Etusivu » Terve suu on osa hyvinvointia

Terve suu on osa hyvinvointia

Terve suu
10.6.2015
Helinä Keskinen

Terve suu tarkoittaa toimivaa purentaelimistöä (ks. «Leukaluut ja purentaelimistö»1), oireettomia hampaita (ks. «Hampaiden rakenne ja kehittyminen»2) ja tukikudoksia (ks. «Hampaan kiinnityskudokset»3) sekä suun limakalvoja (ks. «Suuontelo, suun limakalvot ja kieli»4). Terve suu vaikuttaa syömiseen ja puhumiseen sekä ulkonäköön, joten sillä on myös tärkeä sosiaalinen merkitys. Terve suu ei tarkoita täydellistä hampaistoa, vaan suu voi olla terve, vaikka sieltä puuttuisi jokin hammas tai hampaat olisivat hiukan ahtaasti (kuvat «Terveen 5-vuotiaan maitohampaisto»1 ja «Nuoren aikuisen terve pysyvä hampaisto»2).

Tieto tukee terveyttä

Suun terveyteen vaikuttavien asioiden ymmärtämiseksi on hyvä tietää perusasiat suun rakenteesta, hampaiden kehityksestä ja toiminnasta (ks. luku 3) sekä suun alueen sairauksista (ks. luvut 13, 14 ja 15). Tieto auttaa muuttamaan omia tapoja terveyttä ylläpitäviksi ja parantaviksi.

Tietoa suun terveydestä ja siihen vaikuttavista asioista saa ensisijaisesti kaikilta suun terveydenhuollon ammattilaisilta (ks. «Suun terveydenhoidon ammattilaiset»5) tarkastus- tai hoitokäyntien yhteydessä sekä myös muilta terveydenhuollon ammattilaisilta. Koulujen terveystiedon opetukseen sisältyy suun terveydenhoitoon liittyviä asioita. Luotettavaa tietoa saa myös internetistä, esimerkiksi kuntien ja kaupunkien suunterveydenhuollon sivuilta sekä suun terveydenhuollon ammattijärjestöjen sivuilta.

Suun terveys on terveyden kulmakivi

Terveellä suulla voi syödä monipuolista ruokaa ja ruuan pureskelu sekä nieleminen sujuvat vaikeuksitta. Terve suu on myös tärkeä osa yleisterveyttä. Sen merkitys korostuu esimerkiksi silloin, kun itseä tai läheistä kohtaa jokin yleissairaus. Suun sairaudet lisäävät tai edesauttavat monien yleissairauksien puhkeamista ja pahenemista (ks. «Diabetes ja suun terveys»6, «Reuma ja suun terveys»7 ja «Parodontiitin yhteys sydän- ja verisuonisairauksiin»8). Toisaalta sairaudet ja niiden lääkitykset (taulukko «Lääkkeiden vaikutukset suun terveyteen»9) vähentävät syljen eritystä (taulukko «Suun terveyden yhteys yleissairauksiin»10) ja heikentävät siten suun terveyttä.

Terve suu ilman tulehduksia on erityisen tärkeä silloin, kun edessä on esimerkiksi sydän-, tekonivel- (ks. «Tekonivelet ja suun tulehdukset»11) tai elinsiirtoleikkaus (ks. «Munuaissiirto ja suun hoito»12), sillä suun tulehdukset voivat aiheuttaa bakteerien pääsyn leikkausalueelle ja estää leikkauksen onnistumisen. Ennen leikkausta tarvitaankin hammaslääkärin lausunto suun terveydestä. Jos hammaslääkäri havaitsee suussa tulehduksia, hoidetaan ne ennen leikkausta suun terveydenhuollossa.

On tärkeää, että kaikki hoitoon osallistuvat tahot tietävät suun ja yleissairauksien vaikutussuhteet ja osaavat antaa yhdensuuntaista ohjausta ja neuvontaa sekä yleissairauden että suun hoitamiseksi.