Statiini-kolesterolilääkkeet pidentävät myös yli 80-vuotiaiden sydäninfarktipotilaiden elinikää, tuore tutkimus osoittaa. Tässä ikäryhmässä erityisesti suuriannoksinen lääkitys toimii.

Tulosten perusteella yli 80-vuotiaan todennäköisyys olla hengissä viisi vuotta sydäninfarktista oli 22 prosenttia suurempi, jos hänellä aloitettiin suuriannoksinen statiinilääkitys heti sairastumisen jälkeen. Tämä havaittiin verrattuna potilaisiin, jotka eivät saaneet statiineja. Normaaliannoksinen statiinilääkitys ei vaikuttanut potilaiden ennusteeseen tässä aineistossa.

Havainnot olisi hyvä varmistaa lisätutkimuksissa, mutta ne viittaavat suuriannoksisen statiinilääkityksen parantavan myös yli 80-vuotiaiden sydäninfarktipotilaiden ennustetta. Suuriannoksisella lääkityksellä tarkoitettiin vähintään 40 mg atorvastatiinia tai vastaavaa määrää jotain muuta statiinia tai statiinin ja etsetimibin yhdistelmälääkitystä.

Tutkimukseen osallistui 2 300 keskimäärin 85-vuotiasta sydäninfarktipotilasta. Heistä 43 prosenttia aloitti suuriannoksisen statiinilääkityksen, 38 prosenttia normaaliannoksisen ja loput eivät saaneet statiineja kotiutumisen jälkeen.

Tulokset julkaistiin Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim

(Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes 2024;DOI:10.1161/CIRCOUTCOMES.123.010685)

https://doi.org/10.1161/CIRCOUTCOMES.123.010685