Kuvan logaritmiasteikossa ilmaantuvuus kymmenkertaistuu mittalukujen välissä.