Yleistä

Suusyövällä tarkoitetaan suuontelon ja huulen syöpää. Yli 90 % näistä on levyepiteelisyöpiä. Näiden lisäksi todetaan pienten sylkirauhasten syöpiä ja muita suun alueen pahanlaatuisia kasvaimia.

Yleisin suuontelon syöpä on kielisyöpä, jota Suomen Syöpärekisterin mukaan todettiin maassamme 179 tapausta vuonna 2021. Muita suusyöpätapauksia todettiin vastaavasti 270. Suusyöpä on miehillä hieman yleisempi kuin naisilla (257/192 tapausta vuonna 2021). Huulisyöpä on harvinaisempi, mutta edelleen miehillä yleisempi kuin naisilla (38/19 tapausta vuonna 2021).

Kansallisessa kielisyöpätutkimuksessa vuosilta 2005–2009 oli viiden vuoden eloonjäämisennuste 76 %.

Suusyövän syyt

Suusyövän tärkeimmät vaaratekijät ovat tupakointi ja runsas alkoholinkäyttö. Syöpävaaraa voivat lisätä muun muassa krooniset suun haavaumat ja punajäkälä1. Huulisyövän merkittävä vaaratekijä on ulkotyössä saatu ultraviolettisäteily.

Tupakoitsijoilla on tupakoimattomiin verrattuna noin kuusinkertainen riski saada suuontelon syöpä, ja alkoholia runsaasti käyttävillä riski on suunnilleen sama. Henkilöillä, jotka sekä tupakoivat että käyttävät runsaasti alkoholia, riski nousee 15–30-kertaiseksi.

Nuuskan käyttö tupakoimattomalla aiheuttaa paikallista suun limakalvoärsytystä ja infektioita, mutta sen yhteys syövän syntyyn länsimaissa on vielä epäselvä. Myös ravintotottumuksilla on vaikutusta syövän kehittymisen riskiin. Näin ollen suurin osa näistä syöpätapauksista olisi ehkäistävissä terveellisillä elintavoilla.

Vaikka syövät ovat yleisimpiä yli 60-vuotiailla, erityisesti kielisyövän esiintyvyys kasvaa jo yli 40-vuotiailla. Tässä ikäryhmässä ihmisen papilloomavirus (HPV) on merkittävä riskitekijä erityisesti suunielun (mm. nielurisat, kielen tyvi) syövässä.

Suusyöpien oireet

Suuontelon syövän ensimmäisenä oireena voi olla huonosti paraneva, usein melko kivuton haavauman kaltainen muutos (kuvat ja ). Muutos voi olla esimerkiksi suunpohjassa (kuva ) tai poskessa (kuva ). Huulessa muutosalue näkyy huonosti paranevana rupisena, usein helposti verta vuotavana alueena tavallisimmin alahuulessa. Haavauman alueen ympärys on yleensä normaalikudosta kovempi (kuva ).

Kuva

Kielisyöpä. Keski-ikäisen naisen kielessä näkyy pinnaltaan epätasainen haavauma ja tunnustellessa kovahkolta tuntuva patti. Kyseessä on suusyöpä.

Kuva

Kielisyövän esiaste leukoplakia. Kielisyövän esiaste leukoplakia 54-vuotiaan naisen kielen oikeassa reunassa keskellä. Toteamisen jälkeen potilas kävi seurannassa 3–4 kuukauden välein. Myöhemmin alueelle ilmaantui haava-alue, joka osoittautui suusyöväksi.

Kuva

Suunpohjan syöpä. Keski-ikäisen miehen suunpohjassa, keskiviivan vasemmalla puolella todettiin syöpäkasvain. Hoitona oli leikkaus.

Kuva

Posken limakalvon syöpä. Noin 70-vuotiaalla naisella ollut suun limakalvoilla vuosia punajäkälä, jonka vuoksi hän on käynyt säännöllisesti polikliinikalla seurannassa. Myöhemmin kehittyi vasempaan poskeen syöpäkasvain, joka hoidettiin leikkauksella.

Kuva

Huulisyöpä. Noin 80-vuotiaan miehen alahuulessa oikealla näkyy rupinen muutos, josta koepalassa varmistui levyepiteelisyöpä. Paikallinen kirurginen kasvaimen poisto oli tässä tapauksessa riittävä hoito.

Suusyöpä voi olla kukkakaalimainen muutos tai syväkin kuoppa. Toisinaan ensioireena on hampaiden heiluminen tai huonosti istuva proteesi. Kipu, joka esimerkiksi heijastuu toiseen korvaan ja on jatkuvaa, saattaa olla suusyövän oire. Syöpäkasvain suuontelossa ei aina aiheuta potilaalle kipua.

Pidemmälle edennyt suusyöpä on saattanut lähettää etäpesäkkeitä kaulan imusolmukkeisiin, jolloin kaulalla tuntuu yksi tai useampi kova, mahdollisesti täysin aristamaton kyhmy. Syövän kasvaessa kookkaammaksi yleistyvät jomotus ja särky sekä määrältään vaihteleva verenvuoto.

Milloin tutkimuksiin?

Suusyövän vaaraa saattavat lisätä jotkin suun limakalvolla esiintyvät vaaleat, lähes valkoiset muutosalueet. Erityisesti punoittaviin alueisiin tulee kiinnittää huomiota (ks. Terve suu -teoksen artikkelit Leukoplakia ja Erytroplakia). Tällaisen huomatessaan henkilön on syytä hakeutua lääkärin tai hammaslääkärin tutkittavaksi.

