Etusivu » Alaraajojen kunnon yhteys pystyasentoon ja kehon hallintaan

Alaraajojen kunnon yhteys pystyasentoon ja kehon hallintaan

Terveet jalat 2016
22.12.2016
Riitta Saarikoski

Alaraajojen ja lantion rakenteelliset tekijät, sekä nivelten asennot, toiminnot, lihaskunto ja liikehallinta ovat yhteydessä kaiken ikäisten ihmisten hyvään pystyasentoon ja kehon hallintaan (taulukko «Alaraajojen asentojen ja toimintojen yhteys pystyasentoon ja kehon hallintaan.»1). Hyvästä fyysisestä kunnosta huolehtimalla, sopivasti ja monipuolisesti liikkuen ja urheillen, myös alaraajojen kunto pysyy hyvänä (ks. «Liikehallinnan harjoittaminen»1).

Ihmisen toiminnot ja liikkuminen tapahtuvat liikeketjuna. Kineettisen ketjun toimintoja muuttavat monet tekijät (taulukko «Kineettisen ketjun toimintoja muuttavia tekijöitä.»2, kuva « Alaraajojen linjauspoikkeamat»1). Esimerkiksi kipu isovarpaassa tai kivulias känsä päkiässä muuttavat polvi- ja lonkkanivelen kuormitusta ja toimintoja. Muutoksia ilmenee myös lantion ja selkärangan asennoissa ja liikkeissä.

Kuva 1.

Alaraajojen linjauspoikkeamat. Alaraajojen linjauspoikkeamat on otettava huomioon alaraajojen ja jalkaterän voimistelussa ja kuntoutuksessa. A) Tasapainoinen linjaus: lonkkien ulkokierto, sääriluiden sisäkierto sekä jalkaterän etu- ja takaosan välinen kierteinen liike. Kantaluu kiertyy sisään (supinaatioon) pysyen kohtisuorassa alustaan ja jalkaterän etuosa kiertyy ulos (pronaatioon), isovarpaat ankkuroituvat alustaan. B) Linjauspoikkeama: lonkkien sisäkierto, sääriluiden ulkokierto, kantaluu ja jalkaterän etuosa kiertyvät molemmat ulos. Jalkaterän etu- ja takaosan välinen kierteinen liike hävinnyt. Kuvat: Jukka Pääkkönen

Kenkien vaikutukset

Kengät muuttavat koko kehon luonnollisia asentoja ja toimintaa: pystyasentoa, alaraajojen linjausta, jalkaterien etu-, keski- ja takaosan asentoja (kuva «Jalkaterän etu- ja takaosan välisen kierteiseen liikkeeseen (spiraali) vaikuttavia säären lihaksia»1), nivel- ja lihastoimintoja, windlass-mekanismia, painon jakautumista, askellusta ja kävelytyyliä. Kengät rajoittavat eri tavoin kehon ja jalkaterän toimintoja sekä aiheuttavat monia jalkavaivoja ja -sairauksia. Painavien kenkien aiheuttama kuormitus pakottaa jalkaterän väärään asentoon kävelyn aikana ja normaali askellus häiriintyy (ks. «Kengän materiaalin ja painon vaikutus jalkaterveyteen»2, «Kenkien vaikutukset jalkaterveyteen»3).

Kengät muuttavat erityisesti jalkaterien kuormitusta. Mitä jäykemmät ja paksupohjaisemmat kengät, sitä enemmän kävely tapahtuu niin sanotusti tasapohjaisena ja sitä heikommin pystyasennon hallinnan edellyttämä yhteys jalkapohjasta aivoihin toimii. Mitä korkeampi korko, sitä enemmän on jalkaterän etu- ja takaosan välillä epäsymmetriaa kuormituksessa ja lihasepätasapainoa pohje- ja säärilihasten välillä. Myös kenkien vaikutuksesta pienentynyt jalkapohjan tukipinta heikentää tasapainoa (ks. «Kengän pohjan vaikutus jalkaterveyteen»4 ja «Kengän koron ja lestin vaikutus jalkaterveyteen»5).

Epäsopivien kenkien käytön vastapainoksi paljasjaloin kävely (ks. «Paljasjalkakävely on tehokasta jalkavoimistelua»6) sekä toiminnallinen harjoittelu (ks. «Toiminnallisen harjoittelun merkitys ja periaatteet»7) ja jalkavoimistelu (ks. «Spiraalidynamiikka jalkavoimistelun lähtökohtana»8, «Jalkavoimistelun tavoitteet ja toteutusperiaatteet»9, «Spiraalidynaamisia jalkaterän perusharjoitteita»10) sen osana, kehittävät jalkapohjan ihotuntoa, parantavat alaraajojen linjausta, aktivoivat ja vahvistavat jalkaterän toimintoihin osallistuvia pitkiä ja lyhyitä lihaksia sekä edistävät nivelten liikkuvuutta ja tasapainoista kävelyä osana koko kineettisen ketjun toimintaa (ks. taulukko «Alaraajojen lihaskunnon harjoittaminen»11).

