• Viitearvot (ks. myös Viitearvojen tulkinta)
    • Terveellä ihmisellä, joka ei saa antikoagulaatiohoitoa: 0,7–1,2
    • Veritulppien ehkäisyssä tavallisin tavoite-/hoitotaso: 2,0–3,0
    • Mekaanisen tekoläpän saaneiden potilaiden hoitotaso: 2,5–3,5

INR-termi tulee englanninkielen sanoista International Normalized Ratio. INR-tutkimusta käytetään eniten antikoagulaatiohoidossa ("verenohennushoidossa") varfariini-lääkkeen tehon seuraamiseen (ks. Verenohennuslääkkeet (antikoagulaatiohoito)).

Varfariini tunnetaan paremmin lääkkeen kauppanimellä Marevan®. Potilaat ja henkilökunta puhuvatkin usein INR:stä Marevan-kokeena.

Varfariini estää hyytymistekijöiden muodostumista maksassa, minkä seurauksena veren hyytymistaipumus vähenee. Tämä on tarpeen tiloissa, joissa ilmenee hyytymiä eli veritulppia alaraajojen laskimoissa tai sydämen sisällä (eteisvärinä-nimisen sydämen rytmihäiriön yhteydessä tai jos sydämessä on keinoläppä). Kokonaan hyytyminen ei saa loppua, sillä se voisi aiheuttaa vaarallisia verenvuotoja. Tarkoitus on vähentää hyytymistaipumusta sen verran, että vuotoja ei tule, mutta veritulpan vaara vähenee. Tämä edellyttää tarkkaa varfariinin annostelua, joka räätälöidään hyytymiskokeen avulla.

Laskimoveritulppien ehkäisyssä ja eteisvärinässä tavoitteena on, että INR-arvo asettuu tasolle 2–3. Jos sydänleikkauksessa on asetettu mekaaninen keinoläppä, pyritään hieman tehokkaampaan vaikutukseen, jolloin INR-arvo säädetään tasolle 2,5–3,5. Marevanin tarve vaihtelee eri henkilöillä ja eri tilanteissa. Alussa INR-arvo mitataan usein, kun etsitään oikeaa annosta. Myöhemmin, kun INR-arvon todetaan pysyvän vakaana, pärjätään harvemmilla mittauksilla.

Maksan hyytymistekijöiden valmistukseen tarvitaan K-vitamiinia. Varfariini estää K-vitamiinin vaikutusta, jolloin hyytymistekijöitä ei pääse muodostumaan. K-vitamiinia saadaan ravinnon kasviperäisistä ruoista. Jos ruokavalio muuttuu paljon K-vitamiinia sisältäväksi kasvisruoaksi, tarvitaan yleensä suurempi Marevan-annos. Alkoholi vaikuttaa varfariinin tehoon kuten myös eräät lääkkeet sekä luontaistuotteet (esimerkiksi omega 3 -rasvahapot ja mäkikuisma). Useimmat niistä voimistavat lääkkeen tehoa, jolloin verenvuodon vaara suurenee. Kun käy lääkärissä tai ostaa lääkkeitä tai luontaistuotteita, on tärkeä aina kertoa verenohennushoidosta, jotta varfariinihoitoa häiritseviä valmisteita voitaisiin välttää.