Viitearvot (HUS)1

  • Kaikki: alle 0.5 mg/l

D-dimeeri on verihyytymää muodostamassa olevan valkuaisaineen, fibriinin, hajoamistuote, jota vapautuu verenkiertoon verihyytymän liuetessa.

Fibriinin hajoamistuotteita löytyy verenkierrosta monissa tilanteissa, esimerkiksi laskimotukosten ja laaja-alaisten valtimotukosten yhteydessä, vaikeissa tulehduksissa, eräiden syöpäsairauksien yhteydessä sekä tapaturmien, leikkauksien ja merkittävien verenvuotojen yhteydessä.

Tavallisin syy D-dimeeriverinäytteen otolle on jalan laskimotukosepäily. Se on melkoisen luotettava laskimotukoksen ja keuhkoembolian (keuhkoveritulpan) poissuljennassa potilailla, joilla tukoksen ennakkotodennäköisyys on pieni tai keskisuuri. Normaalialueella oleva tulos poissulkee tukoksen n. 95 % todennäköisyydellä. Sen sijaan koholla oleva D-dimeeri ei läheskään aina merkitse, että potilaalla todella on tukos, sillä vain noin puolelta potilaista, joilla on koholla oleva D-dimeeripitoisuus, voidaan kuvantamismenetelmällä osoittaa tukos.

Raskauden aikana D-dimeeripitoisuus usein nousee raskaustilan vaikutuksesta, eikä tulosta siksi pysty tulkitsemaan luotettavasti suuntaan eikä toiseen. Siksi laskimoveritulppaepäily raskauden aikana tutkitaan tekemällä suoraan alaraajojen laskimoiden ultraäänitutkimus ilman edeltävää D-dimeerimääritystä.

1 Ks. artikkeli Viitearvojen tulkinta.