Tiettyihin ammatteihin liittyy suun terveyttä heikentäviä tekijöitä, jotka on hyvä tiedostaa ja ottaa omahoidossa huomioon. Kehitysvammaisten, kuulo- ja näkövammaisten sekä muiden vammaisryhmien suun terveyttä heikentävät vammasta johtuvat tekijät, jotka tulee huomioida omahoidon ohjauksessa ja asiantuntijahoidossa. Mielenterveyspotilailla ja -kuntoutujilla on suurentunut riski sairastua suun sairauksiin suuta kuivattavan lääkityksen, omien voimavarojen vähäisyyden sekä hammashoitopelon vuoksi. Maahanmuuttajien suun terveydenhoidon ohjauksessa tulee ottaa huomioon erilaisten kulttuuritaustojen ja tottumusten vaikutukset. Urheilijoilla on muun muassa ravintotottumuksellisista syistä lisääntynyt riski sairastua suun ja hampaiden sairauksiin.

Asianmukaisten suun omahoidon tottumusten omaksuminen onnistuu parhaiten silloin, kun neuvonnan antaja on perehtynyt ryhmän erityispiirteisiin sekä ryhmään kuuluvien yleisiin suun ongelmiin. Suun terveydenhoitoa tulee toteuttaa monen tahon yhteistyönä niin, että kaikki antavat samansuuntaista neuvontaa ja tukevat suun terveyden ylläpitoa omilla toimillaan.