Toiminnallinen harjoittelu on käännös englanninkielen sanasta functional training ja se liittyy alun perin muun muassa fysioterapiassakin tehtävään tavoitteelliseen kuntoutukseen, joka aikaisemmin tunnettiin paremmin nimellä lääkinnällinen harjoitusterapia. Myöhemmin termi levisi laajemmin urheiluvalmennuksen sekä yleisesti kuntoutuksen piiriin.

Toiminnallinen harjoittelu on tarkoituksenmukaista harjoittelua, jonka tavoitteena on epätasapainoisen alaraajan toiminnan palauttaminen tasapainoiseksi hyödyntämällä arkipäiväisiä ja kehon luonnollisia liikkeitä sekä liikkeiden koordinoitua hallintaa. Se on eräs harjoittelumenetelmä kuntoutuksen apuvälineenä.

Tavoitteet

Toiminnallisella harjoittelulla pyritään harjoittamaan alaraajoja hyödyntäen kehon luonnollisia liikemalleja liikkeiden tapahtuessa kaikissa kehon liiketasoissa ja erityisesti alaraajan osalta tärkeässä suljetussa kineettisessä ketjussa. Liikeratoja ei pidä lukita liiaksi vaan niiden tulisi pysyä vapaina, jolloin liikettä avustavien lihasten työ lisääntyy ja keho joutuu hakemaan tasapainoa kokonaisuuden hahmottamiseksi.

Toteutusperiaatteet

Toiminnallinen harjoittelu pitää sisällään kestävyyden, lihaskunnon, asentotunnon sekä liikkuvuuden osa-alueet. Oikein annosteltuna ja ohjattuna sekä asiakkaan tarpeet ja toimintakyky huomioiden toiminnallinen harjoittelu sopii monipuolisuutensa ansiosta kaikille.

Liikkeiden valinnassa tulee erityisesti huomioida toimintakyvyn rajoitukset ja paranemisen edistyessä liikkeiden ja tavoitteiden vaikeuttaminen. Laadittaessa harjoitusohjelma kotona suoritettavaksi osaksi alaraajan kuntoutumisprosessia, korostuvat tavoitteissa asiakkaan motivaatio sekä sitoutuminen omatoimiseen harjoitteluun. Toiminnallisen harjoittelun eri suunnittelussa huomioon otettavat asiat on koottu taulukkoon Toiminnallisen harjoittelun suunnittelussa huomioon otettavi.

Taulukko 1. Toiminnallisen harjoittelun suunnittelussa huomioon otettavia asioita.
Lähtökohdat ja tavoitteet Asiakkaan toimintakyky ja toimintarajoitteet
Asiakkaan suorituskyvyn taso: vahvuudet ja heikkoudet
Harjoittelun tavoitteet
Toiminnalliset osa-alueet Lihasryhmät
Kestävyys, voima, nopeus, sidekudosten venyvyys
Lihastyötavat: staattinen, dynaaminen
Käytännön toteutus Annostelu: kuorma, toistot, kesto, tehokkuus
Laitteet, välineet
Omaehtoisen harjoitusohjelman tarve
Harjoittelun toteuttaminen: terapeutin avustuksella, itsenäisesti.
Harjoittelun arviointi ja seuranta.