Vanhenemisen vaikutukset

Vanhenemisen myötä nivelten liikerajoitukset ja lihasten jäykkyys lisääntyvät. Alaraajojen liikerajoitukset ovat yhteydessä liikkumisvaikeuksiin. Selkärangan liikkeiden jäykistyessä ja pystyasennon muuttuessa tasapainon hallinta seistessä ja kävellessä vaikeutuu. Heikosta tasapainosta ja hidastuneesta reaktiokyvystä voi tulla merkittävä terveysriski, jota erilaiset tuki- ja liikuntaelimistön kiputilat lisäävät.

Suurimman osan vanhusten kaatumisista arvioidaan johtuvan tasapainovaikeuksista, alaraajojen heikentyneestä lihasvoimasta sekä nilkan koukistuksen vähenemisestä (ks. «Alaraajojen lihaskunnon harjoittaminen»11, «Alaraajojen liikkuvuuden harjoittaminen»12). Alaraajojen heikentynyt nopeus- ja maksimivoima sekä heikentynyt tasapaino ovat keskeiset liikkumiskyvyn rajoituksia ennustavat fyysisen suorituskyvyn osatekijät. Huono tasapaino lisää liikkumisen pelkoa, mikä helposti johtaa entistä suurempaan liikkumattomuuteen (ks. «Liikehallinnan harjoittaminen»1).

