Opiskelijat ja nuoret aikuiset (15–25-vuotiaat) elävät monen muutoksen vaihetta. Opiskelupaikkoja on useita ja elämässä tapahtuu paljon muutoksia: kotoa muutto, armeija-aika, itsenäinen asuminen, ammattiin valmistuminen, perheen perustaminen sekä erilaiset kriisit. Nuori luo omat tapansa ja tottumuksensa, joihin harrastukset, kaveripiiri ja muut asiat vaikuttavat.

Hampaiston kehitys on päättymässä, joskin viisaudenhampaat puhkeavat tänä aikana. Opiskelijat saavat terveydenhoidon, mukaan lukien suun terveydenhoidon palvelut opiskelijaterveydenhoidon palveluina. On tärkeää käyttää palveluja säännöllisesti tarpeellisin välein ja jatkaa samalla tavalla työssäkäyvänä.

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) toimii yliopistojen sekä tiede- ja taidekorkeakoulujen opiskelijoiden terveyden, hyvinvoinnin ja opiskelukykyisyyden edistämiseksi sekä opiskeluedellytysten parantamiseksi. YTHS tuottaa ja levittää terveystietoa sekä toimii asiantuntijana opiskelijoiden terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Suunnitteilla on laajentaa YTHS palvelemaan myös keskiasteen opiskelijoita. Ammattikorkeakouluopiskelijat pääsevät YTHS:n palvelujen piiriin vuoden 2021 alusta.