Hyvästä jalkaterveydestä on hyötyä lapsen ja nuoren kokonaisterveydelle, liikkumiskyvylle ja elämänlaadulle. Mitä enemmän vanhemmilla on tietoa lapsen alaraajan ja jalkaterän rakenteesta ja toiminnoista, kasvun ja kehityksen aikana tapahtuvista muutoksista, lasten ja nuorten jalkavaivoista sekä jalkojen omahoidosta, sitä paremmat mahdollisuudet heillä on ehkäistä jalkavaivojen kehittymistä ja tunnistaa hoitoa edellyttävät vaivat ajoissa.

Omahoito

Jalkojen oikein toteutetulla omahoidolla jalkavaivojen riski vähenee merkittävästi. Lapsen ja nuoren jalkojen omahoitoa (ks. taulukko Lasten ja nuorten jalkojen omahoidon merkitys ja osa-alueet) tulisi ohjata, kuten hampaiden pesua. Jalkojen omahoidon liittäminen osaksi arkea ehkäisee jalkavaivojen kehittymistä ja auttaa ymmärtämään, miksi jaloista täytyy pitää hyvää huolta silloinkin, kun ne näyttävät terveiltä eikä hoito tunnu tarpeelliselta.

Sopivankokoiset kengät ja sukat ovat lasten ja nuoren jalkaterveyden kannalta keskeisin asia (ks. Kasvu- ja käyntivara lapsen ja nuoren kengässä ja Sukkien jalkaterveyttä heikentävät ja edistävät ominaisuudet). Hermoston hidas kehitys ja sopeutuminen huonoihin olosuhteisiin, vääristää lapsen tuntemuksia kengän sopivuudesta. Mitä nuorempi lapsi, sitä suurempi mahdollisuus on jalkavaurioiden kehittymiselle.

Varpaankynsien lyhentäminen

Kun lapsi alkaa itse leikata varpaankynsiään, on tärkeää, että vanhemmat opettavat hänelle oikean leikkausmallin. Lapsen kynnet ovat usein terävät ja ohuet sekä kynsivallit voivat olla leveät ja kookkaat.

Liian lyhyeksi ja pyöristetysti leikattu isovarpaan kynsi tunkeutuu kasvaessaan kynsivalliin ja aiheuttaa kynsivallitulehduksen. Myös kynsien repiminen ja pureskelu altistavat kynsivallitulehdukselle.

Asiantuntijahoito

Lapsen ja nuoren kanssa kannattaa käydä tarvittaessa jalkaterveyden asiantuntijalla. Jos lapsella on jokin alaraajoihin vaikuttava tai alaraajoissa ilmenevä sairaus tai alaraajojen synnynnäinen asentomuutos, on jalkaterveyden asiantuntijan tekemät säännölliset tarkistukset, ohjaus ja mahdollisesti hoito tarpeen.

Jalkojen terveystarkastuksessa jalkaterapeutin vastaanotolla selviää jalkaterveyden tila ja saa opastusta ja päivitystä omahoidon oikeaan ja turvalliseen toteutukseen. Terveystarkastuksessa voi käydä koko perhe, jolloin tutustutaan erilaisiin jalkoihin ja mahdollisiin jalkavaivoihin. Lapsen ja nuoren jalkojen tarkistuksella varmistetaan, ettei hoitoa vaativia muutoksia ole kehittynyt (ks. taulukko Jalkavaivojen asiantuntijahoito omahoidon tukena).

Lapsen jalkaterän erityispiirteiden tunteminen helpottaa vanhempia hahmottamaan alaraajojen ja jalkaterien luonnollisia kehitysvaiheita ja arvioimaan, missä vaiheessa on syytä hakeutua tutkimuksiin.

Jalkavoimistelu

Lasten ja nuorten alaraajojen ja jalkaterien kehitykseen liittyviä asentopoikkeamia tai lihasepätasapainoa hoidetaan ensisijaisesti erilaisilla lihas- ja linjausharjoitteilla, jotka ankkuroidaan lapsen ja nuoren arkeen. Hyvin aktivoituvalla jalkapohjan ihotunnolla sekä nilkan asento- ja liiketunnolla on keskeinen merkitys alaraajojen optimaalisten linjausten hahmottamisessa ja hallinnassa (ks. Alaraajojen lihastasapainon ja linjausten ylläpito).

Voimistelu koostuu spiraalimaisista harjoitteista. Harjoittelu voi olla yksilöllistä tai toteutua pienryhmässä 4–7-vuotiaille ja 8–12-vuotiaille. Vanhemmat osallistuvat alaraajojen ja jalkaterän anatomiaa ja toimintaa käsittelevään osioon (ks. Spiraalidynamiikka jalkavoimistelun lähtökohtana).

Taulukko 1. Lasten ja nuorten jalkojen omahoidon merkitys ja osa-alueet. Jos ei ole mitään alaraajoihin vaikuttavaa perussairautta, omahoito riittää ja asiantuntijahoitoon hakeudutaan tarvittaessa.
Merkitys Ehkäisee jalkavaivojen syntyä.
  • Puutteellinen tai väärä omahoito voi aiheuttaa jalkavaivoja jo vauvaiässä.
Syntyneiden vaivojen välitön hoito estää vaivojen pahenemisen.
Oikeiden omahoitotapojen oppiminen
  • Omahoito osaksi arjen toimia.
  • Vanhempien apu ja tuki tietyissä ikävaiheissa
Osa-alueet Jalkojen pesu ja kuivaus
Ihon hoito
Kynsien lyhentäminen
  • Omat kynsienhoitovälineet lapselle
Viikoittainen jalkojen tarkistus
Sopivat ja käyttötarkoituksen mukaiset kengät ja sukat, paljain jaloin liikkuminen suositeltavaa (ks. Paljasjalkakävely on tehokasta jalkavoimistelua)