Etusivu » Päänsärky

Päänsärky

Lääkärikirja Duodecim
22.1.2020
yleislääketieteen erikoislääkäri Osmo Saarelma

Esiintyminen ja syyt

Päänsärky on erittäin yleinen oire, jota liki jokainen ihminen tuntee jossakin elämänsä vaiheessa, naiset useammin kuin miehet. Pään alueen särky voi olla peräisin hyvin erilaisista lähteistä: lihaksista, verisuonista, aivokalvoista, aivohermoista, luukalvoista, silmistä, poskionteloista, korvista tai hampaistosta joko hampaiden tai purennan vikana. Itse aivoissa ei ole kipua aistivia hermopäätteitä.

Myös syyt, jotka ärsyttävät edellä mainittujen kudosten kipuhermopäätteitä ja siten aiheuttavat päänsärkyä, ovat moninaisia. Ohimenevän päänsäryn syyt ovat useimmille tuttuja: esimerkiksi jännittäminen, rasitustila tai unen puute. Yleisimpiä samoin oirein toistuvan päänsäryn syitä ovat migreenityyppiset (ks. «Migreeni»4) säryt sekä lihasperäiset päänsäryt (ks. «Jännityspäänsärky»5). Tulehdusperäisistä pään kiputiloista tavallisia ovat nenän sivuonteloiden «Pitkäaikainen tai usein toistuva poskiontelotulehdus (sivuontelotulehdus)»6 sekä korvien ja hampaiden tulehdusten aiheuttamat säryt, harvinaisempia aivokalvojen tulehduskipu, joskin monet virussairaudet saattavat aiheuttaa kiusallisen mutta itsestään paranevan aivokalvoärsytyksen. Päähän kohdistuvista vammoista on usein seurauksena särkyä, jonka luonne, laajuus ja kesto riippuvat vamman laadusta.

Verenkiertoperäinen särky voi olla peräisin aivoverisuonten ahtautumisesta tai äkillinen voimakas päänsärky aivoverenvuodosta (ks. «Aivokalvon alainen verenvuoto (SAV)»7 ja 8). Hermorataperäisistä säryistä tavallisin on kolmoishermosärky «Kolmoishermosärky (trigeminusneuralgia)»9, jossa on kipuja kasvojen alueella. Äkillinen voimakas päänsärky voi tulla myös orgasmin tai huomattavan rasituksen (esimerkiksi voimaharjoittelu) yhteydessä. Särky on yleensä lyhytaikainen (15–20 minuuttia), ja jos oireet kestävät pidempään, on aihetta epäillä muita syitä.

Kallonsisäisen kasvaimen oireena voi esiintyä päänsärkyä. Yleensä siihen liittyy myös muita oireita, esimerkiksi puheen tai tunnon häiriöitä tai pahoinvointia.

Purennasta johtuva särky on tyypiltään jomottavaa ja esiintyy usein otsan tai ohimon seudulla.

Päänsärky voi liittyä yhtenä oireena yleisiin sairauksiin, kuten tulehdussairauksiin, aineenvaihduntasairauksiin sekä myrkytyksiin. Viimeksi mainituista tavallisin on alkoholin käytön jälkeinen päänsärky. Myös päivittäinen särkylääkkeiden käyttö voi ylläpitää lääkkeistä johtuvaa päänsärkyä (ks. «Särkylääkepäänsärky ja päänsärkylääkkeiden turvallinen käyttö»10), ja toisaalta särkyä voi liittyä alkuvaiheessa tällaisista aineista (esim. kahvi, alkoholi, särkylääkkeet) vieroittamiseen.

Huomattavaan osaan päänsärkyoireita ei löydetä mitään syytä.

Itsehoito ja oirearvio

Silloin tällöin esiintyvää lievää päänsärkyä, johon ei liity muita oireita, on turvallista seurata ja tarvittaessa hoitaa parasetamolilla tai tulehduskipulääkkeillä (ks. «Kipulääkkeet – turvallinen käyttö»11). Sama pätee särkyyn, jolle on selvä mutta itsestään paraneva syy, esimerkiksi alkoholin käytön tai lievä päähän kohdistuneen iskun aiheuttama särky.

Jännityspäänsäryn (ks. «Jännityspäänsärky»5) hoidossa ovat tärkeitä potilaan omat toimet: rentouttava voimistelu ja liikunta (esimerkiksi sauvakävely), työasentojen muuttaminen, unirytmin korjaaminen, kipualueen hieronta ja lämmitys. Tarvittaessa myös tulehduskipulääkkeiden lyhytaikainen käyttö voi olla avuksi.

Migreenipotilas voi sen jälkeen, kun migreenidiagnoosi on asetettu, pääasiallisesti hoitaa kohtaukset omatoimisesti lääkärin kanssa sopivaksi katsotulla lääkehoidolla.