Useita viikkoja kestävä huonosti parantuva haavauma tai rupinen alue huulessa on aina tutkimuksia vaativa oire, samoin kun toistuva verenvuoto limakalvolta tai huulesta tai pitkään jatkunut kipu. Etäpesäkkeen muodostama kyhmy kaulalla voi olla jo pidemmälle edenneen suusyövän oire. Jatkotutkimukset ja hoito ovat aina kiireellisiä.

Vaikka suusyöpää ei varsinaisesti seulota Suomessa, säännöllisen hammaslääkärissä käynnin yhteydessä tutkitaan limakalvot ja näin todetaan mahdolliset kasvaimet varhaisessa vaiheessa. Riskitekijöistä johtuen suun alueen tutkimus on erityisen tärkeää tupakoivilla ja runsaasti alkoholia käyttävillä henkilöillä.

Suusyövän hoito

Suusyöpä todetaan koepalan mikroskooppisessa tutkimuksessa. Näyte voidaan ottaa helposti paikallispuudutuksessa vastaanottokäynnin yhteydessä.

Ensisijainen hoitovaihtoehto on leikkaus. Varhain todettu suusyöpä voidaan menestyksellä hoitaa pelkästään leikkauksella, ja toiminnalliset ja kosmeettiset leikkaustulokset ovat hyviä.

Mikäli suusyöpä on kasvanut paikallisesti tai levinnyt kaulan imusolmukkeisiin, suunnitellaan leikkauksen liitännäishoidoksi sädehoito, johon usein yhdistetään myös solunsalpaajalääkitys. Immuno-onkologisen hoidon mahdollisuus selvitetään aina tapauskohtaisesti, eikä se sovellu kaikille.

Oleellinen osa potilaan hoitoa ovat levinneisyystutkimukset. Lääkärin tekemällä kliinisellä tutkimuksella, johon saattavat liittyä erilaiset tähystystutkimukset, sekä kuvantamistutkimuksilla selvitetään tarkoin kasvaimen sijainti ja levinneisyys.

Potilaalle tehdään yksilöllinen hoitosuunnitelma, johon sisältyvät leikkaus- ja sädehoidon laajuus, käytettävät leikkausmenetelmät sekä jatkokuntoutus. Näin pystytään takaamaan mahdollisimman hyvä toiminnallinen ja kosmeettinen lopputulos. Suomessa suusyövän hoito on keskitetty yliopistosairaaloihin, joissa moniammatilliset työryhmät arvioivat potilaan hoitoa noudattaen kansallista hoitosuositusta.

Vain harva huulisyöpäpotilas menehtyy tautiinsa. Suusyöpää sairastavista potilaista on viiden vuoden kuluttua taudin toteamisesta elossa 70–80 %, kun kasvain on todettu pienenä ja varhaisvaiheessa. Mikäli kasvain on ollut kookas tai imusolmukkeisiin levinnyt, on vastaava luku 40–60 %.

Seuranta

Potilaiden seuranta hoidon jälkeen suunnitellaan yksilöllisesti. Pääsääntöisesti sitä jatketaan kolme vuotta hoitojen päättymisestä. Seuranta toteutetaan usein erikoissairaanhoidossa, mutta se on mahdollista myös avosektorilla, jossa on mahdollisuus erikoissairaanhoidon konsultaatioon.

Syövän hoito tuo väistämättä potilaalle jonkinlaisia haittavaikutuksia, jotka saattavat olla pysyviä. Sädehoidon jälkeinen, potilaalle merkittävin haitta on usein suun limakalvojen kuivuminen. Se vaikuttaa toiminnallisesti niin puhumiseen kuin nielemiseen, mutta myös yleisesti suun paikalliseen hygieniaan ja hampaiden ja leukaluun kuntoon. Oireita voidaan lievittää, mutta ennalleen limakalvojen tilanne ei enää palaudu (ks. Pään ja kaulan alueen syöpien sädehoito ja suun terveys).

Suusyövän ehkäisy

Tärkeimpien riskitekijöiden eli tupakoinnin ja runsaan alkoholinkäytön välttäminen on parasta ennaltaehkäisyä. Riski sairastua huuli- ja suusyöpään vähenee nopeasti tupakoinnin ja runsaan alkoholinkäytön lopettamisen jälkeen.

Säännöllisesti suoritettu suun limakalvojen tutkimus on tärkeää. Taudin varhainen toteaminen on hoidon onnistumisen kannalta ensiarvoista, ja tämän vuoksi on syytä ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon, mikäli suun alueen muutokset ja oireet eivät parane 3 viikossa.

Kirjallisuutta

  1. Mroueh R, Haapaniemi A, Grénman R ym. Improved outcomes with oral tongue squamous cell carcinoma in Finland. Head Neck 2017;39(7):1306-1312.
  2. Nuutinen J, Aarnisalo A, Grénman R, ym. Korva-, nenä- ja kurkkutaudit sekä foniatrian perusteet, syöpätautien kappale. Korvatieto Oy, Helsinki: Unigrafia Oy 2011.
  3. Käypä hoito -suositus Suusyöpä.
  4. Suomen Syöpärekisteri.