Yleistä

Lisämunuaisiksi kutsutaan munuaisten yläpuolella sijaitsevia hormonirauhasia (kuva). Lisämunuaiset erittävät muun muassa suolahormonia eli aldosteronia, joka osallistuu verenpaineen ja elimistön nestetasapainon säätelyyn. Suolahormoni eli aldosteroni syntyy lisämunuaisen kuorikerroksessa. Suolahormoni vähentää natriumin ja lisää kaliumin erittymistä virtsaan.

Elimistö säätelee suolahormonin erittymistä lisämunuaisista ja sitä kautta nestetasapainoa tarkoituksenmukaisella tavalla. Hyperaldosteronismi on tila, jossa suolahormonia erittyy liikaa ja lisämunuaisten säätelykyky on häiriintynyt. Häiriö ilmenee verenpaineen kohoamisena, ja veren kaliumarvo voi laskea. Hyperaldosteronismi on melko harvinainen sairaus, jota voidaan epäillä, jos verenpainetauti ilmenee nuorena, jos verenpainetaudin lääkehoito ei tehoa normaaliin tapaan tai jos kaliumarvo on matala. Tällöin verestä tai virtsasta voidaan tutkia hormonien pitoisuuksia ja lisämunuaiset voidaan kuvantaa. Arvioidaan, että sadasta verenpainepotilaasta noin viidellä hyperaldosteronismi on verenpaineen nousun syynä.

Kuva

Lisämunuainen. Lisämunuainen on hormoneja tuotava rauhanen, joka painaa 4–5 grammaa. Niitä on kaksi, ja ne sijaitsevat munuaisten yläpuolella. Lisämunuaisessa on ydin ja kuorikerros. Ydin tuottaa stressihormoneja, adrenaliinia ja noradrenaliinia. Kuorikerros tuottaa kortisolia ja suolahormonia. (ks. Lisämunuaisen sairauksia)

Hyperaldosteronismin syyt

Suolahormonin liikatuotto johtuu muutoksista lisämunuaisen kuorikerroksen soluissa. Muutoksia on kahdenlaisia; rauhaskasvaimen eli adenooman kehittyminen tai koko kuorikerroksen liikakasvu. Rauhaskasvain on pieni ja hyvänlaatuinen (ei syöpä) kasvain, jonka solut tuottavat ylimäärin aldosteronia. Rauhaskasvaimen ja liikakasvun syitä ei tunneta. Sekä adenooma että kuorikerroksen liikakasvu voivat esiintyä toisessa tai molemmissa lisämunuaisissa.

Hyperaldosteronismin oireet

Suolahormonin liikatuotosta on kaksi mitattavaa seuraamusta: verenpaineen kohoaminen ja alhainen veren kaliumarvo. Nämä eivät yleensä aiheuta oireita. On kuitenkin viitteitä siitä, että suolahormonin liikatuoton aiheuttama verenpaineen nousu on elimistölle vielä haitallisempaa kuin muista syistä johtuva nousu. Tämän vuoksi tilan hoito on tärkeää.

Hyperaldosteronismin hoito

Jos suolahormonin liikatuoton syynä on rauhaskasvain, se poistetaan leikkauksella. Leikkaus normaalistaa veren kaliumarvon lähes aina. Verenpaine laskee hiljalleen normaaliksi noin puolella leikatuista. Jos verenpaine jää koholle, sitä hoidetaan tavallisilla verenpainelääkkeillä.

Jos sairaus johtuu lisämunuaisen kuorikerroksen liikakasvusta, se hoidetaan spironolaktoni-lääkkeellä, joka on suolahormonin vastavaikuttaja munuaisissa. Lääke normaalistaa veren kaliumarvon ja alentaa verenpainetta. Spironolaktoni ei paranna lisämunuaisen liikakasvua, minkä vuoksi lääkitys on pysyvä. On mahdollista, että spironolaktonin rinnalla tarvitaan muita, tavanomaisia verenpainelääkkeitä, jotta verenpaine saadaan laskemaan riittävästi.

Lisää tietoa hyperaldosteronismista

Suomen Endokrinologiyhdistyksen artikkeli Primaarinen hyperaldosteronismi.

Kirjallisuutta

  1. Niskanen L. Primaarinen hyperaldosteronismi (PHA). Lääkärin tietokannat / Lääkärin käsikirja [online; vaatii käyttäjätunnuksen]. Kustannus Oy Duodecim. Päivitetty 7.11.2022.