Myrkyllisten aineiden joutuminen elimistöön

Myrkytysoireiden vakavuus ja niiden ilmaantumisen nopeus riippuvat aineesta ja määrästä sekä siitä, millä tavoin myrkky on joutunut elimistöön. Pistoksena tai hengitysteitse saatu myrkky vaikuttaa nopeasti, ja myrkkykaasujen hengittäminen suljetussa tilassa voi aiheuttaa nopean kuoleman. Suun kautta saadun myrkyn vaikutus ilmenee yleensä hitaasti, mutta henkeä uhkaavia oireita voi ilmaantua jopa ensioireina.

Oikean ensiavun ja ensihoidon kannalta on tärkeää selvittää mahdollisimman tarkkaan:

 • Mikä aine on aiheuttanut myrkytyksen?
 • Miten aine on kehoon joutunut: nieltynä, hengitettynä, iholta imeytyneenä tai pistettynä?
 • Kuinka suuresta määrästä on kysymys?
 • Milloin myrkytys on tapahtunut?

Myrkytyksen aiheuttaja (lääke, sieni, kasvi, puhdistusaine tms.) on syytä viedä henkilön mukana sairaalaan.

Tavallisimmat myrkytysten aiheuttajat

Yleisimmät kodin myrkyt, jotka ovat uhkana pääasiassa pienille lapsille, ovat pesu- ja puhdistusaineet sekä lääkkeet ja alkoholi. Ihoa ärsyttävät aineet voivat olla erittäin myrkyllisiä joutuessaan elimistöön joko nieltynä tai hengitettynä. Tällaisia ovat vahvat hapot, emäksiset aineet ja liuottimet, kuten esimerkiksi bensiini, petroli, tärpätti ja tinneri. Esimerkiksi konetiskiaine ja viemäreiden avaamiseen tarkoitetut aineet ovat vaarallisia syövyttävyytensä takia.

Myrkylliset sienet ja kasvit

Myrkyllisiä sienilajeja on Suomessa noin viisikymmentä, ja ne sisältävät vaikutuksiltaan erilaisia myrkkyjä. Sienten myrkkypitoisuus saattaa vaihdella muun muassa kasvuympäristön, kasvukauden ja iän mukaan. Myös syötävät sienet voivat aiheuttaa erilaisia oireita. Syinä voivat olla esimerkiksi väärä ruoanvalmistustapa, allerginen reaktio tai huonosti sulava ateria. Korvasieni, suosittu ruokasieni, on tappavan myrkyllinen käsittelemättömänä.

Kasvien myrkyllisyyttä on yliarvioitu. Vakavat kasvimyrkytykset ovat Suomessa nykyisin harvinaisia.

Myrkytysten ensiapu

Toimi näin myrkytystilanteissa

 • Jos autettavalla ei ole selkeitä myrkytykseen viittaavia oireita, mutta epäilet myrkytyksen mahdollisuutta tai haluat neuvoja ja toimintaohjeita, soita Myrkytystietokeskukseen, puhelin 0800 147 111 (vuorokauden ympäri).
 • Hätätilanteessa soita hätänumeroon 112.
 • Älä okseta.
 • Soita 112:een uudestaan, jos tila selkeästi muuttuu.
 • Seuraa autettavan tilaa ammattiavun tuloon saakka.

Selvitä ennen Myrkytystietokeskukseen soittamista

 1. Mitä ainetta epäilet: pesuainetta, lääkettä, alkoholia, kasvia, sientä tai jotain muuta?
  • Tarkasta, näkyykö autettavan suussa esimerkiksi lääkemassaa, jälkiä kasvista tai jostain aineesta.
  • Haistele, tunnetko hengityksessä jonkin tietyn hajun.
 2. Minkä määrän autettava on niellyt?
  • Laske jäljellä olevat pillerit, jolloin voi selvitä, paljonko puuttuu.
  • Selvitä, paljonko pesuainetta puuttuu, jne.
 3. Miten pitkä aika tapahtuneesta on kulunut?
  • Kysele tai selvitä muulla tavoin, kuinka paljon aikaa on kulunut aineen joutumisesta elimistöön.

Soiton jälkeen noudata Myrkytystietokeskuksesta saamiasi ohjeita esimerkiksi lääkehiilen annostuksesta.

Apteekissa myytävä lääkehiili on tehokkain ensiapu lääke-, kasvi- ja sienimyrkytyksissä. Myrkytysten hoidossa tarvittava lääkehiilimäärä on kuitenkin suuri. Lääkehiiltä voi antaa niin lapselle kuin aikuisellekin ohjeen mukaan. Nopeasti annettu lääkehiili estää myrkyllisten aineiden imeytymistä mahalaukusta. Lääkehiiltä ei saa antaa petrolituotetta tai syövyttävää ainetta juoneelle.

Häkämyrkytys

Häkä eli hiilimonoksidi on väritön ja hajuton kaasu, joka siirtyy helposti keuhkojen kautta verenkiertoon. Sen olemassaoloa hengitysilmassa ei ole mahdollista havaita muutoin kuin alkavien oireiden perusteella. Lieviä altistuksia ja päänsärkynä ilmeneviä myrkytysoireita ilmenee jo tupakansavussa ja ruuhkaliikenteessä. Auton pakokaasun häkäpitoisuus voi tappaa suljetussa tilassa jopa 10 minuutissa. Tulipalon tai kytevän palon uhri altistuu usein häkäkaasulle. Ks. myös Lääkärikirja Duodecimin artikkeli häkämyrkytyksestä

Toimi näin häkämyrkytystilanteessa

 • Vie autettava välittömästi raittiiseen ilmaan.
 • Hätätilanteessa soita numeroon 112.
 • Aseta tajuissaan oleva puoli-istuvaan asentoon.
 • Käännä tajuton, tokkurainen autettava kylkiasentoon.
 • Aloita tarvittaessa elvytys.

Myrkytystapaturmien ehkäisy

Toimi näin myrkytysten ehkäisemiseksi

 • Pidä vaaralliset aineet pois lasten ulottuvilta.
 • Palauta vanhentuneet tai käyttämättä jääneet lääkkeet apteekkiin hävitettäviksi.
 • Tutustu kaikkien käyttämiesi kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteisiin.
 • Kun käytät torjunta-aineita, käytä suojavaatetuksen lisäksi myös kasvosuojainta. Peseydy työn jälkeen.
 • Tunne lääkkeiden sekä alkoholin ja muiden päihteiden riskit.