Useisiin elinten sairauksiin liittyy silmäongelmia. Usein nämä edellyttävät säännöllistä seurantaa.

Diabetes

Diabeteksessa silmälöydöksinä voivat olla diabeettinen verkkokalvosairaus tai diabeettinen makulasairaus (tarkan näön alueen sairaus). Lisäksi diabetesta sairastavalla riski kaihin esiintymiselle on tavallista suurempi.

Kilpirauhasen toimintahäiriö

Kilpirauhasen toimintahäiriössä silmälöydöksinä voivat olla ulospäin pullistuneet silmät, kahtena näkeminen (ns. kaksoiskuvat), silmäntakainen kipu tai arkuus silmiä liikuteltaessa. Silmissä voi myös olla hiekan tunnetta, ja näöntarkkuus voi olla alentunut.

Sarkoidoosi

Sarkoidoosia sairastavilla potilailla yleinen oire on kuivasilmäisyys. Yhtenä löydöksenä voivat olla lasiaisen samentumat. Verkkokalvon verisuonissa voi olla tulehduksellisia muutoksia. Silmälääkärin tutkimuksissa värikalvolla voidaan joskus havaita jyväismäisiä muutoksia (ns. granuloomia eli tulehdussolukertymiä).

Silmäluomien granulooma voi johtaa ripsien puutteeseen. Sarkoidoosiin voi liittyä silmäluomien vaaleneminen (polioosi). Silmäluomen rakenteen muutokset voivat johtaa silmäluomen sisäänpäin kääntymiseen. Silmää liikuttavien lihasten jyväismäiset muutokset voivat aiheuttaa karsastusta ja silmän eteenpäin työntymistä (ns. proptoosi).

Jyväismäisiä granuloomamuutoksia voi esiintyä myös silmien sidekalvoilla. Kovakalvon ja sitä ympäröivän sidekudoksen tulehdus (skleriitti ja episkleriitti) voivat johtua sarkoidoosista. Silmälääkärin tutkimuksissa voi kammiokulman linssitähystyksessä (ns. gonioskopia) olla löydöksenä kammiokulman trabekkelivyöhykkeen jyväismäisiä muutoksia. Kaihin esiintyminen voi aikaistua sarkoidoosia sairastavilla potilailla.

Myös näköhermon tulehdus voi liittyä sarkoidoosiin.

Reuma

Reumasairauksien yhteydessä voi esiintyä kuivasilmäisyysoiretta sekä silmän alueen tulehduksellisia sairauksia (esim. iriitti eli värikalvotulehdus).

Myyräkuume

Myyräkuume voi aiheuttaa muiden oireiden lisäksi näköhäiriöitä ja silmänpaineen nousua. Myyräkuumeen aiheuttamista silmäoireista on oma artikkeli.

Kirjallisuutta

  1. Seppänen M. Systeemisairauksiin liittyviä silmälöydöksiä. Kirjassa: Seppänen M, Holopainen N, Kaarniranta K, Setälä N, Uusitalo H (toim.). Silmätautien käsikirja. Kustannus Oy Duodecim 2018.