Alueet, joilla on skistosomiaasin tartuntavaaran alueet vuonna 2014.