Taulukko 1. Alaraajojen asentojen ja toimintojen yhteys pystyasentoon ja kehon hallintaan.
Anatomiset rakenteet ja kuntoAlaraajojen ja jalkaterien anatomiset rakenteetToimintojen tasapainoToiminnallinen kokonaisuus
Jalkaterien monipuoliset tehtävät
Huomioitavat muutoksetLiikkumisen väheneminen ja liian kuormittava liikunta heikentävät rakenteita.
Kenkien käyttö ja tasaiset alustat estävät jalkaterän monipuolisen toiminnan.
Alaraajojen kuntoToimintojen tasapainoNivelten liikkuvuus ja joustavuus, lihasvoima, kestävyys, liikehallinta
Huomioitavat muutoksetArpikudos nivelen alueella voi rajoittaa nivelen liikkuvuutta.
Lihasepätasapaino alaraajoissa muuttaa linjausta ja toimintoja. Taustalla esimerkiksi virheellinen harjoittelu, asentotottumukset (kuva « Alaraajojen linjauspoikkeamat»1)
Muutokset alaraajojen asennoissa ja kuormituksessa: tasapaino huononee, kävely hidastuu, toimintakyky heikkenee, kaatumisriski lisääntyy.
Kehon kineettinen ketjuKehon kineettinen ketjuToimintojen tasapainoKineettisen ketjun välityksellä kaikki kehon nivelet ovat yhteydessä toisiinsa.
Huomioitavat muutoksetHäiriöt liikeketjussa: taustalla esimerkiksi alaraajavamma, nivelten yliliikkuvuus, lihasepätasapaino (ks. «Alaraajojen lihastasapainon ja linjausten ylläpito»13).
Ihanteellinen pystyasento seistenToimintojen tasapaino (kuvat « Alaraajojen linjauspoikkeamat»1, «Seisoma-asento»2)Selkärangassa kaksi loivaa S-kirjaimen muotoista kaarta
Rintakehä ja lantio keskiasennossa, pää rangan jatkona linjassa rintakehän päällä
Hartiarengas keskiasennossa
Alaraajat lonkkien alla, jalkaterät hieman ulos suuntautuneina.
Huomioitavat muutoksetPystyasentomuutokset yleisiä (postural distortion syndrome, PDR), taustalla muun muassa kehon keskustan (core) puutteellinen hallinta, huonot asentotottumukset, vanhenemismuutokset, ylä- ja alavartalon ristikkäinen oireyhtymä (kuvat « Alaraajojen linjauspoikkeamat»1, «Istuma-asento»3, «Seisoma-asento»2)
Vahva kehon keskusta, ydintuki (core)Toimintojen tasapainoPinnalliset ja syvät lihakset: pallea, poikittainen vatsalihas, vinot vatsalihakset, selkälihakset, lantionpohjan lihakset sekä kineettisen ketjun välityksellä lonkan ulkokiertäjät ja lähentäjät
Seisonta yhden jalan varassa: lantion ja rintakehän asennon hallinta
Ylläpitää hyvää alaselän ja lantion asentoa. Lisäävät voimantuottoa. On perusta alaraajojen hallituille liikkeille.
Huomioitavat muutoksetHeikentynyt esimerkiksi paljon istuvilla nuorilla ja monilla urheilijoilla
Moninkertaistaa alaraajan nivelkuormituksen.
Aiheuttaa selkä- ja alaraajakipuja ja lisää vammariskiä.
Lantion ja alaraajojen yhteistyöLantio, kehon liikekeskus  Toimintojen tasapaino (ks. kuva « Alaraajojen linjauspoikkeamat»1)Lantion lihasten tasapaino, dynaaminen vakaus (stabiliteetti) ja liikkuvuus tukevat koko kehon sekä alaraajojen ja jalkaterien optimaalisia asentoja ja toimintoja.
Huomioitavat muutoksetLantion asentopoikkeamia esiintyy muun muassa selkävaivojen yhteydessä, selkäleikkausten jälkeen, toiminnallisen skolioosin ja alaraajojen pituuseron yhteydessä.
Alaraajojen linjausToimintojen tasapainoLonkissa ulkokierto, säärissä sisäkierto, jalkaterän etu- ja takaosassa vastakkaissuuntaiset kiertymät (kuva «Jalkaterän etu- ja takaosan välisen kierteiseen liikkeeseen (spiraali) vaikuttavia säären lihaksia»1).
Huomioitavat muutoksetLinjausmuutokset ovat yleisiä kaikenikäisillä. Liiallinen sisäkierto lonkassa muuttaa kaikkien alaraajan nivelten asentoja ja aiheuttaa epäsuotuisia liikemalleja ja alaraajavaivoja (kuva « Alaraajojen linjauspoikkeamat»1).
Alaraajojen ja lantion asentojen ja liikkeiden yhteysToimintojen tasapainoLantion kallistus eteen: lannenotko suurenee, lonkissa sisäkierto.
Lantion kallistus taakse: lannenotko oikenee.
Lantion liikkuvuus eri suuntiin mahdollistaa lonkkien normaalit liikkeet.
Lantion asennolla on merkittävä vaikutus polveen ja patello-femoraaliniveleeseen.
Huomioitavat muutoksetLiikerajoitus tai normaalia suurempi liikkuvuus aiheuttavat asentomuutoksia ylävartalossa sekä niska- ja selkävaivoja.
Selkävaivat rajoittavat lantion liikkuvuutta, mikä voi heijastua alaraajavaivoina.
Alaraajojen linjaus- ja kuormitusmuutokset aiheuttavat alaraajavaivoja.
Alaraajojen ja jalkaterien kuormitusToimintojen tasapainoSymmetrinen kuormitus ja vakaa tasapaino paikalla seisten ja kävellessä (kuva «Seisoma-asento»2)
Huomioitavat muutoksetJalkapohjan kuormituksen muuttuessa tasapainoalue pienenee. Seurauksena on pystyasennon ja liikkumisen epävakaus.
Taustalla esimerkiksi toiminnallinen alaraajojen pituusero, jalkaterän alueen vaivat.
KävelyKengät jalassaToimintojen tasapainoKengät rajoittavat ja estävät aina jalkaterän nivelten ja lihasten toimintoja, pienentävät tukipintaa ja heikentävät tasapainoa.
Huomioitavat muutoksetMuutokset kehon asennossa, alaraajan ja jalkaterän nivel- sekä lihastoiminnoissa: alaraaja- ja selkävaivoja, iho- ja kynsimuutoksia
Paljain jaloinToimintojen tasapainoJalkapohjan tuntoaistilla on oleellinen merkitys hyvän pystyasennon hallinnalle ja säätelylle.
Tasapaino paranee.
Alaraajan ja jalkaterän sekä varpaiden nivelten ja lihasten toiminnot kehittyvät.
Huomioitavat muutoksetPaljasjalkakävelyn terveyshyödyt, aloittelijan aakkoset, paljasjalkajalkineet, potilaat, joille ei suositella (ks. «Paljasjalkakävely on tehokasta jalkavoimistelua»6).
Taulukko 2. Kineettisen ketjun toimintoja muuttavia tekijöitä.
Alaraajojen lihasten epätasapainoLihaksen kireys tai liiallinen piteneminen
Heikkous
Nivelten liikkuvuusLiikerajoitus
Yliliikkuvuus
Nivelkuluma
Alaraajojen linjauspoikkeamatPihtipolvet, länkisääret, liiallinen lonkkien sisäkierto
Lattajalat, kaarijalat, ylipronaatio
RasitusvammatLihasten kiputilat
Nivelvauriot
Lantion asento ja liikkuvuusLantion epävakaus, jäykkyys, liiallinen eteen kallistus