Aisti- ja muista vammoista kärsiville henkilöille, kuten jonkin halvauksen saaneille, suun omahoito on tärkeää. Suuhygieniasta huolehtiminen, terveelliset ruokailutavat ja muut tottumukset varmistavat hyvän suun terveyden.

Oikeiden suunhoitotapojen omaksuminen voi olla haasteellista. Suun omahoidon neuvontaan tulee paneutua huolellisesti ottaen huomioon neuvottavan omat mahdollisuudet ja avustajan osuus. Aistivammaisten kanssa toimittaessa on tärkeää löytää yhteinen vuorovaikutustapa. Tärkeää on myös varmistaa, että neuvottava ja mahdollisesti mukana ollut avustaja ovat ymmärtäneet annetut ohjeet. Mukaan annetut kirjalliset ohjeet toimivat muistin tukena ja auttavat avustajia.

Kuulohaitta

Kuulohaitta vaikeuttaa varsinkin monen ikäihmisen tiedonsaantia ja vuorovaikutusta. Huonokuuloisen neuvonnassa on tärkeää poistaa kaikki melulähteet, esimerkiksi sulkea radio ja ikkunat. Kannattaa puhua rauhallisesti ja selkeästi sekä pitää katsekontakti. Huonokuuloinen ei aina kysy, vaikka hän ei ole kuullut kaikkea puhuttua. Sen vuoksi on hyvä antaa mukaan kirjalliset ohjeet.

Kuuroutunut henkilö puhuu itse, mutta puheen voimakkuus ja sävy ovat muuttuneet. Osa kuuroutuneista pystyy lukemaan huulilta. Avuksi voi ottaa kirjoittamisen tai piirtämisen. Selkeä kieli ja selvät, kirjalliset mukaan annetut ohjeet auttavat asian ymmärtämisessä.

Osa kuuroista on syntynyt kuurona ja osa on menettänyt kuulonsa ennen puheen oppimista. Kuurot voivat käyttää asiointitilanteissa viittomakielen tulkkia, sillä heillä on siihen lakiin perustuva oikeus.

Näköhaitta

Näön heikentyminen ikääntyessä on yleistä. Syynä voi olla jokin pitkäaikaissairaus, esimerkiksi diabetes. Neuvontatilanteessa on hyvä selvittää, miten suun puhdistus onnistuu ja tarvitaanko siinä avustajaa.

Neuvonnan alussa on hyvä varmistaa, että heikkonäköisellä on mukana oikeat silmälasit ja että valaistus on hyvä. Suun puhdistuksen opastuksessa voi tuntoaistia käyttää apuna niin, että potilas tunnustelee kielellään, miltä tuntuvat puhtaat liukkaat hampaat ja toisaalta tahmeat hampaat. Potilaan kanssa valitaan hänelle parhaiten sopivat puhdistusvälineet. Mukaan annetaan selkeät, tussilla tai tietokoneen isoilla ja tummennetuilla kirjaimilla kirjoitetut ohjeet. Ohjeet voi myös lähettää kotiin.

Täysin sokean neuvonta tapahtuu hänen ehdoillaan. Jos hän itse puhdistaa suunsa, neuvotaan se hänelle kädestä pitäen yhdessä harjaamalla. Jos toinen henkilö puhdistaa suun, tehdään puhdistus hänen kanssaan. Kirjalliset ohjeet annetaan saattajalle tai sokealle itselleen, vaikka kotona saneltavaksi tai pistekirjoitettavaksi.

Laitoshoidossa olevien näkövammaisten ja sokeiden suun ja hammasproteesien puhdistuksesta tulee omahoitajan tai hoitohenkilökunnan huolehtia päivittäin. Tarpeellisen ohjauksen saa suun terveydenhuollon ammattilaiselta.

Näkövammaisten ja sokeiden lasten vanhempia on hyvä opastaa suun puhdistamisessa. Lasten hampaat puhdistetaan yhdessä vanhempien kanssa. Lasta ohjataan harjan käytössä siten, että vanhemman käsi ohjaa harjaa lapsen pitäessä harjasta kiinni. Isommat lapset voivat harjata itsenäisesti, mutta vanhemmat tarkistavat tuloksen puhdistuksen jälkeen.

Muiden vammojen huomioiminen

Vamma kädessä tai halvaus kasvojen alueella voi haitata suun puhdistusta. Hammashoitolassa selvitetään yksilölliset mahdollisuudet esimerkiksi sähköhammasharjan käyttöön. Jos itse ei voi puhdistaa suuta, neuvotaan avustajalle suun puhdistus ja käytettävät välineet. Halvauksen saaneella voi olla vaikeuksia ruokailussa ja ruuan valinnassa. Ohjeet annetaan tilanteen mukaisesti.