Munuaisten toimintaa on pitkään mitattu kreatiniinimäärityksellä, mutta nykyään suurin osa laboratorioista ilmoittaa kreatiniinin kylkiäisenä automaattisesti myös GFR-arvon. GFR (= glomerular filtration rate) tarkoittaa glomerulusten eli hiussuonikerästen suodatusnopeutta munuaisissa. Laskukaavalla kreatiniiniarvosta saatu GFR-arvo on tarkempi munuaistoiminnan kuvaaja kuin pelkkä kreatiniini. GFR:lle on useita laskukaavoja, joista CKD-EPI-kaava on paras (taulukko Glomerulussuodosnopeuden laskenta CKD-EPI -yhtälöllä). Lyhenne tulee sanoista Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration. Henkilön painoa ei tarvitse tietää eikä käyttää laskennassa, koska tulos ilmoitetaan normalisoituna aikuisten keskimääräistä kehon pinta-alaa 1.73 m2 kohti. GFR-kaavaa voidaan käyttää ainoastaan aikuisilla (yli 18-vuotiailla).

GFR-arvoon vaikuttavat samat syyt kuin kreatiniiniinkin. Huononeva munuaistoiminta ilmenee laskukaavasta johtuen kreatiniiniarvon nousuna mutta GFR:n laskuna.

GFR ei sovellu munuaisten äkillisen vajaatoiminnan arviointiin akuuttivaiheessa, koska kreatiniinipitoisuus muuttuu liian hitaasti. GFR-arvo soveltuu pitkäaikaisen eli kroonisen munuaisten vajaatoiminnan seurantaan. Mitä pienempi GFR-arvo, sitä vaikeampi munuaisten vajaatoiminan aste. Esimerkiksi GRF-arvot 45–59 kuvaavat lievää/kohtalaista ja arvot 15–29 vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa. GFR-arvoja < 15 esiintyy potilailla, jotka saavat keinomunuais- eli dialyysihoitoa.

GFR:n määritystä käytetään riskipotilailla joidenkin lääkkeiden käytön aloituksen tai annoksen suurentamisen yhteydessä.

Taulukko 1. Glomerulussuodosnopeuden laskenta CKD-EPI -yhtälöllä
Sukupuoli, P -Krea Laskentayhtälö
Nainen, ≤ 62 GFRe = 144 × (P -Krea/61.9)-0.329 × 0.993Ikä
Nainen, > 62 GFRe = 144 × (P -Krea/61.9)-1.209 × 0.993Ikä
Mies, ≤ 80 GFRe = 141 × (P -Krea/79.6)-0.411 × 0.993Ikä
Mies, > 80 GFRe = 141 × (P -Krea/79.6)-1.209 × 0.993Ikä
Plasman kreatiniinin (P-Krea) yksikkö on µmol/l ja GFRe:n ml/min/1.73 m2. Ikä lasketaan täysinä vuosina; sen tulee olla vähintään 18 v. Afrikkalaisperäisillä amerikkalaisilla yhtälöihin sisältyy lisäkerroin 1.159.

Kirjallisuutta

  1. HUSLAB - tutkimusohjekirja
  2. Saha H. Suurentunut kreatiniiniarvo, eGFR ja munuaisten toiminnan tutkiminen. Lääkärin tietokannat / Lääkärin käsikirja [online, vaatii käyttäjätunnuksen]. Kustannus Oy Duodecim. Päivitetty 27.4.2020.