Voit tehdä Omaolo-palvelussa oirearvion, jos sinulla on normaalista poikkeavaa päänsärkyä. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että päänsärky alkoi yllättäen, se on voimakasta tai pitkäkestoista tai rajoittaa toimintakykyäsi. Kysely auttaa sinua arvioimaan, milloin ja millaiseen hoitoon sinun tulee hakeutua sekä miten voit hoitaa oirettasi itse.

Milloin hoitoon

Välitön hoito

Hoitoon on syytä hakeutua välittömästi, jos päänsärky alkaa yhtäkkisesti voimakkaana tai siihen liittyy voimakkaita muita oireita, kuten

  • hermoston oireita (tunnottomuus, halvaus, kouristukset, puhehäiriöt), tajunnanhäiriöitä
  • yleistilan heikkenemistä
  • oksentelua
  • niskan jäykkyys: ei saa leukaa rintaan
  • korkea kuume.

Samoin päähän kohdistuneen vamman jälkeinen vähäistä jomotusta voimakkaampi ja varsinkin vamma-aluetta laajemmin tuntuva särky on aihe hakeutua välittömästi lääkärin tutkittavaksi.

Hoito vuorokauden sisällä

Tilanteen kiireellinen selvittely on tarpeen silloin, kun pelkkä äkisti alkanut särky on kestänyt yhtä mittaa yli vuorokauden ajan.

Hoito lähipäivinä

Tutkimuksiin on myös syytä hakeutua lähipäivinä, jos vähitellen kehittyneeseen tai silloin tällöin esiintyvään särkyyn liittyy aivotoiminnan häiriöiden oireita, kuten tajunnanhäiriöitä, näön tai kuulon häiriöitä, pahoinvointia, tuntohäiriöitä tai liikkumisen häiriöitä. Samoin pelkän päänsäryn kohtausten tiheneminen on syy ongelman selvittelyyn.

Kiireetön hoito

Hammaslääkärin tutkimus mahdollisen purentavian havaitsemiseksi ja hoitamiseksi on aiheellinen, jos särky tuntuu puremalihaksissa tai leukanivelessä.

Kaikissa tapauksissa tutkimuksiin on aihetta hakeutua, jos pitkittyvä tai toistuva päänsärky haittaa elämää. Päänsärkyoireen arvioinnissa on suureksi avuksi oirepäiväkirja, johon merkitään säryn luonne, kesto ja sijainti sekä mahdollisten muiden oireiden esiintyminen (ks. «https://www.terveyskyla.fi/aivotalo/sairaudet/p%C3%A4%C3%A4ns%C3%A4rky/tunne-p%C3%A4%C3%A4ns%C3%A4rkysi-p%C3%A4%C3%A4ns%C3%A4ryn-omaseuranta/p%C3%A4%C3%A4ns%C3%A4rkyp%C3%A4iv%C3%A4kirja»1). Tämä sekä potilaan tutkiminen lääkärin vastaanotolla yhdistettynä yksinkertaisiin laboratoriokokeisiiin usein riittää päänsäryn syyn selvittelyyn. Lisätutkimuksia, esimerkiksi pään kuvantamistutkimuksia, harkitaan, jos vastaanotolla tehtävissä tutkimuksissa ilmenee tähän tarvetta.

Katso myös Terveyskylän ohjeet päänsärystä «https://www.terveyskyla.fi/aivotalo/sairaudet/p%C3%A4%C3%A4ns%C3%A4rky»2.

Käytettyjä lähteitä

Nissilä M. Jännityspäänsäryn kliininen tutkimus ja hoito. Duodecim 2005;121:681–5 «/xmedia/duo/duo94873.pdf»3

Färkkilä M. Päänsärky. Lääkärin tietokannat / Lääkärin käsikirja [online]. Kustannus Oy Duodecim. Päivitetty 11.5.2018.

Färkkilä M. Jännityspäänsärky. Lääkärin tietokannat / Lääkärin käsikirja [online]. Kustannus Oy Duodecim. Päivitetty 29.5.2018.

Palotie T. Purenta ja päänsärky. Lääkärin tietokannat / Lääkärin käsikirja [online]. Kustannus Oy Duodecim. Päivitetty 20.6.2018.

Käypä hoito -suositus: Itselääkitys. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Apteekkariliiton asettama työryhmä. Julkaistu 19.4.2016 «http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50106#s6_2»4.

Derry S, Wiffen PJ, Moore RA, Bendtsen L. Ibuprofen for acute treatment of episodic tension-type headache in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 7. Art. No.: CD011474 «http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD011474.pub2/abstract»5.

Stephens G, Derry S, Moore RA. Paracetamol (acetaminophen) for acute treatment of episodic tension-type headache in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 6. Art. No.: CD011889 «http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD011889.pub2/abstract»6.

Veys L, Derry S, Moore RA. Ketoprofen for episodic tension-type headache in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 9. Art. No.: CD012190 «http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD012190.pub2/abstract»7.