Etusivu » Piiskaniskuvamma (whiplash, niskan retkahdusvamma)

Piiskaniskuvamma (whiplash, niskan retkahdusvamma)

Lääkärikirja Duodecim
31.7.2018
yleislääketieteen erikoislääkäri Osmo Saarelma

Syyt ja oireet

Piiskaniskuvammalla tarkoitetaan kiihtyvyys-hidastuvuusmekanismilla niskaan suuntautuneen energian synnyttämää vammaa. Syynä on usein auton peräänajo- tai kylkikolari, mutta piiskaniskuvamma voi seurata myös esimerkiksi matalaan veteen sukeltamisesta. Äkillinen pysähtyminen jopa vain 15 kilometrin tuntivauhdista riittää aiheuttamaan retkahdusvamman.

Vamman seurauksena yleisimmin oireina voi olla niskan kipua ja liikerajoitusta. Kipu voi ulottua lannerankaan asti. Lisäksi voi olla hyvin monenlaisia muita oireita, kuten huimausta, kömpelyyttä, keskittymisvaikeuksia, nielemisvaikeutta ja korvien soimista. Piiskaniskuvamman yhteydessä voi syntyä vaurioita luihin tai pehmytkudoksiin, mutta usein tällaisia ei ole osoitettavissa. Vaivojen syntymekanismin ajatellaan liittyvän siihen, että vamma aiheuttaa häiriön niskan nikamien, nivelten ja jänteiden kykyyn välittää aivoille tietoa pään asennosta ja tasapainosta.

Suurin osa piiskaniskuvammoista paranee nopeasti ja täydellisesti, mutta osalla saattaa paraneminen pitkittyä kuukausiakin kestäväksi. Pitkittyneen piiskaniskuvammaan liittyvän oireyhtymän arvellaan kehittyvän kudosvauriosta ja kivulle herkistymisestä. Lähes 10 %:lla on vaivoja vielä vuoden päästä vammasta.

Milloin hoitoon

Niskaa ja päätä retkauttaneen vamman jälkeen on syytä hakeutua lääkärin tutkittavaksi, mikäli niskassa esiintyy kipua ja liikearkuutta, käsissä on puutumista tai tuntohäiriöitä tai tuntuu muita arkista elämää haittaavia oireita. Jos vammaan liittyy pistelyä tai puutumista jossakin päin kehoa tai kyvyttömyyttä liikuttaa jotakin kehon osaa, hoitoon on hakeuduttava välittömästi ja siirtäminen tutkimuspaikkaan on tehtävä varoen ja kaularankaa liikuttamatta. Alustavan tutkimuksen perusteella harkitaan mahdollisten tarkempien kaularangan kuvantamistutkimusten tarve.

Kun merkkejä hoitoa vaativasta nikamavauriosta ei ole, piiskaniskuvamman paranemista edesauttaa mahdollisimman nopea paluu normaaleihin arkielämän rutiineihin. Kipua ja särkyä voi hoitaa tulehduskipulääkkeillä. Niskan tukikaulureista ei ole osoitettu olevan hyötyä. Joissakin tapauksissa nikamien välinivelten puuduttaminen saattaa auttaa kipuoireen lievittämistä. Vaivan pitkittyessä saatetaan tarvita laaja-alaista toimintakykyä palauttavaa kuntoutusta ja ohjausta.

Käytettyjä lähteitä

Hunter OK. Cervical sprain and strain. eMedicine «http://emedicine.medscape.com/article/306176»1 (vaatii käyttäjätunnuksen). Päivitetty 5412.2017.

Luoto T. Piiskaniskuvamma (whiplash). Lääkärin tietokannat / Lääkärin käsikirja [online, vaatii käyttäjätunnuksen]. Kustannus Oy Duodecim. Päivitetty 9.6.2017.

Käypä hoito -suositus ”Niskakipu (aikuiset)” «http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi20010»2