Onko toiveikkuus ydinvahvuutesi?

Oletko vaikeuksista huolimatta löytänyt elämästäsi toivoa? Onko sinua koeteltu viime aikoina, mutta olet uskonut tulevaan? Pidetäänkö sinua kannustavana tyyppinä, jonka optimistinen asenne tarttuu toisiin?

Tunnistatko itsesi?

Olet optimistinen ja odotat tulevaisuuden tuovan mukanaan monia myönteisiä mahdollisuuksia.

Löydät vastoinkäymisistä myönteisiä puolia ja suhtaudut epäonnistumisiin oppimiskokemuksina!

Sinua pidetään positiivisena, koska valat uskoa toisiin ihmisiin ja tsemppaat heitä!

Mitä on toiveikkuus?

Toiveikkuus on uskoa tulevaisuuteen, jonka toteutumiseen voi aktiivisesti vaikuttaa omalla toiminnalla. Toiveikkuus on tavoitteisiin suuntautunutta toimintaa ja valmiutta ponnistella niiden toteutumiseksi. Toiveikkuus auttaa näkemään tulevaisuuden merkityksellisenä ja tavoittelemisen arvoisena. Toiveikkuus on tärkeä osa sinnikkyyttä. Sinnikkyys on pitkäjänteistä työskentelyä omien tavoitteiden saavuttamiseksi, johon liittyy epäonnistumisia ja pettymyksiä. Toiveikkuus on kykyä nähdä monia erilaisia reittejä. Toiveikkuus avaa näköaloja näihin erilaisiin reitteihin, jotka vievät kohti tavoitteita. Toiveikkuus on uskoa omiin mahdollisuuksiin päästä perille vastoinkäymisistä huolimatta. Vaikka yksi ovi sulkeutuisi, toiveikkuus on taitoa etsiä toisia, jotka aukeavat. Toiveikkaalla on kokemus elämänhallinnasta.

Video

Nuoret kertovat toiveikkuudesta vahvuutenaan, erityisopettaja Kaisa Vuorinen haastattelee. Lopussa vinkkejä toiveikkuuden kehittämiseen.