Löydökset ja oireet

Noin 30%:lla alle 3-vuotiaista lapsista esiintyy hengitystieinfektion laukaisemaa tulehdusreaktiota, jota alle 1-vuotiailla kutsutaan ilmatiehyttulehdukseksi eli bronkioliitiksi ja vanhemmilla lapsilla ahtauttavaksi keuhkoputkitulehdukseksi eli obstruktiiviseksi bronkiitiksi. Näiden syntymekanismeissa on päällekkäisyyttä ja nimikkeetkin menevät jonkin verran ristiin.

Pienen imeväisen bronkioliitti on valtaosin RS-viruksen aiheuttama, ja sitä ilmenee usein talvisin epidemianomaisesti. Myös monet muut virukset, kuten flunssan tavallisin aiheuttaja eli rinovirus, voivat joskus aiheuttaa bronkioliitin. Yleisin ja hankalin sairastumisikä on 1–6 kuukauden iässä, jolloin RSV on selvästi tärkein aiheuttaja. Vakava hengitysvaikeus voi kehittyä nopeasti ja aiheuttaa ihon kalpeutta, imemisvaikeuksia ja pahimmillaan lapsen väsähtämisen. Pieni imeväinen, jolla esiintyy tihentynyttä hengitystä ja pahenevaa hengitysvaikeutta, onkin syytä tuoda lääkärin tilannearvioon. Alle 3 kuukauden ikäiset ja keskosena syntyneet imeväiset muodostavat erityisen riskiryhmän. Iso osa alle 3 kk ikäisistä tarvitsee sairaalahoitoa. Infektion laukaisema hengitysvaikeus on yleisimpiä lasten sairaalahoidon syitä.

Bronkioliitin oireita ovat syömisvaikeudet, puuskittainen yskä, hengityksen rohina ja joskus vinkuminen. Uloshengitysvaihe on usein pidentynyt, hengitys tihentynyttä ja kylkiluiden väliset lihakset vetäytyneet. Taudin voimakkuus vaihtelee lapsesta toiseen. Osalla löydökset ovat lieviä, vain stetoskoopilla kuultavissa, mutta toisilla seurauksena on vaikea hengenahdistus.

Hoito

Hoito määräytyy oireiden voimakkuuden mukaan. Bronkioliittivauvat hoidetaan lähes aina sairaalassa.

Bronkioliittia hoidetaan sairaalassa hengitystä tukemalla ja poistamalla limaa hengitysteistä sekä antamalla potilaalle happea.

Milloin hoitoon?

Jos pienellä alle 6 kuukauden ikäisellä imeväisellä – ja varsinkin alle 3 kuukauden ikäisellä lapsella – todetaan epidemian aikoihin syömis- ja hengitysvaikeuksia, tulee lapsi viedä aina lääkärin arvioitavaksi. Lieväkin RSV-infektio kehittyy usein sairaalahoitoa vaativaksi taudiksi

Ehkäisy

RSV-infektion ennaltaehkäisyyn on äskettäin kehitetty kaksikin rokotetta. Toinen annetaan äidille raskauden aikana. Se suojaa syntyvää lasta noin puolen vuoden ajan. Toinen niin sanottu vasta-ainerokote annetaan vastasyntyneelle lihaksensisäisenä pistoksena. Sen antama suoja kestää myös noin puoli vuotta. Kummankaan rokotteen käytöstä ei ole vielä ehditty antaa kansallisia suosituksia, mutta sellaiset ovat viranomaisten valmistelussa.

Kirjallisuutta

  1. Alahengitystieinfektiot (lapset). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Lastenlääkäriyhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen Yhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2023 (viitattu 28.2.2023). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi