Englannin kielen sana rumination tarkoittaa asioiden kierrättämistä yksinään omassa päässään, mikä johtaa asioiden hautomiseen, vatvomiseen, märehtimiseen ja murehtimiseen. "Se tarkoittaa tilannetta, jossa käyt läpi uudelleen ja uudelleen negatiivisia ajatuksiasi ja tunteitasi. Tutkit niitä kaikista näkökulmista." (Fredrickson, 2009: 164).

Vatvominen ja märehtiminen ovat haitallisia, koska ne ylläpitävät ja pahentavat surullisuutta. Ne myös ylläpitävät negatiivista ajattelua ja haittaavat ongelmanratkontakykyä. Motivaatio muutosten tekemiseen vähenee. Vatvominen ja märehtiminen haittaavat keskittymistä ja aloitekykyä. Ne myös antavat vääristyneen, pessimistien perspektiivin elämään. Kaikkiaan itsen vertailu muihin tuottaa tunteen haavoittuvuudesta, uhkasta ja epävarmuudesta. Jos olet henkilö, jolla on tapana vatvoa omia murheitaan ja huoliaan, onnellisuutesi lisäämiseksi on syytä opetella tulkitsemaan ja suuntaamaan uudelleen negatiiviset ajatuksesi neutraalimpaan ja positiivisempaan suuntaan (Nolen-Hoeksma; Wisco, Lubomirsky, 2008).