"Jos haluat olla onnellinen, harjoita myötätuntoa."
Dalai Lama

Hyvät teot -harjoitus lisää onnellisuutta tutkitusti (Lyubomirsky, ym. 2005). Se voi auttaa näkemään muut ihmiset positiivisemmassa valossa, ja yhteistyön henki voi lisääntyä yhteisössä. Se voi myös helpottaa syyllisyyttä, ahdistusta ja tuskaa, jota koet toisten vaikeuksien ja kärsimysten takia. Tietoisuus ja arvostus oman hyvän onnen suhteen voi lisääntyä.

Toisaalta harjoitus suuntaa huomion pois omista vaikeuksista ja vatvomisesta. Samalla käsitys itsestä muuttuu ja ihminen voi huomata olevansa altruistinen ja myötätuntoinen. Tunne elämän mielekkyydestä ja arvosta kasvaa, millä on myös positiivisia sosiaalisia seurauksia. Tutkimuksista tiedetään, että erittäin onnelliset ihmiset osallistuvat muita enemmän vapaaehtoistyöhön (Diener, Biswas-Diener, 2008: 213). Vapaaehtoistyöhön osallistuvilla on tutkimusten mukaan vähemmän depression oireita, ja heidän onnellisuudentunteensa lisääntyvät. Myös heidän omanarvontuntonsa ja elämän hallinnan tunteensa kasvavat.