Viitearvot (HUS) Viitearvojen tulkinta

  • Miehet, 18 v täyttäneet 20–195 µg/l
  • Naiset, 18 v täyttäneet 15–125 µg/l

Ferritiini on raudan ja valkuaisaineen (apoferritiinin) muodostama raudan imeytymis- ja varastoitumismuoto. Siksi se on hyvä elimistön rautavarastojen mittari, ja sen pitoisuuden pienuus on merkki raudanpuutteesta. Ehdotonta ferritiinipitoisuuden arvoa, joka aina sulkee pois raudanpuutteen, on vaikea asettaa. Kirjallisuudessa ferritiinin raja-arvo 30 µg/l on hyväksytty raudanpuutteen osoittajaksi.

Matalien ferritiiniarvojen etsiminen ilman anemiaa tai raudanpuutteeseen viittaavia muita oireita ei ole yleensä tarpeen potilailla, joilla ei ole mahdollisesti rautahoidosta hyötyvää tiedossa olevaa perussairautta, esimerkiksi sydämen vajaatoimintaa.

Normaali tai kohonnut arvo voi selittyä tulehdusreaktiolla eikä sulje pois raudanpuutetta potilaalla, jonka CRP-arvo (ks. CRP (P-CRP)) tai lasko (ks. Lasko (B-La)) on suurentunut. Voimakkaan tulehduksen tai kudostuhon yhteydessä monen valkuaisaineen pitoisuus veressä kasvaa merkittävästi. Näin reagoivista valkuaisaineista käytetään nimitystä akuutin faasin proteiinit. Ferritiini on yksi näistä, mikä heikentää sen käyttökelpoisuutta myös esimerkiksi reumaa tai syöpää sairastavilla. Sellaisissa tilanteissa asiaa selventää transferriinireseptorimääritys (TfR) Transferriinireseptori, plasmasta P-TfR.

Käytettyjä lähteitä

Ebeling F, Sinisalo M, Säily M, ym. Raudanpuute ilman anemiaa – miten ferritiiniarvoa tulkitaan? Potilaan lääkärilehti 28.2.2019

Sinisalo M, Laine O. Raudanpuuteanemia. Lääkärin tietokannat / Lääkärin käsikirja [online; vaatii käyttäjätunnuksen]. Kustannus Oy Duodecim. Päivitetty 6.3.2019.