Hampaiden reikiintyminen

Ikääntyneillä suun kuivuus lisää reikiintymisriskiä (ks. Kuiva suu). Jos lisäksi puhdistamisessa on puutteita ja ruoka sisältää usein ja runsaasti sokeria sisältäviä tuotteita, reikiä kehittyy nopeasti (ks. Reikiintyminen (karies), hampaan juurenpään tulehdukset). Niitä muodostuu erityisesti ikenien alta paljastuneeseen juuren pintaan, jossa ei ole kiilteen suojaa. Tämä ns. juurikaries (kuva Juurikaries) etenee usein nopeasti ja voi hoitamattomana johtaa jopa hampaan katkeamiseen. Hyväkuntoinenkin hampaisto voi olla vaarassa tuhoutua kokonaan.

Iäkkäillä reiät voivat kasvaa suuriksi ilman kiputuntemusta, koska hampaiden tuntoherkkyys on vähentynyt. Kuivasta suusta kärsivät käyttävät usein happamia makeisia tai juomia. Ne lisäävät sekä reikiintymistä että hammaseroosiota (ks. Ravinnon happamuus ja hampaiden eroosio ja Hampaiston kuluminen (attritio ja abraasio) ja kiilteen liukeneminen (eroosio)), joka kuluttaa hammaspintoja ja aiheuttaa hampaiden lohkeamisia. Hampaiden reikiintymisen ehkäisykeinoja ovat suun huolellinen puhdistus (ks. Hampaiden puhdistaminen), fluorin (ks. Fluori) ja ksylitolin käyttö (ks. Ksylitoli) sekä terveelliset ruokailutottumukset (ks. Suomalaisten ravitsemus ja suun terveys).

Hampaiden kiinnityskudossairaudet

Terveys 2011 -tutkimuksen mukaan iensairaudet ovat yleisiä yli 65-vuotiailla. Niillä tutkituilla, joilla oli omia hampaita suussa, iensairauksia todettiin lähes 80 %:lla miehistä ja naisista hiukan harvemmilla. Tulehtuneista ientaskuista voi päästä bakteereja verenkiertoon, mitä kautta ne vaikuttavat monen yleissairauden syntyyn tai pahenemiseen. Näitä sairauksia ovat esimerkiksi sydän- ja verisuoni- (ks. Kohonnut verenpaine ja suun terveys, Sepelvaltimotauti ja suun terveys, Suun hoito sydän- ja verisuonisairauksissa ja Parodontiitti ja sydän- ja verisuonisairaudet) ja keuhkosairaudet (ks. Astma ja suun terveys) sekä diabetes (ks. Diabetes ja suun terveys). Hoitamaton hampaiden kiinnityskudostulehdus voi vähitellen irrottaa ehjänkin hampaan leukaluusta.

Hyvä ja säännöllinen suun puhdistus sekä riittävän usein tehty hammaskiven poisto ovat keinoja ehkäistä kiinnityskudossairauksia (ks. Hampaan kiinnityskudostulehdus (parodontiitti)).

Suun limakalvosairaudet

Yleisimpiä suun limakalvosairauksia ikääntyneillä ovat sienitulehdukset (ks. Suun sienitulehdukset), suupielten haavaumat (ks. Suupielten tulehdus (keiliitti)), tulehdukset proteesien alla sekä erilaiset limakalvon sarveistumat (esim. punajäkälä, kuva Punajäkälä) ja haavaumat. Suun kuivuus (ks. Kuiva suu) ja huono suuhygienia ovat yleensä osatekijöitä näiden sairauksien synnyssä, kuten myös huonosti istuvat proteesit, aliravitsemus ja puutostilat sekä tietyt lääkitykset (taulukko Suun terveys ja lääkkeet).

Hoito kohdistuu syihin ja niiden poistamiseen. Usein joudutaan samalla korjaamaan tai uusimaan proteesi. Ajan kuluessa hampaattoman alueen luun määrä vähenee ja ienkudos "kutistuu", jonka seurauksena proteesin istuvuus heikkenee, mikä aiheuttaa suun limakalvon vaurioitumista ja sairastumista.

Limakalvon sarveistumat ja läikät voivat olla syövän esiasteita (ks. Suusyöpä). Niitä tulee seurata itse sekä käydä säännöllisin välein hammaslääkärin vastaanotolla. Jos esimerkiksi haavauma suussa ei parane parissa viikossa, on hakeuduttava hammaslääkäriin tutkimuksia varten.

Hyvä suuhygienia ja suun riittävä kostutus ovat tärkeässä asemassa suun limakalvosairauksien ehkäisyssä.

Lääkkeiden ja sairauksien vaikutus

Ikäihmiset käyttävät yleensä runsaasti lääkkeitä ja useita lääkkeitä samaan aikaan eri sairauksiin. Lääkkeiden ja sairauksien vaikutuksista suuhun ks. Suun terveyden yhteys yleissairauksiin ja Suun terveys ja lääkkeet.

Tupakoinnin ja alkoholin vaikutus

Terveys 2011 -tutkimuksen mukaan noin joka kymmenes ikääntynyt tupakoi, mutta tapa vähenee iän myötä. Tupakoinnin haittavaikutukset suun terveydelle (ks. Tupakoinnin vaikutukset suun terveyteen) koskevat myös ikäihmisiä. Hampaat värjäytyvät ja hampaiden pinnoille muodostuu runsas bakteerikerros. Tupakoitsijoilla hampaiden kiinnityskudossairaudet (ks. Hampaan kiinnityskudostulehdus (parodontiitti)) ovat yleisiä ja sen seurauksena heiltä on usein jouduttu poistamaan hampaita.

Alkoholin käyttö on vähäisempää kuin nuoremmilla ikäluokilla, mutta näyttää siltä, että iäkkäiden suomalaisten alkoholiongelmat tulevat lisääntymään, erityisesti naisilla. Alkoholi kuivattaa ja ohentaa suun limakalvoja. Kun limakalvot iän myötä muutenkin ohenevat ja syljeneritys on usein eri syistä vähentynyt, alkoholi vielä lisää suun kuivuutta (ks. Alkoholin vaikutus suun terveyteen).

Ikääntyessä ja monia lääkkeitä käytettäessä alkoholin päihdyttävät vaikutukset voimistuvat ja aikaisemmin tavanomainen alkoholin käyttö voi muuttua haitalliseksi. Alkoholin vaikutuksesta lääkkeiden teho voi heikentyä tai lääke voi säilyä elimistössä normaalia pitempään.

Alkoholi on suusyövän (ks. Suusyöpä) riskitekijä ja usein suusyöpään sairastuvat ovat myös tupakoitsijoita.

Riittämätön omahoito, keskeinen ongelma

Huonoon omahoitoon vaikuttavat liiketoimintojen ja toimintakyvyn heikentyminen, huonontunut näkö, monet yleissairaudet sekä sosiaalinen eristäytyminen. Iäkkäät tarvitsevat apua suun puhdistuksessa sekä säännöllistä suun terveyden ammattilaisen antamaa hoitoa.