellä mainitut lääkkeet eivät riitä tai niveltulehdus on alun perin vaikeampi, on ensisijainen vaihtoehto metotreksaatti. Lääke otetaan joko suun kautta tai pistoksena kerran viikossa, ja sen teho paitsi nivel- myös iho-oireisiin on varsin hyvä. Hankalin haittavaikutus on pahoinvointi, jota pyritään estämään tai vähentämään ottamalla foolihappoa lääkeannoksen jälkeen. Naisen on tauotettava metotreksaatti 3 kuukautta ennen suunniteltua raskautta, mutta miehille ei tauottaminen ole tarpeen.

Mikäli metotreksaatti ei sovi, voidaan nivelpsoriaasin hoidossa käyttää myös sulfasalatsiinia ja leflunomidia. Glukokortikoidia voi käyttää myös pienellä annoksella suun kautta.

Jos aktiivista niveltulehdusta ei saada perinteisillä reumalääkkeillä rauhoitettua, voidaan aloittaa biologinen lääkitys. Useimmiten käytetään ihon alle pistettäviä tai suoneen annettavia TNF-salpaajia, joita on käytössä viisi eri valmistetta (adalimumabi, etanersepti, golimumabi, sertolitsumabipegoli ja infliksimabi). Uudempia nivelpsoriaasin hoidossa käytettäviä biologisia lääkkeitä ovat sekukinumabi ja ustekinumabi. Suun kautta otettavia lääkkeitä ovat apremilasti ja januskinaasin estäjät.

Todennettua tulehdusta selkärangan alueella hoidetaan tulehduskipulääkkeillä ja sulfasalatsiinilla, mutta jos ne eivät auta riittävästi, aloitetaan biologinen lääkitys.

On huomattava, että suurin osa nivelpsoriaasiin käytössä olevista lääkkeistä tehoaa myös iho-oireisiin.

Nivelpsoriaasin itsehoito

Lieviä nivelturvotuksia voi itse hoitaa kylmillä kääreillä, ja tarpeen mukaan voi ottaa ilman reseptiä saatavia kipu- ja tulehduskipulääkkeitä. Liikunta ja lihasten voimaharjoittelu parantavat nivelten liikkuvuutta ja yleistä toimintakykyä.

Myös elintavoilla on merkitystä nivelpsoriaasin hoidossa. On todettu, että TNF-salpaajien teho on tupakoivilla nivelpsoriaasia sairastavilla potilailla heikompi kuin tupakoimattomilla. Myös ylipaino liittyy huonoon lääkevasteeseen.

Nivelpsoriaasin ennuste

Nivelpsoriaasin vaikeusaste vaihtelee suuresti. Valtaosalla potilaista oireet ovat lieviä ja pysyvät kurissa tavanomaisella lääkityksellä. Vaikea sairaus on harvinainen, ja se voi pidemmän ajan kuluessa johtaa elämänlaadun ja työ- ja toimintakyvyn heikentymiseen.

Lääkehoito on 2000-luvun alusta kehittynyt kuitenkin huimaa vauhtia, ja nykyisellään on nivelpsoriaasin hoitoon käytettävissä niin paljon vaihtoehtoja, että hyvinkin vaikea tauti saadaan kohtuudella rauhoitettua.

Nivelpsoriaasia sairastavan potilaan ennustetta parantavat myös sydän- ja verisuonitautien ja niiden riskitekijöiden mahdollisimman hyvä hoito.

Kirjallisuutta

  1. Käypä hoito suositus Psoriaasi (iho ja nivelet)
  2. Eklund KK, Mykkänen K, Peltomaa R. Nivelpsoriaasi – monimuotoinen nivelsairaus. Suom Lääkäril 2016;71(49):3164-9.
  3. Luosujärvi R. Nivelpsoriaasi. Lääkärin tietokannat / Lääkärin käsikirja [online; vaatii käyttäjätunnuksen]. Kustannus Oy Duodecim. Päivitetty 19.10.2018.