Leukoplakia on suun limakalvon vaalea muutos, joka ei irtoa alustastaan. Leukoplakiapotilaista noin 3,5 % sairastuu suusyöpään (ks. Suusyöpä). Leukoplakiaa esiintyy muutamalla prosentilla väestöstä.

Aiheuttajat ja tunnistaminen

Leukoplakian aiheuttajia ei tunneta, mutta yli 90 % leukoplakiapotilaista on tupakoitsijoita. Leukoplakia on yleensä oireeton ja näkyy tasaisen vaaleana tai läiskäisenä muutoksena suun limakalvoilla (kuva ).

Kuva

Leukoplakia. Leukoplakialla tarkoitetaan vaaleaa, selvärajaista läiskää tai aluetta suun limakalvolla. Kuva: Tuula Salo.

Omahoito

Lähes 60 % leukoplakioista katoaa tupakoinnin lopettamisen jälkeen ja lisäksi 20 % pienenee tupakoinnin lopettamista seuraavan vuoden aikana.

Leukoplakioiden hoidolle ei ole yhtenäistä hyväksyttyä käytäntöä, mutta A-vitamiineista ja retinoideista saattaa olla hyötyä sen hoidossa. Noin kolmannes leukoplakioista voi hävitä itsestään ilman hoitoa. Tupakointi ja nuuskan käyttö tulee lopettaa. Alkoholipitoisten suuvesien käyttöä tulee välttää.

Asiantuntijahoito

Koska 2–6 % leukoplakiapotilaista sairastuu suusyöpään kymmenen vuoden kuluessa, on muutoksen säännöllinen seuranta tärkeää. Kudosnäytteiden otolla on tärkeä merkitys suusyövän varhaisdiagnostiikassa, mutta leukoplakioiden laajemmat kirurgiset poistot eivät estä suusyövän kehittymistä. Tämän takia leukoplakiapotilaita tulee seurata yksilöllisesti, ja tarvittaessa otetaan uusi kudosnäyte. Leukoplakiamuutokset, jotka sijaitsevat suun alueen riskialueilla eli suun pohjassa, kielen reunassa tai pehmeässä suulaessa tulisi kuitenkin aina poistaa kokonaan.