Materiaalit

OPETTAJAN OPAS

Opettajan opas sisältää harjoitusten ohjeet sekä oppilaille jaettavat harjoituksissa käytettävät monisteet.

HARJOITUSMONISTEET

Osio 1. Positiivinen palaute

Miten myönteinen palaute vaikuttaa tiimin jäseniin ja ilmapiiriin ja miten sen määrää voidaan lisätä?

Osio 2. Onnistumisen ilo

Miten onnistumisen ilon kokeminen vaikuttaa tiimin jäseniin ja miten onnistumisen ilon kokemista voidaan tiimissä edistää?

Osio 3. Ongelmien ratkaiseminen

Mikä on hyvä tapa keskustella ongelmista tiimissä?

Osio 4. Toisen ihmisen toimintatapaan puuttuminen

Mikä on hyvä tapa antaa toiselle tiimin jäsenelle palautetta hänen tavastaan toimia?

Osio 5. Kritiikkiin vastaaminen

Mikä on hyvä tapa reagoida toisten tiimin jäsenten esittämään kritiikkiin?

Osio 6. Loukkausten sopiminen

Mikä on hyvä tapa selvittää tilanteet, joissa joku tiimin jäsen on loukkaantunut siitä, mitä joku toinen työyhteisön jäsen on sanonut tai tehnyt?