Omahoito

Diabeteksessa hoitotasapainon ylläpitämiseksi ja lisäsairauksien ehkäisemiseksi on tärkeää sairauden hyväksyminen, yksilöllisiin hoitotavoitteisiin sitoutuminen ja omahoidon hallinta.

Myös suun terveydenhoidossa huolellisen omahoidon toteuttaminen (ks. Hampaiden puhdistaminenHampaiden välipintojen puhdistus) on ensiarvoista. Jos suuhygienian toteuttaminen on vaikeaa tai ienoireita (esim. ienverenvuotoa) esiintyy pitkään, on syytä varata aika suuhygienistille tai hammaslääkärille. Tupakoinnin lopettaminen on diabeteksen lisäsairauksien ehkäisemiseksi erittäin tärkeää. Tukea lopettamiseen voi saada perusterveydenhuollon vastaanotoilla mukaan lukien suun terveydenhuolto (ks. Tupakoinnin ja nuuskan käytön lopettaminen).

Diabetesta sairastaville henkilöille ja tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn suositellaan samanlaista ruokavaliota kuin muulle väestölle (ks. Suomalaisten ravitsemus ja suun terveys). Erityisiä diabetestuotteita ei tarvita. Koska ksylitolilla, sorbitolilla ja maltitolilla makeutetut tuotteet eivät aiheuta veren glukoosipitoisuuden vaihtelua, ne sopivat diabetesta sairastaville paremmin kuin sokeria sisältävät tuotteet (ks. Ksylitoli).

Ruokavalion tulee sisältää vähän kovaa ja kohtuullisesti pehmeitä rasvoja, runsaasti kuitua ja vähän suolaa. Päivän ruokailut on hyvä jakaa vähintään kolmeen pääateriaan ja lisäksi tulee nauttia tarpeen mukaan 1–3 välipalaa. Näin verenglukoosin tasapainon lisäksi syljen pH:n lasku ja hampaiden reikiintymisen riski pysyvät kurissa (ks. Ravinnon sokerit, Ravinnon happamuus ja hampaiden eroosio ja Reikiintyminen (karies), hampaan juurenpään tulehdukset). Terveellistä ateriakokonaisuutta voi hahmottaa artikkelissa Suomalaisten ravitsemus ja suun terveys esitetyn lautasmallin avulla. Taulukko Diabetesta sairastavan suun omahoito kokoaa diabetesta sairastavan henkilön suun omahoidon perusasiat.

Asiantuntijahoito

Erityisen tärkeää on, että kaikki diabetesta sairastavien hoitoon osallistuvat kannustavat hyvään suun omahoidon toteuttamiseen kotona. Pysyvien ravintomuutosten suunnittelussa tarvitaan ravitsemusasiantuntijan neuvoja ja tukea. Ruokavalio-ohjauksen tarvetta lisäävät diabeteksen liitännäissairaudet kuten munuaisten toiminnan heikentyminen (ks. Munuaissairaudet) ja keliakia (ks. Keliakia ja suun terveys).

Kaikkien hoitoon osallistuvien henkilöiden tulisi tarvittaessa ohjata diabetesta sairastavat suun terveydenhoitoon. On tärkeää, että hammaslääkäri tai suuhygienisti tarkastaa Kaikkien hoitoon osallistuvien henkilöiden tulisi tarvittaessa ohjata diabetesta sairastavat suun terveydenhoitoon. On tärkeää, että hammaslääkäri tutkii suun ja hampaat säännöllisesti, sekä suuhygienisti ylläpitää hyvää suunterveyttä. Kiinnityskudossairaudet ovat sitä helpommin hoidettavissa, mitä varhaisemmassa vaiheessa ne todetaan. Alttius parodontiitin uusiutumiseen on suurempi diabetesta sairastavilla kuin muilla ja hoitotulosten ylläpito vaatii tihennettyjä seurantakäyntejä suun terveydenhuollossa. Jos diabeteksen hoitotasapaino on huono, myös haavan paraneminen on huonontunut, jolloin kirurgisten hoitojen yhteydessä saatetaan tarvita mikrobilääkehoitoa (antibioottia) tukemaan kudosten paranemista. Hammaslääkärin määräämä profylaktinen eli ehkäisevä mikrobilääke tulee ottaa 60 minuuttia ennen toimenpidettä.

Jos diabetes on hyvässä hoitotasapainossa, suusairaudet hoidetaan suunterveydenhoidon vastaanonotolla. Taulukko Diabetesta sairastava hammaslääkärin tai suuhygienistin vast ohjeistaa diabetesta sairastavan suun terveydenhoitokäyntiä varten.

Jos diabeteksen hoitotasapaino on huono, vaativammat suun toimenpiteet (esim. kirurgiset hampaan poistot) tehdään usein erikoissairaanhoidon suusairauksien poliklinikoilla, jossa asiakkaan insuliinitasapainoa voidaan kontrolloida. Suun terveydenhoitoaika kannattaa varata niin, että verenglukoosin vaihtelu on vähäisimmillään: tyypin 1 diabetesta sairastavilla mieluiten heti aamuinsuliinin ja aamupalan jälkeen, jolloin lounas voidaan nauttia normaaliin aikaan.

