Onko itsesäätely vahvuutesi?

Onko sinulla taito tunnistaa omia tunteitasi ja säädellä niitä eri tilaisiin sopivaksi? Kykenetkö helposti asettamaan toiminnallesi tavoitteita ja pitäytymään niissä? Miten sinulta sujuisi "some-paasto"?

Tunnistatko itsesi?

Pystyt pitäytymään tavoitteissasi ja olemaan tarvittaessa hyvin kurinalainen! Osaat säädellä tunteitasi ja kuunnella järjen ääntä! Kun päätät jotain, saat sen ajoissa valmiiksi ja osaat viivyttää välitöntä mielihyvää!

Mitä on itsesäätelykyky?

Itsesäätely liittyy tunteiden ilmaisuun ja oman käyttäytymisen muokkaamiseen tilanteisiin sopivaksi. Itsensä säätelemisen taito korostuu nykypäivänä. Arki on täynnä erilaisia houkutuksia, kuten kännyköitä, ilmoituksia ja sovelluksia, jotka vaativat huomiotamme. Itsesäätelyn taito näkyy mm. tunteiden säätelyssä, oman huomion tahdonalaisessa ohjaamisessa ja kyvyssä vastustaa kiusauksia, ts. sanoa "ei kiitos" houkutuksille. Itsesäätely ei ole tunteiden kieltämistä tai tukahduttamista. Itsesäätelyssä on kyse itsensä tietoisesta ohjaamisesta kohti pitkän ja lyhyen aikavälin tavoitteita ja häiriötekijöiden jättämistä taka-alalle. Itsesäätely liittyy ihmisen sisäisiin prosesseihin ja kaikkiin vuorovaikutustilanteisiin. Itsesäätelykykyä kutsutaan myös tahdonvoimaksi tai itsekuriksi.

Video

Nuoret kertovat itsesäätelykyvystä vahvuutenaan, erityisopettaja Kaisa Vuorinen haastattelee. Lopussa vinkkejä itsesäätelykyvyn kehittämiseen.