Matala korko tai koroton jalkine

Kaikki korot matalista korkeisiin muuttavat pystyasentoa ja vaikuttavat alaraajojen nivel- ja lihastoimintoihin ja kuormitukseen osana liikeketjua (ks. taulukko Korollisten kenkien käytön aiheuttamia alaraaja- ja jalkavai, kuva , ). Matalien korkojen aiheuttamat muutokset ovat vain lievempiä. Siitä syystä arki- ja työkenkien suositeltava korko on alle kaksi senttimetriä (taulukko Kengän materiaalien ja rakenteiden vaikutukset jalkaterveyteen).

Kuva

Korko muuttaa nivelten asentoa jalkaterässä ja koko kehossa. Korkokengässä nilkka on epävakaa ja päkiä kuormittuu voimakkaasti.

Kuva

Korkokenkien vaikutus lantion asentoon. Ilman kenkiä seistessä lannenotko on noin 25 astetta. Koron vaikutuksesta notko suurenee ja lantio kallistuu normaalia enemmän eteenpäin.

Erikorkuisten korkojen ja erilaisten kenkien vaikutusta polven kuormitukseen terveillä ja nivelrikkoisilla tutkittaessa on ilmennyt, että polviniveltä kuormittivat vähiten matalat, alle yhden sentin korot ja paljain jaloin liikkuminen (ks. Paljasjalkakävely on tehokasta jalkavoimistelua).

Korottomat kevytjalkineet (esim. Feelmax®), joissa pohjan paksuus on 1,3–2,5 mm, soveltuvat vapaa-ajan käytön lisäksi työ- ja urheilukäyttöön (ks. Kevytjalkineet työkenkinä, Paljasjalkakenkien käyttö liikunnassa).

Liukastumisten yleinen syy on kantapään luistaminen. Talvikengissä suositellaan takareunasta viistottua korkoa (ks. kuva Tasapainoa tukevan kengän ominaisuudet), koska se suurentaa tukipintaa kantaiskuvaiheessa ja voi vähentää kaatumisia.

Suora lesti

Lesti on muotti, jonka päälle kenkä rakennetaan. Se määrää kengän mallin ja mitat. Koska jalkaterä on malliltaan suora, suoralestinen kenkä tukee jalkaterien toimintoja ja ohjaa askeleen oikeaan suuntaan kävellessä (kuva ). Lestin suoruutta voi arvioida kengän pohjasta.

Kuva

Suora- ja käyrälestinen kenkä. A) Suora lestinen kenkä tukee terveen jalkaterän toimintalinjaa. B) Käyrässä lestissä jalkaterän etuosa suuntautuu sisäänpäin. Käyrälestinen kenkä saattaa soveltua henkilölle, jolla on korkea jalkakaari ja jalkaterän etuosan kuormitus on sisäreunalla. Lestin suoruuden arviointi. Puolitetaan kantalappu viivaimella ja katsotaan, puolittuuko päkiä (A).

Useimmissa lesteissä päkiän kohta on kovera, jolloin keskimmäiset jalkapöytäluut laskeutuvat normaalia alemmaksi ja ylikuormittuvat ja vastaavasti 1. ja 5. jalkapöytäluut nousevat ylös. Kengän tekovaiheessa koveruutta vähennetään erilaisilla täytemateriaaleilla. Käytössä materiaalit muovautuvat niin, että sisäpohjaan syntyy päkiän kohdalle kuoppa, mikä estää jalkapöytäluiden ja sisäkaaren toiminnot (ks. Jalkaterän ja varpaiden toimivuuden ylläpito).

Taulukko 1. Korollisten kenkien käytön aiheuttamia alaraaja- ja jalkavaivoja sekä muutoksia kehon kineettisessä ketjussa.
Muutokset kehossa Vaivat ja sairaudet
Lantion kallistuminen eteen, lannenotko suurenee (kuva ) Kun pystyasento suuntautuu eteen, tarvitaan enemmän lihastyötä tasapainon ylläpitämiseen, seurauksena on alaselän väsyminen ja kivut
Kaularangan vaivat: niskan pienet lihakset aktivoituvat, lihakset väsyvät, niskakivut ja -vaivat.
Polvinivelen kuormituksen kasvaminen Nivelrikko
Pohje- ja säärilihasten epätasapaino Pohjeluulihas heikkenee.
Pohjelihaspumpun toiminta heikkenee. Seurauksena on alaraajojen turvotus, raajojen väsyminen ja suonikohjut.
Nilkkanivel Ojentumisen seurauksena pohjelihas ja akillesjänne lyhenevät.
Koukistuksen vähenemisen seurauksena tasapaino heikkenee ja kaatumisriski kasvaa.
Kantaluun eversio lisääntyy, jonka seurauksena normaali pronaatio rajoittuu ja iskunvaimennus heikkenee.
Kuormituksen siirtyminen päkiälle Päkiäkivut (stilettotarsal)
Päkiän leviäminen ja laskeutuminen
Päkiän rasvapatja siirtyy varvaspoimuun.
Jännekalvo (plantaarifaskia) lyhenee ja sisäkaari kohoaa.
Tarsaaliluiden kuormittumisen seurauksena nivelrikon riski
Varpaat Asentopoikkeamat: iso- ja pikkuvarpaan vaivaisenluu, vasaravarpaat
Nivelkapselin tulehdus
Iho ja kynnet Kovettumat, känsät, hiertymät: päkiä, varpaiden dorsaaliset nivelpinnat, varpaiden päät
Kynsien paksuntuminen ja sisäänkasvu, kynsikivut
Jalkavaivat ja vammat Hermopinne (Mortonin neurooma)
Haglundin kantapää
Jalkapohjan kalvojänteen rappeuma (plantaarifaskiopatia)
Nilkan nyrjähdys
Kävely ja tasapaino Pienentynyt tukipinta heikentää tasapainoa, lisää kävelyn epävakautta ja kaatumisriskiä.
Varvastyöntö jää pois, jonka seurauksena syntyy isovarpaan tyvinivelen liikerajoitus.