Ilman vahvoja jalkaterän pikkulihaksia, kävelyn aiheuttama mekaaninen kuormitus kohdistuu luille ja pehmytkudoksille. Rakenteet ylikuormittuvat, jolloin seurauksena voi ilmentyä nilkan ja jalkaterän vammoja. Jalkaterän lihaksia vahvistavilla harjoitteilla on merkitystä näiden ehkäisyssä. Lihasvoimaharjoittelun hyödyistä alaraajan ja jalkaterän toiminnoille on suoritettu useita tutkimuksia.

Liialliseen pronaatioon liittyviä vaivoja hoidetaan yleisesti rajoittamalla pronaatiota mekaanisin keinoin: jalkaterän ja alaraajan toimintaa ohjaavilla pohjallisilla, teippauksella ja liikettä kontrolloivilla jalkineilla. Lihasväsymys tai -heikkous madaltavat sisäkaarta ja lisäävät pronaatiota staattisissa tilanteissa. Jalkaterän pieniä lihaksia (intrinsic, extrinsic) vahvistamalla sisäkaari saa lisätukea ja pronaation dynaaminen kontrolli mahdollistuu.

Tasapainokoulut ja -ryhmät ovat tehokas tapa kehittää ja ylläpitää tasapainoa, kehon hallintaa sekä alaraajojen tasapainoisia toimintoja.

Spiraalidynaaminen toimintamalli

Spiraalidynaamisen toimintamallin kehittämisen aloittivat sveitsiläinen lääkäri Christian Larsen ja ranskalainen fysioterapeutti Yolande Deswarte vuonna 1982. Se on kolmiulotteiseen anatomiaan perustuva liikkumisen ja terapian toimintamalli. Uusi anatominen ajattelutapa ja pitkäjänteistä harjoittelua tukevat periaatteet (taulukko Spiraalidynaamisen harjoittelun periaatteet) mahdollistavat koko kehon uudenlaisen käytön omaksumisen.

Toimintamallin perustana on kehon luisten ja pehmytkudosrakenteiden sekä liikkeiden ja toimintojen mukailemat kierteiset mallit, spiraalit. Spiraalirakenteita on kaikkialla luonnossa. Jalkaterveyden kannalta tärkeimmät kierteiset liikkeet tapahtuvat jalkaterän etu- ja takaosan välillä sekä jalkaterän etuosassa (kuva ). Kun kierteiset liikkeet katoavat, kehittyy jalkaterän ja alaraajan asentopoikkeamia (ks. kuva Alaraajojen linjauspoikkeamat on otettava huomioon alaraajojen ja jalkaterän voimistelussa ja kuntoutuksessa).

Kuva

Jalkaterän etu- ja takaosan välisen kierteiseen liikkeeseen (spiraali) vaikuttavia säären lihaksia. Pitkä pohjeluulihas kiertää jalkaterän etuosaa ulos (alas, pronaatioon, sininen nuoli). Lihaksen tehtävänä on tukea ulkokaarta. Takimmainen säärilihas kiertää kantaluuta sisään (ylös, supinaatioon, punainen nuoli). Lihaksen tehtävänä on ylläpitää sisäkaaren rakennetta.

Terapia on keskittynyt tuki- ja liikuntaelimistön vaivojen konservatiiviseen hoitoon. Aluksi osallistutaan viiden moduulin ohjattuun teoriaa ja harjoittelua sisältävään kokonaisuuteen, minkä jälkeen siirrytään omaehtoiseen harjoitteluun. Terapiamuoto on laajasti käytössä Sveitsissä, Saksassa ja Itävallassa. Menetelmällä saadut tulokset ovat olleet kannustavia. Vuonna 2009 Sveitsissä voitiin perua 46 vaivaisenluuleikkausta spiraalidynaamisten harjoitteiden avulla.

Harjoitteet on jaoteltu perus- ja erikoisharjoitteisiin. Perusharjoitteita tehdään aina osana kehon kokonaisvaltaista hoitoa (ks. Spiraalidynaamisia jalkaterän perusharjoitteita). Erikoisharjoitteita on kehitetty eri jalkavaivojen hoitoon, esimerkiksi vaivaisenluun ja levinneen päkiän harjoitteet. Spiraalidynaamiset harjoitteet soveltuvat seuraavien alaraaja- ja jalkavaivojen hoitoon: matala- ja korkeakaarinen jalka, toiminnallinen lattajalka, levinnyt päkiä, vaivaisenluu, vasaravarpaat, nilkan nyrjähdys, jännevammat, nivelrikko, alaraajojen linjausmuutos.

