Jos lievän jalkavaivan omahoito ei auta parissa viikossa, on syytä hakeutua jalkaterapeutin tai rekisteröidyn jalkojenhoitajan vastaanotolle. Tarvittaessa jalkaterapeutti ohjaa asiakkaan lääkärin tai muun asiantuntijan hoitoon. Taulukossa Tyypillisiä tilanteita, joissa jalkaterapeutin tai jalkojenh on lueteltu tyypillisiä tilanteita, joissa asiantuntijan apu on tarpeen.

Määräaikaisiin hammas- ja terveystarkastuksiin on totuttu, mutta yhtä lailla jalat tarvitsevat säännöllisiä tarkastuksia. Jalkojen terveystarkastuksessa arvioidaan ihon ja kynsien kunto, varpaiden ja jalkaterien asennot ja toiminnot, alaraajojen linjaus, kenkien ja sukkien sopivuus sekä jalkojen omahoitotottumukset (taulukko Jalkojen terveystarkastuksen hyödyt). Tarkastuksen perusteella tarkennetaan omahoitotapoja, ohjataan harjoitteita ja tarvittaessa keskustellaan jalkaterapian mahdollisuuksista jalkavaivojen hoidossa.

Ajoissa aloitetun hoidon edut

Ajoissa aloitettu hoito estää jalkavaivojen etenemisen, nopeuttaa toipumista ja tulee edullisemmaksi kuin vaikeiksi päässeiden vaivojen hoito. Jalkavaivoja, jotka vaativat tutkimista ja hoitoa, mutta joiden hoitovaste on useimmiten hyvä, on lueteltu taulukossa .

Yksilöllisesti tai ryhmässä (jalkakoulu) ohjatun spiraalidynaamisen harjoittelun avulla (ks. Spiraalidynamiikka jalkavoimistelun lähtökohtana) voidaan hoitaa muun muassa vaivaisenluita, vasaravarpaita ja muita alaraajavaivoja. Muita konservatiivisia ja vähän käytettyjä hoitomuotoja ovat yksilölliset silikonista valmistetut varvasortoosit (ks. Yksilölliset varpaan suojat ja oikaisijat, varvasortoosit).

Viivyttelyn haitat ja syyt

Jalkavaivoihin haetaan apua usein liian harvoin ja myöhään. Koska jalkavaivat, esimerkiksi kivulias vaivaisenluu, kehittyvät vähitellen, muutokseen totutaan. Usein jalkavaivoja, esimerkiksi jalkakipuja, vaivaisenluita, vasaravarpaita ja suonikohjuja, ei tunnisteta ehkäistäviksi tai hoidettaviksi. Jalkojen kunnon merkitystä myös aliarvioidaan, eikä nähdä sitä osana terveydenhoitoa.

Viivyttelyn syynä voi olla myös pelko, huonosti hoidetut jalat, tietämättömyys hoitomahdollisuuksista, varattomuus tai sopivan hoitopaikan puute. Joskus jalkojenhoidon tarve todetaan vasta, kun on tarve hakeutua muun syyn (esimerkiksi leikkauksen) takia sairaalahoitoon.

Joskus hoitoon hakeudutaan vasta, kun kipu on sietämätöntä tai vaivan komplikaationa ilmaantuu infektio. Kipu varpaassa, piiloinfektio ja pistävä känsä jalkapohjassa voivat haitata kävelyä ja aiheuttaa asentomuutoksia tai lihasepätasapainoa tai heikentää yleiskuntoa.

Joskus vaikeutuneiden vaivojen vuoksi joudutaan turvautumaan leikkaushoitoon.

Taulukko 1. Tyypillisiä tilanteita, joissa jalkaterapeutin tai jalkojenhoitajan apu on tarpeen.
Jalkakivun tai aristuksen pitkittyminen Jalkateräkipu jatkuu yli kaksi viikkoa, vaikka on vaihdettu sopivat kengät.
Kynsivallit ovat kipeät ja tulehtuneet (esimerkiksi sisään kasvanut kynsi tai kynsisieni).
Kovettuma tai känsä aristaa kahden viikon tehostetun rasvaushieronnan ja pehmusteiden tai suojien käytön jälkeen
Kipeä vaivaisenluu tai vasaravarvas
Päkiöiden aristus tai kipu vaivaa päivittäistä liikkumista.
Kipeät tai arat kantapäät, erityisesti aamulla
Asento- ja toimintahäiriöt Linttaan astuminen (kenkien sisä- tai ulkoreunan kuluminen)
Vaivaisenluu
Kivulias ja liikerajoitteinen isovarvas (jäykkä isovarvas)
Vasaravarpaat eli koukkuvarpaat
Alaraajojen linjausmuutos, esim. lonkkien sisäkierto, pihtipolvet
Alaraajojen väsyminen ja turpoaminen Alaraajojen väsyminen haittaa päivittäin.
Rasitus aiheuttaa pohje- ja säärikipua.
Päivittäinen turvotus
Iho- ja kynsimuutokset Kovettumat, känsät, haavat, halkeamat
Sisäänkasvaneet kynnet, paksut kynnet
Syylä, jalka- ja kynsisilsa
Taulukko 2. Jalkojen terveystarkastuksen hyödyt. Jalkojen terveystarkastuksessa saa tiedon siitä, kuinka jalat voivat, ja ohjausta jalkojen omahoitoon.
Jalkamuutosten arviointi Ihomuutokset
Kynsimuutokset
Jalkaterän ja varpaiden asentomuutokset
Alaraajojen linjaukset ja jalkapohjan kuormittuminen
Kenkien ja sukkien sopivuus
Omahoidon ohjaus Jalkojen omahoitotottumusten oikeellisuus, riittävyys
Omahoitotapojen muuttaminen ja omahoitoon kannustaminen
Tarvittaessa ohjaus laajempiin pystyasennon ja alaraajojen toimintojen tutkimuksiin