Työikäisten suun terveyden ylläpitämisessä ovat keskeisiä samat asiat kuin muillakin ikäryhmillä. Joissakin ammateissa on tiettyjä erityispiirteitä, jotka on hyvä huomioida myös suun ja hampaiden terveydenhoidossa.

Työskentelyolosuhteet voivat vaikuttaa suun terveyteen. Vuorotyötä tekevien ateriarytmi voi olla epäsäännöllinen ja ruokailutottumukset muodostua sen vuoksi epäterveellisiksi. Myös suun puhdistaminen voi olla epäsäännöllistä.

Puhallinsoittajilla soittamiseen liittyvä paineen kasvu suussa vaikuttaa hampaiden paikkojen pysyvyyteen, samoin sukeltajilla. Puhallinsoittajilla esiintyy myös hampaiden kulumista.

Viininmaistelijan tehtävässä syljen pH laskee happamien viinien makutestissä. Usein ja jatkuvasti toistuessaan syljen happamuus altistaa hampaat eroosiolle.

Päiväkotityöntekijöiden työssä hampaiden lohkeamisen vaara on olemassa, kun he pukevat lapsia ja leikkivät heidän kanssaan.

Puolustusvoimat ja pelastuslaitos edellyttävät suun ja hampaiden hyvää kuntoa. Tämä edellyttää säännöllistä yksilöllistä suun ja hampaiden tutkimusta ja hoitoa.

Hyvin hoidetut hampaat ovat sukeltajan perusedellytys. Ammattisukeltajan tulee pitää suu ja hampaat erityisen hyvässä kunnossa. Purennan tulee olla sellainen, että hampaat pysyvät suukappaleessa kiinni ja purenta kestää vääntävää tunnetta. Huono suunterveys on este taistelusukeltajakoulutukseen pääsemiselle. Röntgenkuvat voivat esimerkiksi paljastaa oireettomia juurihoidettuja hampaita, joissa on juuren päissä tulehduspesäkkeitä. Sukeltaessa oireet saattavat yllättäen alkaa. Röntgenkuvat paljastavat myös mahdolliset amalgaamipaikkojen saumat ja saumavuodot, jotka altistavat hampaiden reikiintymiselle. Mikäli hampaassa on paikkaamaton reikä, niin hammaskipu ja paine hampaassa saattaa yltyä niin kovaksi, että sukeltaja hätäilee pintaan noustessaan. Huolellinen omahoito ehkäisee suun sairauksia ja tukee turvallista sukellusharrastusta.

Työnantajat ja työterveyshuolto

Lakisääteiseen työterveyshuoltoon ei sisälly suun terveydenhuollon palveluita. Kunnalliset suun terveydenhuollon palvelut ovat kaikkien saatavilla ja halutessaan voi käyttää myös suun terveydenhuollon yksityisen sektorin palveluja.

Yksityissektorin työnantajien työterveyshuollon sopimuksiin voi sisältyä työntekijöiden vuosittainen hammashoito tiettyyn summaan asti tai kokonaan. Hyvin hoidettu työterveyshuolto osoittaa henkilökunnan arvostusta, ja suun terveydenhoito on työterveyshuollon luonnollinen osa.

Oikein järjestettynä säännöllisellä ja ehkäisevällä suun terveydenhuollolla saadaan aikaan hyvää terveyttä varsin kohtuullisin kustannuksin. Suun terveydenhuollon järjestäminen vähentää monessa tapauksessa työntekijöiden sairauspoissaoloja. Säännölliset suun ja hampaiden tutkimukset ja tarkastukset ja järjestelmällinen suun terveydenhuolto ovat myös henkilökunnastaan huolehtivan yrityksen keino erottua kilpailijoistaan. Se on yrityksen henkilöstökuluissa pieni kustannuserä.

Hyvää ja vastuullista terveyskäyttäytymistä osoittaa työnantaja, joka ei pidä työpaikalla maksutonta jatkuvaa makeis- tai virvoitusjuomatarjoilua, sillä vapaasti käytettynä se voi aiheuttaa haittaa työntekijöiden suun terveydelle.

Kun työterveyshuollossa selvitellään työntekijöiden tapoja ja tottumuksia, on toivottavaa, että kyselyihin liitettäisiin myös muutama kysymys suun terveydestä, esimerkiksi suun ja hampaiden puhdistamis- ja ruokailutavoista ja suun terveystarkastuksissa käynneistä.

Työterveyshammashoito on myös työntekijöiden keskuudessa arvostettu etu.