Viitearvot (HUS) Viitearvojen tulkinta
Miehet alle 50 v alle 84 ng/l
Naiset alle 50 v alle 155 ng/l
Miehet 50–65 v alle 194 ng/l
Naiset 50–65 v alle 222 ng/l
Miehet yli 65 v alle 229 ng/l
Naiset yli 65 v alle 352 ng/l

Sydänlihaksen venyttyminen saa aikaan sydänsolujen erittämän aminohapon, natriureettisen propeptidin, plasmapitoisuuden nousun. Sen määritystä käytetään pääasiassa sydämen vajaatoiminnan Sydämen vajaatoiminta laboratoriodiagnostiikassa kuvantamistutkimusten (sydämen ultraääni, keuhkokuva) ohella. Kroonisen sydämen vajaatoiminnan hoidon seurannassa sen merkitys on vähäinen; oireiden vakavuus on selkeämpi mittari.

Mitä vaikeampi sydämen vajaatoiminta, sitä korkeammalle proBNP nousee. Se nousee myös muissa tilanteissa, joissa sydämen kammioiden paine nousee tai kammiot venyttyvät, kuten käy sepelvaltimotautikohtauksessa, keuhkoveritulpassa, rytmihäiriöissä ja vaikeassa keuhkokuumeessa.

Kohonneita arvoja tulkitessa otetaan huomioon potilaan ikä. Päätösrajat eroavat aika lailla viitearvoista. Esimerkiksi jos yli 75-vuotiaalla potilaalla proBNP on yli 1 800 ng/l, tulos viittaa äkilliseen sydämen vajaatoimintaan. Raja-alueelle 300–1 800 ng/l jäävän tuloksen tulkinnassa tulee ottaa huomioon edellä mainitut muut syyt. Toisaalta, kun proBNP on alle 300 ng/l minkä ikäisellä potilaalla hyvänsä, voidaan olla varsin varmoja, ettei potilaan äkillinen hengenahdistus johdu sydämen vajaatoiminnasta.