Onko sosiaalinen älykkyys vahvuutesi?

Milloin viimeksi huomasit tunnistavasti herkästi ryhmän tunneilmaston? Oletko saanut palautetta siitä, miten saat muut innostumaan? Onko sinun helppo tutustua uusiin ihmisiin ja sopeutua uuteen ryhmään?

Tunnistatko itsesi?

Osaat kuunnella toisia ja aistia millä tuulella ihmiset ovat. Kykenet keskustelemaan uusien ihmisten kanssa luontevasti ja saat helposti uusia kavereita. Sinulla on sosiaalisissa tilanteissa "tuntosarvet", osaat eläytyä toisten tarinoihin, kokemuksiin ja olet empaattinen.

Mitä on sosiaalinen älykkyys?

Sosiaalinen älykkyys tarkoittaa taitoa lukea sosiaalisia tilanteita, kykyä eläytyä toisten tunteisiin ja tilannetajua. Sosiaalinen älykäs on aidosti läsnä ja sosiaalisesti älykkäitä ihmisiä pidetään karismaattisina. Sosiaalinen älykkyys on taito, jota voi oppia. Sosiaaliseen älykkyyteen liittyy mm. aktiivinen toisten kuuntelu, empatia, myötätunto, ystävällisyys ja joustavuus. Sosiaalinen älykkyys auttaa havaitsemaan pieniä vihjeitä sosiaalisissa tilanteissa ja toisten eleissä. Sosiaalisesti älykkäällä on päässään "tuntosarvet", jotka havaitsevat tilanteissa ihmisten välisiä sanattomia viestejä, motiiveja ja tunteita. Sosiaalisesti älykäs ihminen ei nosta itseään jalustalle, puhu koko ajan itsestään eikä hänellä ole tarve tuoda omaa osaamistaan esille. Hän ei myöskään vetäydy taustalle, vaan on aktiivisesti läsnä, kuuntelemassa ja ottamassa osaa, toimimassa siten, että kaikilla olisi hyvä olla.

Video

Nuoret kertovat sosiaalisesta älykkyydestä vahvuutenaan, erityisopettaja Kaisa Vuorinen haastattelee.