Psykologi Mihaly Csikszentmihalyi (1990) on esittänyt, että yksi onnellisen elämän tärkeä tekijä on niin sanotut flow-kokemukset. Flow-tilalla tarkoitetaan yksilön syventymistä tehtävään. Ihminen paneutuu koko kapasiteetillaan keskittyneesti tavoitteelliseen toimintaan sulkien kaiken muun tietoisuudestaan. Flow-kokemukseen kuuluvat seuraavat:

  1. Tehtävällä on selvät päämäärät.
  2. Yksilön keskittyminen on täydellistä.
  3. Oman minän arviointi vähenee.
  4. Ajantaju katoaa.
  5. Tehtävän etenemisestä saa välitöntä palautetta.
  6. Yksilön kyvyt ja tehtävän vaativuus ovat tasapainossa (tehtävä ei ole liian helppo eikä liian vaikea).
  7. Yksilö tuntee pystyvänsä kontrolloimaan tilannetta.
  8. Tehtävä on itsessään palkitseva.

Flow-kokemukset liitetään monissa tutkimuksissa onnelliseen elämään. Csikszentmihalyin (1997) kirjassa Living well kerrotaan seuraava tarina:

"Hollantilaisessa psykiatrisessa sairaalassa kaikki potilaat saivat ESM-tehtävän, jossa kirjataan ylös flow-kokemukset kahden viikon ajan, jotta henkilökunta saisi selville, mitä potilaat tekevät päivisin, mitä he ajattelevat ja miltä heistä tuntuu. Eräs potilas, kroonista skitsofreniaa sairastanut nainen, oli ollut sairaalahoidossa yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Hänen ajattelunsa oli vaikean sairauden takia sekavaa, eikä hän juurikaan ilmaissut tunteitaan
Niiden kahden viikon aikana, jolloin skitsofreniaa sairastava potilas piti ESM-päiväkirjaa, hän raportoi varsin positiivisista tunteista kaksi kertaa. Molemmissa tapauksissa hän oli hoitanut kynsiään. Henkilökunta kutsui ammattimaisen kynsien hoitajan opettamaan tälle potilaalle ammattinsa salaisuuksia. Potilas innostui koulutuksesta, ja pian hän jo hoiti kaikkien toisten potilaiden kynnet. Hänen olemuksensa muuttui niin dramaattisesti, että hänet siirrettiin avohoitoon. Kotona hän ripusti kynsienhoitajan kyltin oveensa, ja vuoden sisällä hän jo elätti itsensä omalla työllään.
(Csikszentmihalyi 1997: 38, käännös A. M.).