Kohonnut verenpaine (hypertonia, hypertensio) on verisuonisairaus, jossa verisuoniston ääreisvastus on lisääntynyt ja sydämen pumppauksen minuuttitilavuus pienentynyt. Kohonnut verenpaine on yleisin sydänsairaus Suomessa ja sen riskitekijät ovat samoja kuin muidenkin sydänsairauksien riskit (taulukko Sydänsairauksien riskitekijät). Aikuisväestössä sydän- ja verisuonisairaudet ovat yleisin kuolinsyy, ja ne aiheuttavat runsaasti myös ennenaikaista työkyvyttömyyttä.

Noin kahdella miljoonalla suomalaisella aikuisella on verenpaine koholla; puolella miljoonalla on siihen lääkitys. Verenpainelääkeryhmät ovat: angiotensiinikonvertaasientsyymin (ACE:n) estäjät, angiotensiinireseptorin (ATR:n) salpaajat, kalsiumkanavan salpaajat ja beetasalpaajat sekä diureetit.

Verenpainelääkkeiden suuvaikutukset

Monet verenpainelääkkeet aiheuttavat suussa haittavaikutuksia (taulukko Lääkkeiden vaikutus suuhun), joista yleisin on suun kuivuus. Diureetit eivät sinällään vähennä syljen eritystä, mutta lääkkeiden aiheuttama lisääntynyt virtsaneritys voi aiheuttaa suun kuivuutta ja janon tunnetta. Kalsiumkanavan salpaajat ja beetasalpaajista metoprololi voivat aiheuttaa ikenien liikakasvua (kuva Verenpainelääkkeen aiheuttama ienten liikakasvu), joka ilmenee 1–9 kuukautta lääkehoidon aloittamisen jälkeen.

Taulukko 1. Sydänsairauksien riskitekijät.
Epäterveellinen ravinto (runsas suolan ja rasvojen käyttö, vähäinen hedelmien ja kasvisten käyttö)
Tupakointi, alkoholin riskikäyttö
Ylipaino (etenkin keskivartalolihavuus)
Vähäinen liikunta
Stressi
Diabetes
Lähisukulaisilla esiintyvät sydän- ja verisuonisairaudet