Tulostettava versio potilasohjeesta

Muistisairaudet ja suunhoidon ongelmat

Mitä voit tehdä itse?

 • Huolehdi hyvästä suuhygieniasta: harjaa hampaasi kahdesti päivässä fluorihammastahnalla, puhdista hammasvälit päivittäin (ks. Hampaiden välipintojen puhdistus) ja harjaa kieli tarvittaessa.
 • Jos sinulla on irrotettavat proteesit, puhdista ne huolellisesti päivittäin (ks. Erilaisten hammasproteesien puhdistaminen) ja harjaa kieli tarvittaessa. Huuhdo proteesit myös aina ruokailujen jälkeen. Ota irrotettava proteesi pois suusta yön ajaksi, puhdista se huolellisesti ja säilytä sitä muovirasiassa.
 • Syö päivittäin vähintään kolme monipuolista pääateriaa ja lisäksi 1–3 välipalaa (ks. Suun terveys ja ravinto).
 • Jos suu tuntuu kuivalta, juo vettä tai kostuta suuta vedellä. Apteekista voit tarvittaessa ostaa suun kosteutusaineita.

Milloin muistisairas tarvitsee avustusta?

 • Muistisairauden edetessä suun omahoito yleensä hankaloituu ja avuntarve lisääntyy. Omaisten ja terveydenhuoltohenkilöstön tulisi tarkkailla muutoksia käyttäytymisessä ja yleisvoinnissa ja auttaa tai järjestää tarvittaessa apua suuhygienian ylläpidossa tai ruokailussa.

Milloin hammaslääkäriin?

 • Koska muistisairas ei välttämättä osaa tuoda esille suun alueen vaivojaan, on omaisten tai terveydenhuoltohenkilöstön huolehdittava suun säännöllisten terveystarkastusten varaamisesta.

Hammaslääkärissä

 • Muistisairas ei välttämättä hoitotuolissa istuessaan ole aikaan ja paikkaan orientoitunut. Hän ei välttämättä ymmärrä tilanteen tarkoitusta, ja se voi pelottaa häntä. Tästä johtuen hän voi olla aggressiivinen; ei avaa suutaan tai saattaa purra.
  • Joskus muistisairaan voi saada avaamaan suunsa näyttämällä hammasharjaa, joka herättää muistikuvan hampaiden harjauksesta ja siihen liittyvistä melko automaattisista opituista toiminnoista.
 • Jos suun ja hampaiden terveys on kovin huono ja hoidon tarvetta on paljon, mutta hoidon toteuttaminen on mahdotonta muistisairaan yhteistyökyvyn puutteen takia, voi suunhoito nukutuksessa olla aiheellinen. Asiasta tulee päästä yhteisymmärrykseen omaisten, hoitavan hammaslääkärin ja lääkärin välillä.
 • Saattajan olisi hyvä ottaa ajantasainen lääkelista mukaan suun terveydenhoidon käynnille.