Syyt

Käsien puutuminen on yleinen oire, jonka tavallisimpia syitä ovat erilaiset käsiä hermottavien hermojen puristus- ja pinnetilat. Nämä aiheuttavat kämmenen ja sormien puutumista. Pinnetila voi sijaita ranteessa, kyynärnivelen seudussa, hartiassa tai kaularangassa. Puutuminen voi olla seurausta joko pitkäaikaisesta hermon kulkuradan ahtautumisesta tai lyhytaikaisesta puristuksesta vaikkapa nukkuessa. Myös paniikkihäiriöön voi liittyä käsien puutuminen silloin, kun kohtausoireissa painottuu liiallinen hengittäminen (hyperventilaatio).

Puutumisoire on usein yhteydessä tiettyihin työasentoihin tai askareisiin, joissa kyynärvarren ja ranteen rasitus tai käden puristusliike on yksipuolista ja toistuvaa. Puutumiseen voi liittyä käden puristusheikkoutta sekä tavaroiden putoilua kädestä.

Rannekanavaoireyhtymälle on tyypillistä yöllinen kämmenten ja sormien puutuminen, joka helpottuu käsiä ravistelemalla. Oire voi syntyä tai pahentua raskauden aikana mutta paranee sen jälkeen. Myös diabetes, hormonihäiriöt, reuma, runsas alkoholin käyttö, lihavuus, värttinäluun murtuma tai tärinäsairaus voivat olla oireyhtymän taustalla. Sen sijaan tietokoneen näppäimistön tai hiiren käytön ei ole selvästi osoitettu lisäävän rannekanavaoireyhtymän riskiä.

Ääreishermojen sairauksiin ja pinnetiloihin liittyy puutumista. Kyynäralueen värttinä- tai kyynärhermon pinnetiloissa puutuminen rajoittuu usein joko peukaloon, etu- ja keskisormeen tai nimettömään ja pikkusormeen. Kaularankaperäiseen puutumiseen liittyy usein myös kipu niskassa, hartioissa tai kädessä.

Itsehoito

Käsien ohimenevä puutuminen on yleensä harmiton, kyynärvarren puristuksesta tai hankalasta asennosta johtuva oire, joka ei hoidokseen tarvitse muuta kuin lihasten rentoutusta, asennon vaihtelua ja käsien ravistelua.

Olkavarren päällä nukkumisen seurauksena syntynyt värttinähermon toimintahäiriö paranee myös yleensä itsekseen, mutta voi hankalimmillaan kestää viikkoja.

Milloin lääkäriin?

Lääkärin tutkimukseen on syytä hakeutua, jos puutuminen kestää useita päiviä tai se vaikeuttaa työ- tai harrastustoimintaa tai jos siihen liittyy selvää lihasheikkoutta. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää puutumisen syy, ja jos kyseessä on hermopuristus, selvitetään puristus- tai pinnekohdan sijainti. Tästä voidaan saada käsitys jo vastaanotolla tehtävässä tutkimuksessa, jota voidaan tarvittaessa täydentää röntgen- tai hermoratatutkimuksella. Hoidossa ovat usein tärkeitä työergonomiaan ja harrastuksiin kohdistuvat muutokset. Joissakin tapauksissa pinnetila voidaan hoitaa leikkauksella.

Ehkäisy

Mikäli työn tai harrastuksen yhteydessä käsiin ilmaantuu puutumista esimerkiksi puristuksen tai kohoasennon seurauksena, on aihetta muuttaa työtapoja tai -asentoja ja huolehtia riittävistä tauoista.

Kirjallisuutta

  1. Käypä hoito -suositus Käden ja kyynärvarren rasitussairaudet
  2. Ikonen J, Karjalainen T. Yläraajan yleisimmät hermopinteet. Duodecim 2018;134:27–33
  3. Mervaala E. Hermojen pinne- ja kompressiotilat. Lääkärin tietokannat / Lääkärin käsikirja [online, vaatii käyttäjätunnuksen]. Kustannus Oy Duodecim. Päivitetty 28.12.2021.