Terve suu tarkoittaa toimivaa purentaelimistöä (ks. Leukaluut ja purentaelimistö), oireettomia hampaita (ks. Hampaiden rakenne ja kehittyminen) ja tukikudoksia (ks. Hampaan kiinnityskudokset) sekä suun limakalvoja (ks. Suuontelo, suun limakalvot ja kieli). Terve suu vaikuttaa syömiseen ja puhumiseen sekä ulkonäköön, joten sillä on myös tärkeä sosiaalinen merkitys. Terve suu ei tarkoita täydellistä hampaistoa, vaan suu voi olla terve, vaikka sieltä puuttuisi jokin hammas tai hampaat olisivat hiukan ahtaasti (kuvat ja ).

Kuva

Terveen 5-vuotiaan maitohampaisto. Hampaat ja limakalvot ovat terveet. Hampaiden väleissä on rakoja, mikä ennakoi sitä, että pysyvät hampaat sopivat paikoilleen. Kuva: Sára Karjalainen.

Kuva

Nuoren aikuisen terve pysyvä hampaisto. Hampaat ja limakalvot ovat terveet ja purenta on hyvä. Kuva: Päivi Jääsaari.

Tieto tukee terveyttä

Suun terveyteen vaikuttavien asioiden ymmärtämiseksi on hyvä tietää perusasiat suun rakenteesta, hampaiden kehityksestä ja toiminnasta (ks. luku 3) sekä suun alueen sairauksista (ks. luvut 11, 12 ja 13).

Suun terveyden perusteiden ymmärtäminen edistää terveellisten toimintatapojen ylläpitämistä ja tarvittaessa toimintatapojen muuttamista terveyttä tukeviksi.

Tietoa suun terveydestä ja siihen vaikuttavista asioista saa ensisijaisesti kaikilta suun terveydenhuollon ammattilaisilta (ks. Suun terveydenhoidon ammattilaiset) tarkastus- tai hoitokäyntien yhteydessä sekä myös muilta terveydenhuollon ammattilaisilta. Koulujen terveystiedon opetukseen sisältyy suun terveydenhoitoon liittyviä asioita. Luotettavaa tietoa saa myös internetistä, esimerkiksi kuntien ja kaupunkien suunterveydenhuollon sivuilta sekä suun terveydenhuollon ammattijärjestöjen sivuilta.

Internetissä julkaistaan runsaasti tietoa suun terveydenhoitoon liittyvistä asioista ja tuotteista. Tietolähteen tai sivuston luotettavuutta on hyvä arvioida esimerkiksi tarkistamalla, kuka on tietolähteen kirjoittaja, miten asiantuntijuus on tuotu esiin, milloin tieto on julkaistu ja onko verkkosivun tekijä selkeästi näkyvissä.

Suun terveys on terveyden kulmakivi

Terve suu on tärkeä osa yleisterveyttä. Sen merkitys korostuu esimerkiksi silloin, kun itseä tai läheistä kohtaa jokin yleissairaus. Suun sairaudet lisäävät tai edesauttavat monien yleissairauksien puhkeamista ja pahenemista (ks. Diabetes ja suun terveys, Reuma ja suun terveys ja Parodontiitti ja sydän- ja verisuonisairaudet). Toisaalta sairaudet (taulukko Suun terveyden yhteys yleissairauksiin) ja niiden lääkitykset (taulukko Lääkkeiden vaikutukset suun terveyteen) vähentävät syljen eritystä ja heikentävät siten suun terveyttä.

Terve suu ilman tulehduksia on erityisen tärkeä silloin, kun edessä on esimerkiksi sydän-, tekonivel- (ks. Tekonivelet ja suun tulehdukset) tai elinsiirtoleikkaus (ks. Munuaissiirto ja suun hoito), sillä suun tulehdukset voivat aiheuttaa bakteerien pääsyn leikkausalueelle ja estää leikkauksen onnistumisen. Ennen leikkausta tarvitaankin hammaslääkärin lausunto suun terveydestä. Jos hammaslääkäri havaitsee suussa tulehduksia, hoidetaan ne ennen leikkausta suun terveydenhuollossa.

On tärkeää, että kaikki hoitoon osallistuvat tahot tietävät suun ja yleissairauksien vaikutussuhteet ja osaavat antaa yhdensuuntaista ohjausta ja neuvontaa sekä yleissairauden että suun hoitamiseksi.