Troponiini on pelkästään lihassoluissa oleva valkuaisaine. Troponiinin TnT- ja TnI-muotoja voidaan käyttää sydäninfarktin toteamisessa EKG:n eli sydänsähkökäyrän ohella. Yleisimmin käytetään TnT:n mittausta.

TnT on siitä hyvä tutkimus, että sen määrä veressä lisääntyy harvoin muissa tilanteissa kuin sydänlihaksen vaurioissa. Siksi se on syrjäyttänyt aiemmin paljon käytetyn CK-MB-tutkimuksen sydäninfarktia epäiltäessä.

Troponiini T:n lukema alkaa suurentua keskimäärin n. 6 tunnin kuluttua infarktikivun alkamisesta (vaihtelu eri potilailla 3–8 tuntia). Jos troponiinipitoisuus on normaali 9–12 tunnin kuluttua kivun alusta, akuutti sepelvaltimo-oireyhtymä (sydämen hapenpuuttesta johtuva rintakipu) on epätodennäköinen.

Jos rintakipupotilaalla sairaalaan tullessa ensimmäisessä verinäytteessä troponiini on 50 ng/l tai korkeampi, äkillinen sydänlihasvaurio on hyvin todennäköinen. Jos taas troponiinipitoisuus on sairaalan tullessa 14–50 ng/l, 3–6 tunnin kuluttua otetun uuden näytteen troponiinipitoisuuden yli 50 prosentin nousu viittaa sydäninfarktiin.

Suurentuneita troponiinipitoisuuksia voidaan todeta myös muissa äkillisissä tilanteissa, joihin liittyy sydänlihasvaurio ilman sydäninfarktia. Näitä ovat muun muassa sydänlihatulehdus, sydämen vajaatoiminta, shokkitila ja keuhkoembolia eli keuhkoveritulppa.