Nivustyrän syyt

Nivusseudussa tyriä on eniten siksi, että vatsanpeitteessä on siellä tavallista heikompia kohtia. Myös vatsaontelon sisällön paine kohdistuu tavallista suurempana alaosiin. Tyrä voi syntyä, kun nivuskanavan takaseinän kalvo heikkenee ja antaa periksi. Tällainen tyrä syntyy tyypillisesti vanhoille miehille.

Kuva

Nivustyrän kuva. Nivustyrässä suolen mutka pullistuu vatsaontelon heikon kohdan kautta ihon alle. Tämä näkyy päälle päin ihon pullistumana. Tietoa nivustyrästä: ks. Nivustyrä.

Toinen heikko kohta on kiveksen laskeutumistie, jota pitkin kives on laskeutunut pian syntymän jälkeen kivespussiin. Tätä reittiä nivustyrä voi pullistua kivespussiin asti.

Kolmas nivusseudun heikko kohta on nivussiteen (nivusligamentin) alapuolella reisikanavassa. Tähän kehittyvää pullistumaa kutsutaan reisityräksi, jota esiintyy lähinnä naisilla.

Nivustyrän oireet

Nivustyrä ilmenee pehmeänä pattina toisessa nivusessa. Tyrä voi joskus olla myös molemmin puoleinen. Yleensä patti häviää maatessa, kun vatsan paine pienenee, tai käsin painaessa. Tyrä ei välttämättä aiheuta kipua, mutta usein siihen liittyy vähäistä vaivaa, joka enimmäkseen tuntuu liikkuessa. Kova kipu on harvinaista. Kivespussiin asti ulottuva tyrä tuntuu hankalalta, mutta sen kureutumisriski (ks. alla) ei ole kovin suuri.

Nivustyrään liittyy harvinainen mutta vaarallinen ilmiö, tyrän kureutuminen. Tyrän sisällä oleva suolenmutka kuristuu vatsan seinämän aukkoon (tyräporttiin) niin, ettei se pääse palautumaan vatsaonteloon. Tällöin alueen verenkierto häiriytyy, siinä tuntuu voimistuvaa kovaa kipua, eikä tyrää saa käsin painetuksi sisään. Aikaisemmin tuntumaton kova kipu tyrän alueella on syy hakeutua hoitoon vuorokaudenajasta riippumatta.

Nivustyrän itsehoito

Nivustyrään ei voi merkittävästi vaikuttaa itsehoidolla. On olemassa tyrävöitä, joilla yritetään pitää tyrä vatsaontelossa, mutta ne ovat hankalia eivätkä kovin tehokkaita. Pieni tyrä ei välttämättä estä liikunnan harrastamista tai työntekoa. On suositeltavaa välttää sellaisia urheilulajeja, joissa tyrä toistuvasti kipeytyy.

Nivustyrän hoito

Nivustyrä voidaan tunnistaa lääkärin vastaanotolla. Sen toteamiseksi ei tarvita laboratoriokokeita tai kuvauksia. Lisätutkimuksia, esimerkiksi kaikututkimusta, tarvitaan vain epäselvissä nivusalueen kipu- tai turvotustiloissa.

Lasten ja nuorten aikuisten nivustyrät pyritään leikkaamaan, vaikka ne olisivat kivuttomia. Samoin reisityrä on leikkausaihe kureutumisvaaran vuoksi. Aikuisiällä vähäoireisen tyrän seuraaminen ilman leikkausta on turvallista, koska tyrä ei vaikuta merkittävästi elämän kulkuun ja laatuun. Jos tyrästä on jatkuvaa tai toistuvaa vaivaa (kipu tai hankalan suuri koko), leikkaus on aiheellinen. Leikkauksessa tyrän sisältö työnnetään vatsaonteloon ja tyräportti suljetaan ompelemalla tai sulamattomalla verkolla. Leikkaus tehdään yleensä selkäpuudutuksessa tai paikallispuudutuksessa päiväkirurgisesti.

Nivustyrän ehkäisy

Nivustyrien syntyyn ei voida vaikuttaa elintavoilla tai muilla keinoin.

Kirjallisuutta

  1. Vironen J. Aikuisten tyrät. Lääkärin tietokannat / Lääkärin käsikirja [online; vaatii käyttäjätunnuksen]. Kustannus Oy Duodecim. Päivitetty 10.1.2020.
  2. Jenkins JT, O'Dwyer PJ. Inguinal hernias. BMJ 2008;336(7638):269-72 .