Taulukko 1. Diabetesta sairastavan suun omahoito.
Diabeteksen hyvä hoito Diabeteksen hyvä hoito on myös suun sairauksien ehkäisyä.
Pidä veren glukoosipitoisuus mahdollisimman hyvällä tasolla, sillä korkea veren glukoosipitoisuus
  • lisää tulehdusriskiä
  • altistaa hampaiden kiinnityskudossairauksille
  • lisää hampaiden reikiintymistä
  • kuivattaa suuta
Lääkkeiden haittavaikutukset, kuten suun kuivuus (ks. Lääkkeiden vaikutukset suun terveyteen) Juo riittävästi vettä.
Pureskele tarvittaessa ksylitolipurukumia tai -pastillia.
Käytä suun kostuttamiseen vettä tai apteekista saatavia suun kosteutustuotteita. Voit levittää tarvittaessa ruokaöljyä suun limakalvoille.
Jotkin lääkkeet, erityisesti verenpainelääkkeet, voivat kuivattaa suuta (taulukko Suun terveys ja lääkkeet) – keskustele oman lääkärisi kanssa lääkehoidostasi.
Vältä alkoholipitoisten suuvesien käyttöä.
Ruokailu Vältä napostelua. Kokoa syömiset selkeisiin aterioihin ja välipaloihin (yhteensä 4–6 päivässä) ja yhdistä niihin halutessasi virvokkeet ja mehut.
Juo aterioiden välillä vain vettä.
Ota aterian tai välipalan jälkeen ksylitolipastilli tai -purukumi (ks. Ksylitoli).
Suuhygienia Harjaa hampaasi fluoripitoisella hammastahnalla aamulla ja illalla (ks. Hampaiden puhdistaminen ja Hammastahnat).
Puhdista hammasvälit hammasväliharjalla, harjatikulla tai hammaslangalla (ks. Hampaiden välipintojen puhdistus) saamiesi ohjeiden mukaan. Puhdista myös kieli tarvittaessa.
Nikotiinittomuus ja alkoholin käytön vähentäminen Vältä tupakkatuotteiden käyttöä. Jos käytät tupakkatuotteita, lopeta. Tukea lopettamiseen saat suun terveydenhuollosta (ks. Tupakoinnin ja nuuskan käytön lopettaminen). Vältä alkoholin riskikäyttöä.
Taulukko 2. Diabetesta sairastava hammaslääkärin tai suuhygienistin vastaanotolla: mitä tulisi muistaa.
Ennen vastaanottoa Varaudu toimenpiteen jälkeiseen ravinnotta oloon. Kirurgisten toimenpiteiden jälkeen ei saa syödä eikä juoda 2–3 tuntiin, ja muidenkin toimenpiteiden yhteydessä saattaa olla tarpeellista olla syömättä, kunnes tunto palautuu puudutetulle alueelle.
Syö ennen toimenpidettä hitaita hiilihydraatteja ja valkuaista sisältävä, hyvä aamiainen tai lounas.
Ota normaalisti sydän- ja verenpainelääkkeesi, ellei toisin ohjeisteta.
Jos olet saanut etukäteen mikrobilääkereseptin, hanki lääkkeet ja ota ensimmäinen lääkeannos ohjeen mukaisesti.
Puhdista hampaasi ja hammasvälisi hyvin.
Omat tiedot Ota ajantasainen lääkelista mukaan vastaanotolle.
Ota tuloste viimeisimmistä verikoetuloksista, etenkin HbA1c (sokerihemoglobiini/"pitkäaikaissokeri") -arvosi on tärkeä.
Insuliini Keskustele diabeteshoitajasi tai -lääkärisi kanssa mahdollisesti tarvittavista insuliiniannosten muutoksista.
Pitkävaikutteista insuliinivalmistetta voi olla tarpeen vähentää esimerkiksi 20–30 %.
Insuliinipumppuhoidossa olevien voi olla tarpeen vähentää tilapäisesti perusnopeutta esimerkiksi 20–30 %.
Edeltävää ateriainsuliinia (pumppuhoidossa bolusta) on hyvä vähentää noin 30 % tai syödä insuliiniannokseen suhteutettuna tavanomaista suurempi ateria.
Tablettilääkkeet Keskustele mahdollisista lääkevähennyksestä diabeteshoitajasi tai -lääkärisi kanssa.
Jos ruokailu jää vähemmälle, pitkävaikutteisen sulfonyyliurean annosta voi toimenpidepäivänä pienentää ja myöhentää tai tarvittaessa jättää sen kokonaan pois.

Aiheeseen liittyvä ohje, ks. Diabetes ja suun terveys Diabetes ja suun terveys.