Spiraalidynaamiset harjoitteet edistävät ja korjaavat alaraajan muuttunutta linjausta sekä jalkaterän ja varpaiden toimintoja ja asentoja. Perusharjoittelun tavoitteet on esitetty taulukossa Spiraalidynaamisen harjoittelun perustavoitteet vaivojen ehk.

Spiraalidynaaminen jalkakoulu

Jalkakoulu pienryhmälle sisältää tietoa sairaudesta tai vaivasta (anatomia, patomekaniikka), spiraalidynaamisesta menetelmästä sekä käytännön harjoitteita. Ensimmäiset jalkakoulut pidettiin vuonna 2000 Zürichissä. Jalkakouluja pidetään 4–12-vuotiaille lapsille, työikäisille, ikääntyneille sekä urheilun ja liikunnan harrastajille (ks. Jalkavoimistelun tavoitteet ja toteutusperiaatteet).

Suomessa jalkakouluja, missä sovelletaan spiraalidynamiikan periaatteita, on pidetty vuodesta 2005 lähtien. Jalkakouluun osallistuneet lentoemännät kokivat harjoittelun pienryhmässä toimivaksi menetelmäksi jalkaterveyden ylläpitämiseksi.

Esimerkkinä jalkavoimistelu vaivaisenluun hoidossa

Kroonisia asentopoikkeamia voi oikeanlaisella kuormittamisella vuosienkin jälkeen korjata osittain. Jalkavoimistelu on keskeinen osa vaivaisenluun (hallux valgus) konservatiivista hoitoa. Se toimii hyvin, jos jalkaterä on suhteellisen joustava ja isovarpaan saa passiivisesti oikaisemalla oikeaan asentoon. Tämä onnistuu jos nivelkapseli ei ole vielä kutistunut eikä asentopoikkeama ole voimakas.

Vaivaisenluun voimistelu ei ole tuloksekasta, jos keskitytään jalkaterän patomekaniikkaan. Lonkan ulkokiertäjien puutteellinen aktivaatio tai lantion riittämätön vakaus tukivaiheessa on huomioitava. Kun jalkaterän lihastoiminnot ovat heikentyneet, lonkan ja lantion lihasharjoitteet tukevat heikkojen jalkaterän lihasten yhteistoimintaa. Harjoitteiden ottaminen osaksi arjen askareita ja liikuntaa tukee tavoitteisiin pääsemistä (ks. Spiraalidynaamisia jalkaterän perusharjoitteita).

Taulukko 1. Spiraalidynaamisen harjoittelun periaatteet. Oleellista on sitoutuminen päivittäiseen vähäiseen, mutta laadukkaaseen harjoitteluun ankkuroimalla harjoitteet osaksi arjen toimintoja.
Periaate Selite
Tiedostaminen ja hahmottaminen Ymmärtää oikean ja väärän asennon ja liikkeen eron.
Tuntee oikean asennon ja liikkeen kehossa.
Tietää, miksi liike pitää tehdä tietyllä tavalla ja mitä se edistää.
Tietää, miten varmistaa, että asento tai liike on 100 % oikea ja miltä se tuntuu.
Sitoutuminen ja motivoituminen pitkäjänteiseen (noin vuosi) harjoitteluun Joka päivä vähän: yksikin harjoite, muutama minuutti riittää.
Otetaan huomioon koko kehon spiraalitoiminnot: esimerkiksi osana alaraajan harjoittelua on rintarangan ja vartalon keskustan harjoitteita.
Harjoitteet ankkuroidaan arjen toimintoihin kotona, työssä tai harrastuksissa.
Asiantuntijan tuki Säännölliset seurantakäynnit
Tarvittaessa harjoittelu pienryhmässä, jalkakoulussa
Taulukko 2. Spiraalidynaamisen harjoittelun perustavoitteet vaivojen ehkäisyssä ja syntyneiden vaivojen hoidossa.
Kohde Tavoite
Nivelet Liikkuvuuden (mobilisointi) tai vakauden (stabilointi) lisääminen
Lihakset Voiman ja kestävyyden lisääminen sekä tonuksen normalisoini
Liikehallinta eli motorinen kunto Asento- ja liiketunnon, tasapainon, reaktio- ja rytmikyvyn sekä koordinaation kehittäminen
Alaraajojen asento ja kävely Linjauksen optimointi arjen toiminnoissa
Kävelyn yksittäisten vaiheiden harjaantuminen.