Ikääntyneilläkin suu ja hampaat ovat tärkeitä elämänlaatuun vaikuttavia tekijöitä. Ne ovat merkittävä osa ulkonäköä ja sosiaalista kanssakäymistä. Suuta ja koko purentaelintä tarvitaan syömiseen ja puhumiseen.

Kun suu on kivuton, hampaita on riittävästi tai hammasproteesit istuvat hyvin, on syöminen helppoa ja nautittavaa. Silloin pystyy syömään monipuolisesti ja ruokalajeja valikoimatta. Mieli pysyy virkeänä, keho hyvässä kunnossa ja vatsakin toimii ongelmitta.

Iän vaikutus suuhun

Iän mukana suussa tapahtuu biologisia muutoksia: suun limakalvot ohenevat, hampaita leukaluihin kiinnittävät säikeet jäykistyvät ja hampaiden purentavoima heikkenee . Elämän varrella tulleita muutoksia ovat hampaiden määrän väheneminen, erilaiset hampaiden täytteet ja proteesit sekä hampaiden "pidentyminen" ienmuutosten seurauksena (kuvat ja ).

Suuhygienian ylläpitäminen voi vaikeutua, mikä johtuu näkökyvyn, käden liiketoimintojen tai muistin huononemisesta.

Kuva

Ikääntyneen suu. Ikääntyneen suu, jossa amalgaamipaikkoja, ienrajojen reikiintymistä (juurikaries) sekä ienvetäytymiä. Kuva: Taina Remes-Lyly.

Kuva

Alaleuan hampaat ja osaproteesi. Puhtaat, mutta voimakkaasti kuluneet alahampaat. Alaleuassa osaproteesi, jossa metallipinteitä. Kuva: Taina Remes-Lyly.

Erilaiset ikääntyneet

Monet ikääntyneistä ovat aktiivisia ja hyväkuntoisia sekä pystyvät huolehtimaan omatoimisesti suun terveydestä. He puhdistavat itse suunsa säännöllisesti, ja heidän ruokailutapansa ovat suun terveyttä ylläpitäviä.

Sairauksien ja erilaisten vaivojen ilmaannuttua ja omien voimien ja taitojen heiketessä tarvitaan suun hoidossa muiden apua, asutaanpa kotona tai laitoksessa.

Kivuton suu ja riittävä pureskelukyky ovat ikäihmisen hyvän elämän edellytyksiä. Sen saavuttamiseksi tarvitaan kaikkien ikäihmisten kanssa toimivien yhteistyötä. Jos ikääntynyt on tuskainen ja huonosti syövä, kannattaa muistaa, että syy voi löytyä suusta, esimerkiksi hammasproteesin alta. Silloin tarvitaan hammaslääkärin apua.

Ikääntyneen suunhoidon ensisijainen tavoite

Iäkkään ihmisen suunhoidossa erityinen painotus tulee asettaa suun, hampaiden ja proteesien puhtaudelle, sillä puhtaus ehkäisee niin reikiintymistä (ks. Karies (hampaan reikiintyminen)) kuin parodontiittia (ks. Ientulehdus (gingiviitti)) ja erilaisia suun tulehduksia ja vaivoja (ks. Suun sienitulehdukset). Jos ikääntynyt ei pysty itse puhdistamaan suutaan tai proteesejaan, on jonkun muun se tehtävä.

Lisäksi tulee havaita ja hoitaa piilevät ja oireettomat tulehdukset suun alueella – edellyttäen että yleiskunnon perusteella hoidot pystytään toteuttamaan. Tulehdusten ehkäisy ja hoito on erittäin tärkeää etenkin ennen leikkauksia. Esimerkiksi ennen tekonivel- tai läppäleikkausta tarvitaan hammaslääkärin todistus siitä, ettei ole havaittavia tai piileviä suun alueen tulehduksia, joista bakteerit voivat veriteitse päästä leikattuun kohtaan ja aiheuttaa leikkauksen komplikaatioita (ks. Tekonivelet ja suun tulehdukset).

On tärkeää käydä säännöllisin välein suun ja hampaiden tutkimuksessa ja terveystarkastuksissa, vaikka kaikki omat hampaat olisi menetetty. Suun limakalvojen ja proteesien kunto tulee myös tutkia säännöllisesti.